yerlerini ne tr cezalar bekliyor?

1- sal ve güvenliiyle ilgili tedbir almama
sal ve güvenliiyle ilgili tedbir alma, organizasyonu yapma, gerekli araç ve gereçleri salama, salk ve güvenlik tedbirlerini deien artlara uygun hale getirme ve mevcut durumun iyiletirilmesi için çalmalar yapma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeni ile her bir yükümlülük için 2.156 TL idari para cezas uygulanacaktr.

2- Sal ve Güvenlii Kurulu kurmama
50 ve daha fazla çalan olan iverenlerin i sal ve güvenlii kurulu kurma ve kurulun mevzuata uygun kararlarn uygulama yükümlülükleri bulunmaktadr. Alt ivereni olan ve alt iveren tarafndan da kurul kurulmas gerekli olan durumda kurullar arasnda koordinasyonu asl iveren salar.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen iverenlere 2.156 TL idari para cezas uygulanacaktr.

3- güvenlii uzman çaltrmama
güvenlii uzman çaltrma yükümlülüünü yerine getirmeyen iverenlere 5.390 TL ve aykrln devam ettii her ay için ayrca 5.390 TL idari para cezas uygulanacaktr.

4- yeri hekimi çaltrmama
yeri hekimi çaltrma yükümlülüünü yerine getirmeyen iverenlere 5.390 TL ve aykrln devam ettii her ay için ayrca 5.390 TL idari para cezas uygulanacaktr.

5- Dier salk personeli çaltrmama
Dier salk personeli çaltrma yükümlülüünü yerine getirmeyen iverenlere 2 .695 TL ve aykrln devam ettii her ay için ayrca 2.695 TL idari para cezas uygulanacaktr.

6- Uzman ve hekimlerin hak ve yetkilerinin kslmas
güvenlii uzmanlarnn ve iyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kstlama fiilini ileyen iverenlere ve yine iyeri salk ve güvenlik birimini kurmayan iverenlere 1.617 TL idari para cezas uygulanacaktr.

7- Risk deerlendirmesinin yaplmamas veya yaptrlmamas
Risk deerlendirmesini yapmayan veya yaptrmayan iverenlere, 3.234 TL ve aykrln devam halinde her ay için 4.851 TL idari para cezas uygulanacaktr.

Yine, risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve aratrmalar yapmayan iverenlere 1.617 TL idari para cezas uygulanacaktr.

8- Risk deerlendirmesinin yaplmamas veya yaptrlmamas
Acil durumlar belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarn hazrlama, destek eleman görevlendirme, araç gereç salama, acil durumlarda iyeri dndaki kurulula irtibat salayacak düzenlemeyi yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen iverenlere her bir yükümlük için 1.078 TL ve aykrln devam ettii her ay için yine 1.078 TL idari para cezas uygulanacaktr.

9- kazalarnn kayd ve bildirimine aykrlk
kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydn tutma, ramak kala olaylar ve i kazalar ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporlar düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmeyen iverenlere her bir yükümlülük için 1.617 TL idari para cezas uygulanacaktr.

Yine; i kazalarn ve meslek hastalklarn 3 igünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirme yükümlülüünü yerine getirmeyen iverenlere her bir fiil için 2.156 TL idari para cezas uygulanacaktr.

10- Çalan temsilcisi ve destek personeli
Çalan temsilcisi görevlendirmeyen iverenlere 1.078 TL idari para cezas uygulanacaktr.

Çalan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alnmasn isteme hakkn ihlal eden iverenlere ise 1.617 TL idari para cezas uygulanacaktr.

verenler, çalan temsilcilerinin ve destek elemanlarnn haklarn kstlar ve gerekli imkânlar salamazlarsa ayrca 1.078 TL idari para cezas ödemek zorunda kalacaklardr.