lk Yardm ve Eitimleri


A. TANIMI
Aniden hastalanan veya kazaya urayan kiinin hayatn kurtarmak ve doktora ulatrlncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yaplan yardma ilk yardm denir. lk yardm yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamaldr. Klinik osgb konusunda uzman ilk yardm eitmenimizle hizmet vermekteyiz.yerlerinde her 10 kiiden birinin mutlaka eitim almas zorunlu tutulmaktadr.


B. ÖNEM
Yaam boyunca insan, ilkyardm gerektiren durumlarla her zaman karlaabilir. Zamannda yaplacak basit ve etkili bir ilk yardmla hasta veya yaralnn hayat kurtarlabilir.


C. TEMEL LKELER
•TEHS:Tehis için önce hastann veya yaralnn hikâyesi örenilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptanr.
•TEDAV:Hasta için en uygun ilkyardm, zamannda ve zarar vermeden uygulanr.
•TAIMA:Tehis ve tedavi yapldktan sonra en yakn salk kurumuna uygun koullar içinde tanr.


D. LK YARDIMIN TEMEL KURALLARI
•Hasta veya kazazedenin emniyetini salayn
•Yatrp, dinlendirin.
•Kaza yerini iaretleyin. •Panii önleyin, kalabal datn.
•Temiz hava salayn, hastay scak tutun, sk giysilerini gevetin.
•Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin.
•Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektii kadar yapn.
•Düzenli solunum salayn.
•Kanamay durdurun.
•oku önleyin.
•Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin
•Gerekiyorsa tbbi tedavi için doktor salayn.
•Bilmediiniz durum varsa, srar etmeyin.