OSGB Nedir?

OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasm 2010 tarihinde Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl tarafndan 4857 sayl Kanununa dayanlarak yaynlanan " Sal ve Güvenlii Hizmetleri Yönetmelii"nde tanmlanmtr.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren"6331 Sayl Sal ve Güvenlii Kanunu" ve buna bal olarak 29 Aralk 2012 tarihli ve 28512 sayl " Sal ve Güvenlii Hizmetleri Yönetmelii", OSGB'leri yeniden tanmlamtr.

Yeni yasal düzenlemelerde de "Ortak Salk Güvenlik Birimi-OSGB" tanm "Ortak Salk ve Güvenlik Birimleri; iyerlerine Sal ve Güvenlii hizmetlerini vermek için oluturulmu, Bakanlkça yetkilendirilmi, verdii hizmetler karlnda fatura kesebilen ticari kurululardr" eklinde yer alm, ayrca yetki ve sorumluluklar detaylandrlm ve çalma esaslar belirlenmitir.

OSGB (Ortak Salk Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDR?
yeri Hekimi, Güvenlii Uzman, Salk Personelini bünyenizde çaltrma yükümlülüünüz olmayacaktr. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik haklar hizmet aldnz Osgb'nin sorumluluundadr.

Ortak Salk ve Güvenlik Birimi ile i sal ve güvenlii hizmeti tek elden yürütülecek, oluturulacak i sal ve güvenlii kurulunun alaca kararlar daha kolay uygulanacaktr.

ORTAK SALIK GÜVENLK BRM KURULABLMES ÇN GEREKL ARTLAR NELERDR?
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli i sözlemesiyle çalan;
a) En az bir iyeri hekimi,
b) En az bir i güvenlii uzman,
c) En az bir dier salk personeli,
stihdam zorunludur. Osgb'de ayrca bu birimlerin Bakanla kar i ve ilemlerinden sorumlu olacak lan bir Sorumlu Müdür gerekmektedir.