MERAK ETTKLERNZ

1) Yeni yasa ertelendi mi?
Yasann belli maddeleri kademeli olarak ertelendi. Ancak "Risk Deerlendirmesi" , "Acil Durum Plan" ve " Sal ve Güvenlii Eitimleri" çalmalar ertelenmedi. Yani bir veya daha fazla çalan olan tüm iyerleri bu çalmalar yapmak zorunda.

2) Yasann hangi ksmlar ertelendi?
Eski kanunda 50 kiiden az personeli olup tehlikeli snfta yer alan i yerleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren i güvenlii uzman ve iyeri hekimi çaltrmak zorundayd. Yeni kanun uygulamay 1 ocak 2014 tarihine erteledi. Eski kanunda 50 kiiden az personeli olup az tehlikeli snfta yer alan i yerleri 1 Temmuz 2014tarihinden itibaren i güvenlii uzman ve iyeri hekimi çaltrmak zorundayd. Yeni kanun uygulamay 1 Temmuz 2016 tarihine erteledi.

3) 50 çalanm var. Ne gibi çalmalar yaptrmam gerekiyor?
50 ve daha fazla çalan olan iyerleri tehlike snfna baklmakszn 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iyerlerinde i güvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personeli çaltrmak zorundadr. Ayrca i yerlerinde risk deerlendirmesi, acil durum plan ve i sal güvenlii eitimi çalmalarn yaplmaldr.

4) Ayn binada 3 firmam var. Bir tanesi aktif, dierleri göstermelik i yapmyorum. Risk deerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Eer iyerlerinizde çalan personelgörünüyorsa, her bir iyeriniz için risk deerlendirmesi, acil durum plan ve i sal güvenlii eitim çalmalar yaptrlmaldr.

5) Risk deerlendirmesini yaptm. Bir daha yaptrmam gerekiyor mu?
Yaplm olan risk deerlendirmesi; tehlike snfna göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iyerlerinde srasyla en geç iki, dört ve alt ylda bir yenilenir. Aada belirtilen durumlarda ortaya çkabilecek yeni risklerin, iyerinin tamamn veya bir bölümünü etkiliyor olmas göz önünde bulundurularak risk deerlendirmesi tamamen veya ksmen yenilenir.

a) yerinin tanmas veya binalarda deiiklik yaplmas.

b) yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve ekipmanlarda deiiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde deiiklikler olmas.

ç) kazas, meslek hastal veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalma ortamna ait snr deerlere ilikin bir mevzuat deiiklii olmas.

e) Çalma ortam ölçümü ve salk gözetim sonuçlarna göre gerekli görülmesi.

f) yeri dndan kaynaklanan ve iyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çkmas.

6) Faaliyet gösterdiim binadan farkl bir alanda ofisim var. Risk deerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Farkl ubelerinizde personel çaltryorsanz,her iyeriniz için risk deerlendirmesi, acil durum plan ve i sal güvenlii eitim çalmalarn yaptrmalsnz.

7) Apartman Yöneticisiyim, bir çalanmz var. Ne yapmam gerekiyor?
Site ve apartman yönetimlerinin bir veya daha fazla çalanlar varsa site ve apartmanlar için risk deerlendirmesi, acil durum plan ve i sal güvenlii eitim çalmalar yaptrlmaldr.

8) Lokanta iletiyorum, bir çalanm var. Yasa beni kapsyor mu?
Tüm iyerlerinin bir veya daha fazla çalanlar varsa iyeri için risk deerlendirmesi, acil durum plan ve i sal güvenlii eitim çalmalar yaptrlmaldr.

9) yerime ait bir depo var. Çalanm yok. Risk deerlendirmesi yapmam gerekiyor mu?
Hayr, çalannz yoksa risk deerlendirmesi yapmanz gerekmiyor.

10) Emlak Ofisim var. Sadece iyeri sahibi olarak ben çalyorum. Risk deerlendirmesi yapamam gerekiyor mu?
Hayr, çalannz yoksa risk deerlendirmesi yapmanz gerekmiyor.

11) Bir çalanm var kasap iletiyorum. Denetim olursa ne kadar ceza öderim?
lgili maddelerin toplamndan 50 Bin 127 TL idari para cezas ödemeniz gerekecektir.

12) Yeni ie balayan personele eitim verdirmek zorunda mym?
Evet. Her personelinize sal ve güvenlii eitimi vermek zorundasnz. Eitim vermediiniz her personel için 1.078 TL idari para cezas kesilecektir.