Yeni Yasa ile iyerinize gelen yaptrmlar

6331 sayl yeni Güvenlii Yasas'na göretüm iyerlerinin yaptrmas zorunlu çalmalar;

-Risk Deerlendirmesi: Bir veya daha fazla içi çaltran tüm i yerlerinde yaptrlmas zorunlu klnmtr.

- Sal ve Güvenlii Eitimi: Bir veya daha fazla içi çaltran tüm i yerlerinde yaptrlmas zorunlu klnmtr.

-Acil Durum Plan: Bir veya daha fazla içi çaltran tüm i yerlerinde yaptrlmas zorunlu klnmtr.


Güvenlii Uzman Çaltrmak;

-50 çalandan fazla personeli bulunan tüm iyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren i güvenlii uzman bulundurmas zorunlu klnmtr.

-50 çalandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" snfta yer alan tüm iyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren i güvenlii uzman bulundurmas zorunlu klnmtr.

-50 çalandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" snfta yer alan tüm iyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren i güvenlii uzman bulundurmas zorunlu klnmtr.

 

yeri Hekimi Bulundurmak;

-50 çalandan fazla personeli bulunan tüm iyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yeri Hekimi bulundurmas zorunlu klnmtr.

-50 çalandan az personeli bulunan "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" snfta yer alan tüm iyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeri Hekimi bulundurmas zorunlu klnmtr.

-50 çalandan az personeli bulunan "Az Tehlikeli" snfta yer alan tüm iyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yeri Hekimi bulundurmas zorunlu klnmtr.