Tehlike Snfnz renin

NACE Kodu Tanm Tehlike Snf
A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK  
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avclk ve ilgili hizmet faaliyetleri  
01.1 Tek yllk (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.11 Tahllarn (pirinç hariç), baklagillerin ve yal tohumlarn yetitirilmesi  
01.11.07 Baklagillerin yetitirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, ac bakla, bezelye, araka vb.) Tehlikeli
01.11.12 Tahl yetitiricilii (buday, dane msr, süpürge dars, arpa, çavdar, yulaf, dar, ku yemi vb.) (pirinç hariç) Tehlikeli
01.11.14 Yal tohum yetitiricilii (soya fasulyesi, yer fst, pamuk çekirdei, kene otu çekirdei (Hint ya çekirdei), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, susam tohumu, ayçiçei tohumu vb.) Tehlikeli
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetitirilmesi  
01.12.14 Çeltik (kabuklu pirinç) yetitirilmesi Tehlikeli
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetitirilmesi  
01.13.17 eker pancar yetitirilmesi Tehlikeli
01.13.18 Yenilebilir kök ve yumrularn yetitiricilii (patates, tatl patates, manyok, Hint yer elmas, vb.) Tehlikeli
01.13.19 Dier sebze tohumlarnn yetitiricilii (eker pancar tohumu dahil, dier pancar tohumlar hariç) Tehlikeli
01.13.20 Meyvesi yenen sebzelerin yetitirilmesi (hyar, kornion, sivri ve dolmalk biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlcan vb.) Tehlikeli
01.13.21 Mantar ve yer mantarlar (domalan) yetitirilmesi Tehlikeli
01.13.22 Kökleri, soanlar, yumrular tüketilen sebzelerin yetitirilmesi (havuç, algam, sarmsak, soan, arpack soan, prasa ve dier benzer sebzeler) Tehlikeli
01.13.23 Yaprakl veya sapl sebzelerin yetitirilmesi (enginar, kukonmaz, lahana, karnabahar ve brokoli, marul ve hindiba, spanak vb.) Tehlikeli
01.14 eker kam yetitirilmesi  
01.14.01 eker kam yetitirilmesi Tehlikeli
01.15 Tütün yetitirilmesi  
01.15.01 Tütün yetitiricilii Tehlikeli
01.16 Lifli bitkilerin yetitirilmesi  
01.16.02 Pamuk yetitiricilii Tehlikeli
01.16.90 Dier lifli bitkilerin yetitirilmesi (keten, kenevir, jüt vs.) Tehlikeli
01.19 Tek yllk (uzun ömürlü olmayan) dier bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.19.01 Hayvan yemi bitkilerinin yetitiricilii (sar algam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, korunga, yemlik msr ve dier otlar ile bunlarn tohumlar ve pancar tohumlar dahil, eker pancar tohumlar hariç) Tehlikeli
01.19.02 Çiçek yetitiricilii (lale, kasmpat, zambak, gül vb. ile bunlarn tohumlar) Tehlikeli
01.19.90 Baka yerde snflandrlmam tek yllk dier bitkisel ürünlerin yetitirilmesi Tehlikeli
01.2 Çok yllk (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.21 Üzüm yetitirilmesi  
01.21.05 Üzüm yetitiricilii (araplk, sofralk ve dier üzümler) Tehlikeli
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetitirilmesi  
01.22.05 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetitiricilii (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.) Tehlikeli
01.23 Turunçgillerin yetitirilmesi  
01.23.02 Turunçgillerin yetitirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina vb.) Tehlikeli
01.24 Yumuak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetitirilmesi  
01.24.04 Yumuak veya sert çekirdekli meyvelerin yetitirilmesi (elma, kays, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç) Tehlikeli
01.25 Dier aaç ve çal meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetitirilmesi  
01.25.08 Dier aaç ve çal (çok yllk bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin (yaban mersini, ku üzümü, kestane, fstk, çilek, ahududu, ceviz, keçiboynuzu vb. (fndk hariç)) yetitirilmesi Tehlikeli
01.25.09 Fndk yetitiricilii Tehlikeli
01.26 Yal meyvelerin yetitirilmesi  
01.26.02 Zeytin yetitiricilii Tehlikeli
01.26.90 Dier yal meyvelerin yetitiricilii (Hindistan cevizi, hurma palmiyeleri vb.) (zeytin hariç) Tehlikeli
01.27 çecek üretiminde kullanlan bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.27.02 Çay yetitiricilii (siyah çay, yeil çay, Paraguay çay vb.) Tehlikeli
01.27.90 çecek üretiminde kullanlan dier bitkisel ürünlerin yetitiricilii (kahve, kakao, vb.) (çay yetitiricilii hariç) Tehlikeli
01.28 Baharatlk, aromatik (trl), uyuturucu nitelikte ve eczaclkla ilgili bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.28.01 Baharatlk, aromatik (trl), uyuturucu nitelikte ve eczaclkla ilgili bitkisel ürünlerin (anason, muskat, tarçn, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara biber, hlamur, adaçay vb.) yetitirilmesi Tehlikeli
01.29 Dier çok yllk (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetitirilmesi  
01.29.01 Kauçuk aac, ylba aac, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanlan bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetitirilmesi Tehlikeli
01.3 Dikim için bitki yetitirilmesi  
01.30 Dikim için bitki yetitirilmesi  
01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidan vb. yetitirilmesi Az Tehlikeli
01.30.04 Dikim için çiçek ve dier bitkilerin yetitirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetitirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidan hariç) Az Tehlikeli
01.4 Hayvansal üretim  
01.41 Sütü salan büyük ba hayvan yetitiricilii  
01.41.31 Sütü salan büyük ba hayvan yetitiricilii (sütü için inek ve manda yetitiricilii) Tehlikeli
01.42 Dier sr ve manda yetitiricilii  
01.42.09 Dier sr ve manda yetitiricilii (sütü için yetitirilenler hariç) Tehlikeli
01.43 At ve at benzeri dier hayvan yetitiricilii  
01.43.01 At ve at benzeri dier hayvan yetitiricilii (eek, katr veya bardo vb.) Tehlikeli
01.44 Deve ve devegillerin yetitiricilii  
01.44.01 Deve yetitiricilii Tehlikeli
01.45 Koyun ve keçi yetitiricilii  
01.45.01 Koyun ve keçi (davar) yetitiricilii (ilenmemi süt, kl, tiftik, yapa, yün vb. üretimi dahil) Tehlikeli
01.46 Domuz yetitiricilii  
01.46.01 Domuz yetitiricilii Tehlikeli
01.47 Kümes hayvanlar yetitiricilii  
01.47.01 Kümes hayvanlarnn yetitirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuu vb.) Tehlikeli
01.47.02 Kuluçkahanelerin faaliyetleri Tehlikeli
01.47.03 Kümes hayvanlarndan yumurta üretilmesi Tehlikeli
01.49 Dier hayvan yetitiricilii  
01.49.01 Arclk, bal ve bal mumu üretilmesi (ar sütü dahil) Tehlikeli
01.49.02 pekböcei yetitiricilii ve koza üretimi Tehlikeli
01.49.03 Evcil hayvanlarn yetitirilmesi ve üretilmesi (balk hariç) (kedi, köpek, kular, hamsterler vb.) Tehlikeli
01.49.05 Deve kularnn yetitirilmesi Tehlikeli
01.49.90 Yar evcilletirilmi veya dier canl hayvanlarn yetitirilmesi ve üretilmesi (dier kular (kümes hayvanlar hariç), böcekler, tavanlar ve dier kürk hayvanlar, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.) Tehlikeli
01.5 Karma çiftçilik  
01.50 Karma çiftçilik  
01.50.06 Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlama olmakszn üretim) Tehlikeli
01.6 Tarm destekleyici faaliyetler ve hasat sonras bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler  
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler  
01.61.01 Bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, tarlann sürülmesi, ekilmesi, çapalama ile meyvecilikle ilgili budama vb. faaliyetler (çiçek yetitiriciliini destekleyici faaliyetler ile hava yoluyla yaplan gübreleme hariç) Tehlikeli
01.61.02 Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanmas, biçilmesi, balyalanmas, biçerdöver iletilmesi vb. faaliyetler Tehlikeli
01.61.03 Bitkisel üretimi destekleyici tarmsal amaçl sulama faaliyetleri Tehlikeli
01.61.04 Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararl otlarn imhas dahil, hava yoluyla yaplanlar hariç) Çok Tehlikeli
01.61.05 Çiçek yetitiriciliini destekleyici gübreleme, tarlann sürülmesi, ekilmesi, bakm, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yaplan gübreleme hariç) Tehlikeli
01.61.06 Hava yoluyla yaplan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararl otlarn imhas dahil) Çok Tehlikeli
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler  
01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, bakalarna ait hayvanlarn beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, krkma, sama, barnak salama, nalbantlk vb. faaliyetler Tehlikeli
01.62.02 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürü testi, kümes hayvanlarnn ksrlatrlmas, yapay dölleme, vb. faaliyetler (kuluçkahanelerdeki faaliyetler dahil) Tehlikeli
01.63 Hasat sonras bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler  
01.63.01 Hasat sonras dier ürünlerin ayklanmas ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuun çrçrlanmas ve niastal kök ürünleri hariç) Tehlikeli
01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarnn krlmas ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli
01.63.03 Haha vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli
01.63.04 Msr vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli
01.63.05 Tütünün snflandrlmas, balyalanmas vb. hizmetler Az Tehlikeli
01.63.06 Niastal kök ürünlerinin ayklanmas ve temizlenmesi (patates vb.) Tehlikeli
01.63.07 Çrçrlama faaliyeti Tehlikeli
01.63.90 Hasat sonras bitkisel ürünler ile ilgili dier faaliyetler Tehlikeli
01.64 Bitkisel üretim için tohumun ilenmesi  
01.64.01 Üretim amaçl tohum ileme hizmetleri (vernelizasyon ilemleri dahil) Tehlikeli
01.7 Avclk, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri  
01.70 Avclk, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri  
01.70.01 Ticari olmayan av hayvan ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, aratrmalarda kullanlmalar vb. amaçlar için) (balkçlk hariç) Tehlikeli
01.70.02 Ticari olan av hayvan ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, aratrmalarda kullanlmalar vb. amaçlar için) (balkçlk hariç) Tehlikeli
02 Ormanclk ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi  
02.1 Orman yetitirme (Silvikültür) ve dier ormanclk faaliyetleri  
02.10 Orman yetitirme (Silvikültür) ve dier ormanclk faaliyetleri  
02.10.01 Baltalk olarak iletilen ormanlarn yetitirilmesi (katlk ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil) Tehlikeli
02.10.02 Orman yetitirmek için fidan ve tohum üretimi Az Tehlikeli
02.10.03 Orman aaçlarnn yetitirilmesi (baltalk ormanlarn yetitirilmesi hariç) Az Tehlikeli
02.2 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi  
02.20 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi  
02.20.01 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil) Tehlikeli
02.3 Tabii olarak yetien odun d orman ürünlerinin toplanmas  
02.30 Tabii olarak yetien odun d orman ürünlerinin toplanmas  
02.30.01 Aaç dndaki yabani olarak yetien ürünlerinin toplanmas (mantar meesinin kabuu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, mee palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.) Az Tehlikeli
02.4 Ormanclk için destekleyici faaliyetler  
02.40 Ormanclk için destekleyici faaliyetler  
02.40.01 Ormanda aaçlarn kesilmesi, dallarndan temizlenmesi, soyulmas vb. destekleyici faaliyetler Tehlikeli
02.40.02 Ormanda kesilmi ve temizlenmi aaçlarn tanmas, istiflenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri Tehlikeli
02.40.03 Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanmas, repikaj vb.) Tehlikeli
02.40.04 Orman zararllara (böcek ve hastalklar) kar koruma faaliyetleri Çok Tehlikeli
02.40.05 Orman yangn ve kaçak kesime (izinsiz kesim) kar koruma faaliyetleri Tehlikeli
02.40.06 Orman koruma ve bakm amaçl orman yolu yapm ve bakm faaliyetleri Tehlikeli
02.40.07 Dier ormanclk hizmet faaliyetleri (ormanclk envanterleri, orman iletmesi, orman idaresi danmanlk hizmetleri, orman (bakm, verimi, vb.) ile ilgili aratrma gelitirme, vb.) Az Tehlikeli
03 Balkçlk ve su ürünleri yetitiricilii  
03.1 Balkçlk  
03.11 Deniz balkçl  
03.11.01 Deniz ve ky sularnda yaplan balkçlk (grgr balkçl, dalyanclk dahil) Tehlikeli
03.11.02 Deniz kabuklularnn (midye, stakoz vb.), yumuakçalarn, dier deniz canllar ve ürünlerinin toplanmas (sedef, doal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.) Çok Tehlikeli
03.12 Tatl su balkçl  
03.12.01 Tatl sularda (rmak, göl) yaplan balkçlk (alabalk, sazan, yayn vb.) Tehlikeli
03.2 Su ürünleri yetitiricilii  
03.21 Deniz ürünleri yetitiricilii  
03.21.01 Denizde yaplan balk yetitiricilii (çipura, karagöz, kefal vb. yetitiricilii ile kültür bal, balk yumurtas ve yavrusu dahil) Tehlikeli
03.21.02 Denizde yaplan dier su ürünleri yetitiricilii (midye, istiridye, stakoz, karides, eklembacakllar, kabuklular, deniz yosunlar vb.) (balk hariç) Tehlikeli
03.22 Tatl su ürünleri yetitiricilii  
03.22.01 Tatl sularda yaplan balk yetitiricilii (süs bal, kültür bal, balk yumurtas ve yavrusu dahil) Tehlikeli
03.22.02 Tatlsu ürünleri yetitiricilii (yumuakçalar, kabuklular, kurbaalar vb.) (balk hariç) Tehlikeli
B MADENCLK VE TA OCAKÇILII  
05 Kömür ve linyit çkartlmas  
05.1 Ta kömürü madencilii  
05.10 Ta kömürü madencilii  
05.10.01 Ta kömürü madencilii Çok Tehlikeli
05.2 Linyit madencilii  
05.20 Linyit madencilii  
05.20.01 Linyit madencilii Çok Tehlikeli
06 Ham petrol ve doal gaz çkarm  
06.1 Ham petrol çkarm  
06.10 Ham petrol çkarm  
06.10.01 Ham petrolün çkarlmas Çok Tehlikeli
06.2 Doal gaz çkarm  
06.20 Doal gaz çkarm  
06.20.01 Doalgaz çkarlmas (madencilii) Çok Tehlikeli
07 Metal cevherleri madencilii  
07.1 Demir cevherleri madencilii  
07.10 Demir cevherleri madencilii  
07.10.01 Demir cevheri madencilii (sinterlenmi demir cevheri üretimi dahil) Çok Tehlikeli
07.2 Demir d metal cevherleri madencilii  
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madencilii  
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrtrlmas Çok Tehlikeli
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrtrlmas Çok Tehlikeli
07.21.03 Uranyum madencilii Çok Tehlikeli
07.21.04 Toryum madencilii Çok Tehlikeli
07.21.05 Sar pasta (U3O8) imalat (uranyum cevherinden elde edilen) Çok Tehlikeli
07.29 Dier demir d metal cevherleri madencilii  
07.29.01 Altn, gümü, platin gibi deerli metal madencilii Çok Tehlikeli
07.29.02 Alüminyum madencilii Çok Tehlikeli
07.29.03 Bakr madencilii Çok Tehlikeli
07.29.04 Nikel madencilii Çok Tehlikeli
07.29.05 Kurun, çinko ve kalay madencilii Çok Tehlikeli
07.29.06 Krom madencilii Çok Tehlikeli
07.29.07 Baka yerde snflandrlmam demir d dier metal cevherleri madencilii (cva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (deerli metaller, demir, bakr, kurun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) Çok Tehlikeli
08 Dier madencilik ve ta ocakçl  
08.1 Kum, kil ve ta ocakçl  
08.11 Süsleme ve yap talar ile kireç ta, alç ta, tebeir ve kayaanta (arduvaz-kayrakta) ocakçl  
08.11.01 Mermer ocakçl (traverten dahil) Çok Tehlikeli
08.11.02 Granit ocakçl Çok Tehlikeli
08.11.03 Yap talar ocakçl Çok Tehlikeli
08.11.04 Süsleme ve yap talarnn krlmas ve kabaca kesilmesi Çok Tehlikeli
08.11.05 Dolomit ve kayaan ta (arduvaz / kayrakta) ocakçl Çok Tehlikeli
08.11.06 Kireçta (kalker) ocakçl (kireçtann krlmas ve parçalanmas dahil) Çok Tehlikeli
08.11.07 Tebeir, alçta ve anhidrit ocakçl (çkarma, parçalama, piirme ilemi dahil) Çok Tehlikeli
08.12 Çakl ve kum ocaklarnn faaliyetleri; kil ve kaolin çkarm  
08.12.01 Çakl ve kum ocakçl (talarn krlmas ile kil ve kaolin madencilii hariç) Çok Tehlikeli
08.12.02 Çakl talarnn krlmas ve parçalanmas Çok Tehlikeli
08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madencilii ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, amot veya dinas topraklar çkarm Çok Tehlikeli
08.9 Baka yerde snflandrlmam madencilik ve ta ocakçl  
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçl mineral madencilii  
08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçl mineral madencilii (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madencilii hariç) Çok Tehlikeli
08.91.02 Bor mineralleri madencilii Çok Tehlikeli
08.91.03 Kükürt madencilii (ocakçl) Çok Tehlikeli
08.91.04 Guano madencilii (ku gübresi, güherçile dahil) Çok Tehlikeli
08.91.05 Kehribar, Oltu ta ve lületa ocakçl Çok Tehlikeli
08.92 Turba çkarm  
08.92.01 Turba çkarlmas ve toplanmas Çok Tehlikeli
08.93 Tuz çkarm  
08.93.01 Tuz ocakçl (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve krlmas dahil Çok Tehlikeli
08.99 Baka yerde snflandrlmam dier madencilik ve ta ocakçl  
08.99.01 Andrc (törpüleyici) materyaller (zmpara), amyant, silisli fosil artklar, arsenik cevherleri, sabunta (talk) ve feldispat madencilii (kuartz, mika, ist, talk, silis, sünger ta, asbest, doal korindon vb.) Çok Tehlikeli *
08.99.02 Doal asfalt, asfaltit, asfaltl ta (doal kat zift) ve bitüm madencilii Çok Tehlikeli
08.99.03 Kymetli ve yar kymetli talarn (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçl (kehribar, Oltu ta, lüle ta ve elmas hariç) Çok Tehlikeli
08.99.04 Grafit ocakçl Çok Tehlikeli
08.99.05 Elmas (endüstri elmaslar dahil) madencilii Çok Tehlikeli
08.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier madencilik ve taocakçl Çok Tehlikeli
09 Madencilii destekleyici hizmet faaliyetleri  
09.1 Petrol ve doal gaz çkarmn destekleyici faaliyetler  
09.10 Petrol ve doal gaz çkarmn destekleyici faaliyetler  
09.10.01 Doalgazn svlatrlmas ve gaz haline getirilmesi (maden alannda gerçekletirilenler) Çok Tehlikeli
09.10.02 Petrol ve gaz çkarmyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, aratrma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çaltrlmas ve kapatlmas ile test amaçl sondaj faaliyetleri vb. dahil) Çok Tehlikeli
09.10.03 Petrol ve gaz çkarm ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarm, sökme vb. hizmet faaliyetleri Çok Tehlikeli
09.9 Madencilik ve ta ocakçln destekleyici dier faaliyetler  
09.90 Madencilik ve ta ocakçln destekleyici dier faaliyetler  
09.90.01 Madencilik ve ta ocakçln destekleyici dier hizmet faaliyetleri (tetkik, aratrma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçl sondaj faaliyetleri ile petrol ve doalgaz için yaplanlar hariç) Tehlikeli
09.90.02 Madencilik ve ta ocakçln destekleyici test amaçl sondaj faaliyetleri (petrol ve doalgaz için yaplanlar hariç) Çok Tehlikeli
C MALAT  
10 Gda ürünlerinin imalat  
10.1 Etin ilenmesi ve saklanmas ile et ürünlerinin imalat  
10.11 Etin ilenmesi ve saklanmas  
10.11.01 Sr, koyun, keçi vb. hayvanlarn kesimi ve kesim srasndaki etin ilenmesi (mezbahaclk) (taze, soutulmu veya dondurulmu olarak saklanmas dahil) Tehlikeli
10.12 Kümes hayvanlar etlerinin ilenmesi ve saklanmas  
10.12.01 Kümes hayvanlar etlerinin üretimi (taze veya dondurulmu) (yenilebilir sakatatlar dahil) Tehlikeli
10.12.02 Kümes hayvanlarnn kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi ii ile uraan mezbahalarn faaliyetleri Tehlikeli
10.12.03 Kümes hayvanlarnn yalarnn sofra yana çevrilmesi Tehlikeli
10.12.04 Ku tüyü ve ince ku tüyü imalat (derileri dahil) Tehlikeli
10.13 Et ve kümes hayvanlar etlerinden üretilen ürünlerin imalat  
10.13.01 Et ve kümes hayvanlar etlerinden üretilen pimemi köfte vb. ürünlerin imalat Tehlikeli
10.13.02 Et ve kümes hayvanlar etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastrma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanm, kurutulmu veya tütsülenmi ürünlerin imalat (yemek olanlar hariç) Tehlikeli
10.13.03 Et ve sakatat unlar imalat (et ve kümes hayvanlar etlerinden üretilen) Tehlikeli
10.13.04 Sr, koyun, keçi vb. hayvanlarn sakatat ve yalarndan yenilebilir ürünlerin imalat Tehlikeli
10.2 Balk, kabuklu deniz hayvanlar ve yumuakçalarn ilenmesi ve saklanmas  
10.20 Balk, kabuklu deniz hayvanlar ve yumuakçalarn ilenmesi ve saklanmas  
10.20.03 Balklarn, kabuklu deniz hayvanlarnn ve yumuakçalarn ilenmesi ve saklanmas (dondurulmas, kurutulmas, piirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanmas, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler) Tehlikeli
10.20.04 Balk, kabuklu deniz hayvan ve yumuakça ürünlerinin üretimi (balk filetosu, balk yumurtas, havyar, havyar yerine kullanlan ürünler vb.) Tehlikeli
10.20.05 Balk unlar, kaba unlar ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için) Tehlikeli
10.20.06 Baln sadece ilenmesi ve saklanmasyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemilerin faaliyetleri Tehlikeli
10.20.07 Piirilmemi balk yemekleri imalat (mayalanm balk, balk hamuru, balk köftesi vb.) Tehlikeli
10.20.08 Balklarn, kabuklularn, yumuakçalarn veya dier su omurgaszlarnn unlar, kaba unlar ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunlarn dier yenilemeyen ürünlerinin üretimi Tehlikeli
10.3 Sebze ve meyvelerin ilenmesi ve saklanmas  
10.31 Patatesin ilenmesi ve saklanmas  
10.31.01 Patatesin ilenmesi ve saklanmas (dondurulmu, kurutulmu, suyu çkartlm, ezilmi patates imalat) (soyulmas dahil) Tehlikeli
10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarnn imalat Tehlikeli
10.32 Sebze ve meyve suyu imalat  
10.32.01 Katksz sebze ve meyve sular imalat (algam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kays suyu vb.) Az Tehlikeli
10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalat Az Tehlikeli
10.39 Baka yerde snflandrlmam meyve ve sebzelerin ilenmesi ve saklanmas  
10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalat (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç) Tehlikeli
10.39.02 Kavrulmu, tuzlanm vb. ekilde ilem görmü sert kabuklu yemiler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalat (piirilerek yaplanlar) Az Tehlikeli
10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalat (pestil imalat dahil) Az Tehlikeli
10.39.04 Tuzlu su, sirke, sirkeli su, ya veya dier koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin imalat (turu, salamura yaprak, sofralk zeytin vb. dahil) Az Tehlikeli
10.39.05 Dondurulmu veya kurutulmu meyve ve sebzelerin imalat (kuru kays, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) Az Tehlikeli
10.39.06 Leblebi imalat ile kavrulmu çekirdek, yerfst vb. üretimi (sert kabuklular hariç) Az Tehlikeli
10.39.07 Susamn ilenmesi ve tahin imalat Tehlikeli
10.39.90 Baka yerde snflandrlmam meyve ve sebzelerin baka yöntemlerle ilenmesi ve saklanmas (kesilmi ve paketlenmi olanlar dahil) Az Tehlikeli
10.4 Bitkisel ve hayvansal sv ve kat yalarn imalat  
10.41 Sv ve kat ya imalat  
10.41.01 Ayçiçek ya imalat Tehlikeli
10.41.02 Bitkisel sv ya (yenilebilen) imalat (soya, susam, haha, pamuk, fndk, kolza, hardal vb. yalar) (zeytin ya, ayçiçei ya ve msr ya hariç) Tehlikeli
10.41.03 Bezirya imalat Tehlikeli
10.41.05 Prina ya imalat (dier küspelerden elde edilen yalar dahil) (msr ya hariç) Tehlikeli
10.41.06 Kakao ya, badem ya, kekik ya, defne ya, hurma çekirdei veya babassu ya, keten tohumu ya, Hint ya, tung ya ve dier benzer yalarn imalat (bezir ya hariç) Tehlikeli
10.41.07 Zeytinya imalat (saf, szma, rafine) Tehlikeli
10.41.10 Balk ve deniz memelilerinden ya elde edilmesi Tehlikeli
10.41.11 Domuz don ya (stearin), domuz sv ya, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sv don ya (tallow oil) ile dier hayvansal kat ve sv yalarn imalat (ilenmemi) Tehlikeli
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir kat yalarn imalat  
10.42.01 Margarin, kark yemeklik ve sofralk kat yalarn imalat Tehlikeli
10.5 Süt ürünleri imalat  
10.51 Süthane iletmecilii ve peynir imalat  
10.51.01 Süt imalat, ilenmi (pastörize edilmi, sterilize edilmi, homojenletirilmi ve/veya yüksek sdan geçirilmi) (kat veya toz halde süt hariç) Tehlikeli
10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalat Tehlikeli
10.51.03 Süt tozu, peynir özü (kazein), süt ekeri (laktoz) ve peynir alt suyu (kesilmi sütün suyu) imalat (kat veya toz halde süt, krema dahil) Az Tehlikeli
10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalat (kefir, salep vb.) Az Tehlikeli
10.51.05 Sütten yaplan dier ürünlerin imalat (tereya, yourt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem anti dahil) (kat veya toz halde krema hariç) Tehlikeli
10.52 Dondurma imalat  
10.52.01 Dondurma imalat (sade, sebzeli, meyveli vb.) Az Tehlikeli
10.52.02 erbetli dier yenilebilen buzlu gdalarn imalat Az Tehlikeli
10.6 Öütülmü tahl ürünleri, niasta ve niastal ürünlerin imalat  
10.61 Öütülmü hububat ve sebze ürünleri imalat  
10.61.01 Kahvaltlk tahl ürünleri ile dier taneli tahl ürünlerinin imalat (buday, yulaf, msr, çavdar vb. ezmeleri ile msr gevrei ve patlam msr dahil) Az Tehlikeli
10.61.02 Tahllarn öütülmesi ve un imalat (msr unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç) Tehlikeli
10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalat (çeltik fabrikas ve ürünleri dahil) Tehlikeli
10.61.06 rmik imalat Tehlikeli
10.61.07 Ön piirme yaplm veya baka ekilde hazrlanm tane halde hububat imalat (bulgur dahil, fakat msr hariç) Tehlikeli
10.61.08 Sebzelerin ve baklagillerin öütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalat (karmlar ile hazr kartrlm sebze unlar dahil) (piirilerek yaplanlar hariç) Tehlikeli
10.61.09 Frnclk ürünlerinin imalatnda kullanlan hamur ve un karmlarnn imalat (sebze un karmlar hariç) Az Tehlikeli
10.61.10 Dövülmü dier tahl ürünlerinin imalat (kekeklik buday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç) Az Tehlikeli
10.62 Niasta ve niastal ürünlerin imalat  
10.62.01 Niasta imalat (buday, pirinç, patates, msr, manyok vb. ürünlerden) Tehlikeli
10.62.02 Glikoz, glikoz urubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalat (invert eker dahil) Tehlikeli
10.62.04 Ya msrn öütülmesi Tehlikeli
10.62.05 Glüten imalat Tehlikeli
10.62.06 Msr ya imalat Tehlikeli
10.7 Frn ve unlu mamuller imalat  
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalat  
10.71.01 Taze pastane ürünleri imalat (ya pasta, kuru pasta, poaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) Az Tehlikeli
10.71.02 Frn ürünleri imalat (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalat hariç) Az Tehlikeli
10.71.03 Hamur tatllar imalat (tatlandrlm kadayf, lokma tatls, baklava vb.) Az Tehlikeli
10.72 Peksimet ve bisküvi imalat; dayankl pastane ürünleri ve dayankl kek imalat  
10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külah, kat helva vb. ürünlerin imalat (çikolata kapl olanlar dahil) Az Tehlikeli
10.72.02 Tatl veya tuzlu hafif dayankl frn ve pastane ürünlerinin imalat (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.) Az Tehlikeli
10.72.03 Tatlandrlmam dayankl hamur tatllar imalat (piirilmi olsun olmasn tatlandrlmam kadayf, baklava vb.) (yufka imalat dahil) Az Tehlikeli
10.73 Makarna, ehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalat  
10.73.03 Makarna, ehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalat (doldurulmu veya dondurulmu olanlar dahil) Az Tehlikeli
10.8 Dier gda maddelerinin imalat  
10.81 eker imalat  
10.81.01 eker kamndan, pancardan, palmiyeden, akça aaçtan eker (sakkaroz) ve eker ürünleri imalat veya bunlarn rafine edilmesi (sv eker ve melas üretimi dahil) Tehlikeli
10.81.03 Akçaaaç urubu imalat Tehlikeli
10.82 Kakao, çikolata ve ekerleme imalat  
10.82.01 Çikolata ve kakao içeren ekerlemelerin imalat (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç) Az Tehlikeli
10.82.02 ekerlemelerin ve eker pastillerinin imalat (bonbon ekeri vb.) (kakaolu ekerlemeler hariç) Az Tehlikeli
10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalat Az Tehlikeli
10.82.04 Lokum, pimaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalat (tahin helvas dahil) Az Tehlikeli
10.82.05 Ciklet imalat (sakz) Az Tehlikeli
10.82.06 Sert kabuklu meyve, meyve kabuu ve dier bitki parçalarndan ekerleme imalat (meyan kökü hülasalar dahil) Az Tehlikeli
10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao ya imalat Az Tehlikeli
10.83 Kahve ve çayn ilenmesi  
10.83.01 Çay ürünleri imalat (siyah çay, yeil çay ve poet çay ile çay ekstreleri, esanslar ve konsantreleri) Az Tehlikeli
10.83.02 Kahve ürünleri imalat (çekilmi kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve konsantreleri) Az Tehlikeli
10.83.03 Bitkisel çaylarn imalat (nane, yaban otu, papatya, hlamur, kuburnu vb. çaylar). Az Tehlikeli
10.83.04 Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalat (eker, süt vb. kartrlm ürünler dahil) Az Tehlikeli
10.84 Baharat, sos, sirke ve dier çeni maddelerinin imalat  
10.84.01 Baharat imalat (karabiber, krmz toz/pul biber, hardal unu, tarçn, yenibahar, damla sakz, baharat karmlar vb.) (ilenmi) Az Tehlikeli
10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalat Tehlikeli
10.84.03 Sos ve çenilerin imalat (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çenisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç) Tehlikeli
10.84.05 Gda tuzu imalat Az Tehlikeli
10.85 Hazr yemeklerin imalat  
10.85.01 Hazr yemek imalat (vakumla paketlenmi veya korunmu olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
10.86 Homojenize gda müstahzarlar ve diyetetik gda imalat  
10.86.01 Bebek ve çocuklarn beslenmesinde kullanlan müstahzarlarn imalat (bebek mamalar, pudingleri vb.) Az Tehlikeli
10.86.02 Hastalar için veya diyet amaçl hazrlanan homojenize gda müstahzarlarnn imalat (glüten içermeyen gda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gdalar) Az Tehlikeli
10.86.03 Besin yönünden zenginletirilmi sporcu yiyeceklerinin imalat Az Tehlikeli
10.89 Baka yerde snflandrlmam dier gda maddelerinin imalat  
10.89.01 Hazr çorba ile hazr et suyu, balk suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalat Az Tehlikeli
10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalat (bira mayas dahil) Tehlikeli
10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalat Az Tehlikeli
10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kvam arttrc maddelerin imalat (kola konsantresi, malt özü, meyan bal dahil) Tehlikeli
10.89.06 Baka yerde snflandrlmam çeitli gda ürünleri imalat (çabuk bozulan hazr gdalar, peynir fondüleri, eker uruplar vb. dahil) Az Tehlikeli
10.9 Hazr hayvan yemleri imalat  
10.91 Çiftlik hayvanlar için hazr yem imalat  
10.91.01 Çiftlik hayvanlar için hazr yem imalat Tehlikeli
10.92 Ev hayvanlar için hazr gda imalat  
10.92.01 Ev hayvanlar için hazr gda imalat (kedi ve köpek mamalar, ku ve balk yemleri vb.) Tehlikeli
11 çeceklerin imalat  
11.0 çeceklerin imalat  
11.01 Alkollü içeceklerin damtlmas, artlmas ve harmanlanmas  
11.01.01 Damtlm alkollü içeceklerin imalat (viski, brendi, cin, likör, rak, votka, kanyak vb.) Çok Tehlikeli
11.01.02 Damtlm alkollü içeceklerle kartrlm içki imalat Çok Tehlikeli
11.01.03 Etil alkol üretimi (doal özellikleri deitirilmemi/tayir edilmemi, alkol derecesi < yüzde 80) Çok Tehlikeli
11.02 Üzümden arap imalat  
11.02.01 Üzümden arap, köpüklü arap, ampanya vb. üretimi Tehlikeli
11.02.02 Üzüm ras imalat Tehlikeli
11.03 Elma arab ve dier meyve araplarnn imalat  
11.03.01 Elma arab ve dier meyve araplarnn imalat Tehlikeli
11.04 Dier damtlmam mayal içeceklerin imalat  
11.04.02 Dier damtlmam mayal içeceklerin imalat (vermut ve benzeri içkiler dahil) Tehlikeli
11.05 Bira imalat  
11.05.01 Bira imalat Tehlikeli
11.06 Malt imalat  
11.06.01 Malt imalat Tehlikeli
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalat; maden sularnn ve dier ielenmi sularn üretimi  
11.07.01 Doal veya suni maden sularnn üretimi (tatlandrlm ve aromalandrlm olanlar dahil) Az Tehlikeli
11.07.02 Dier alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolal içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden sular hariç) Az Tehlikeli
11.07.03 çme suyu üretimi (ielenmi, gazsz, tatlandrlmam ve aromalandrlmam) Az Tehlikeli
11.07.04 Boza imalat Tehlikeli
12 Tütün ürünleri imalat  
12.0 Tütün ürünleri imalat  
12.00 Tütün ürünleri imalat  
12.00.04 Tütün ürünleri imalat Tehlikeli
13 Tekstil ürünlerinin imalat  
13.1 Tekstil elyafnn hazrlanmas ve bükülmesi  
13.10 Tekstil elyafnn hazrlanmas ve bükülmesi  
13.10.03 Doal pamuk elyafnn imalat (kardelenmesi, taraklanmas, vb.) Tehlikeli
13.10.05 Doal yün ve tiftik elyafnn imalat (kardelenmesi, taraklanmas, yün yann giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapann boyanmas vb.) Tehlikeli
13.10.06 Doal jüt, keten ve dier bitkisel tekstil elyaflarnn imalat (kardelenmesi, taraklanmas vb.) (pamuk hariç) Tehlikeli
13.10.08 pein kozadan ayrlmas ve sarlmas Tehlikeli
13.10.09 Sentetik veya suni devamsz elyafn kardelenmesi ve taraklanmas Tehlikeli
13.10.10 Doal ipein bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli
13.10.12 Pamuk elyafnn bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli
13.10.13 Yün ve tiftik elyafnn bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli
13.10.14 Jüt, keten ve dier bitkisel tekstil elyaflarnn bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç) Tehlikeli
13.10.15 Suni ve sentetik elyaflarn bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament iplii ve suni ipek elyaf imalat hariç) Tehlikeli
13.2 Dokuma  
13.20 Dokuma  
13.20.14 Kot kuma imalat Tehlikeli
13.20.16 Pamuklu dokuma kuma imalat (havlu, pelu, vb. ilmei kesilmemi kumalar ile kot, kadife ve tafting kumalar hariç) Tehlikeli
13.20.17 Doal kl ve yünden dokuma kuma imalat Tehlikeli
13.20.19 Doal ipekten kuma imalat Tehlikeli
13.20.20 Keten, rami, kenevir, jüt elyaflar ile dier bitkisel tekstil elyaflarndan dokuma kuma imalat (pamuk hariç) Tehlikeli
13.20.21 Havl, önil, havlu, pelü, trtl ve benzeri ilmei kesilmemi dokuma kumalar ile tafting kuma imalat Tehlikeli
13.20.22 Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsz elyaflardan dokuma kuma imalat (havlu, pelu, vb. ilmei kesilmemi kumalar ile kadife ve tafting kumalar hariç) Tehlikeli
13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kuma imalat Tehlikeli
13.20.24 Cam elyafndan dokuma kuma imalat (cam elyafndan dar kumalar dahil) Tehlikeli
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi  
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi  
13.30.01 Kuma ve tekstil ürünlerini aartma ve boyama hizmetleri (giyim eyas dahil) Tehlikeli
13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini aartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) Tehlikeli
13.30.03 Kuma ve tekstil ürünlerine bask yaplmas hizmetleri (giyim eyas dahil) Tehlikeli
13.30.04 Kuma ve tekstil ürünlerine ilikin dier bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil) Tehlikeli
13.9 Dier tekstil ürünlerinin imalat  
13.91 Örgü (triko) veya t ii (kroe) kumalarn imalat  
13.91.01 Örgü ve t ii kumalarn imalat (penye ve havl kumalar ile raschel veya benzeri makineler ile örülen tül, perde, vb. örgü veya t ile örülmü ürünler dahil) Tehlikeli
13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kuma imalat Tehlikeli
13.92 Giyim eyas dndaki tamamlanm tekstil ürünlerinin imalat  
13.92.01 Yatak örtü takmlar, yatak çaraflar, yastk klflar, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanlan örtülerin imalat (el ve yüz havlular dahil) Tehlikeli
13.92.02 Yorgan, kutüyü yorgan, minder, puf, yastk, hal yastk, uyku tulumu ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
13.92.03 Perdelerin ve iç storlarn, perde veya yatak saçaklarnn, farbelalarnn ve malzemelerinin imalat (gipür, tül perde ve kaln perdeler dahil) Tehlikeli
13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulak bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalat Tehlikeli
13.92.05 Battaniye imalat Tehlikeli
13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalat (eya paketleme amacyla kullanlanlar) Tehlikeli
13.92.07 Can yelei ve can kurtaran simidi imalat Tehlikeli
13.92.08 Paraüt (yönlendirilebilen paraütler dahil) ve rotoüt ile bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalat Tehlikeli
13.92.10 Tekstilden örtü ve klf imalat (araba, makine, mobilya vb. için) Tehlikeli
13.92.11 Branda, tente, stor (günelik), yelken, çadr ve kamp malzemeleri imalat (ime yataklar dahil) Tehlikeli
13.93 Hal ve kilim imalat  
13.93.01 Hal (duvar hals dahil) ve kilim imalat (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamalar dahil) Tehlikeli
13.93.02 Hal, kilim vb. için çözgücülük, hal oymacl vb. faaliyetler Az Tehlikeli
13.94 Halat, urgan, knnap ve a imalat  
13.94.02 A ve a ürünleri imalat, sicim, knnap, halat veya urgandan (balk a, yük boaltma alar, vb.) Az Tehlikeli
13.94.03 Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalat (kauçuk veya plastik emdirilmi, kaplanm olanlar dahil) Tehlikeli
13.95 Dokusuz kumalarn ve dokusuz kumatan yaplan ürünlerin imalat, giyim eyas hariç  
13.95.01 Dokusuz kumalar ile bunlardan yaplan ürünlerin imalat (giyim eyas hariç) Tehlikeli
13.96 Dier teknik ve endüstriyel tekstillerin imalat  
13.96.01 Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kuma imalat (giyim ve döemecilikte kullanlan) Tehlikeli
13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; ileme yaplmam eritçi eyas ve benzeri süs eyalarnn imalat Az Tehlikeli
13.96.03 Dar dokuma kumalarn imalat (etiket, arma ve dier benzeri eyalar hariç) Tehlikeli
13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve dier benzeri eyalarn imalat Az Tehlikeli
13.96.05 Teknik kullanm amaçl tekstil ürünleri ve eyalar imalat (fitil, lüks lambas gömlei, tekstil malzemesinden hortumlar, tama veya konveyör bantlar, elek bezi ve süzgeç bezi dahil) Tehlikeli
13.96.06 Kord bezi imalat Tehlikeli
13.96.07 Tekstille kaplanm kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanm veya emdirilmi tekstilden iplik veya eritler ve bunlardan yaplm mensucat imalat Tehlikeli
13.96.08 Kaplanm veya emdirilmi tekstil kumalarnn imalat (cilt kapa için mensucat, mühendis muambas, tiyatro dekorlar, tuval vb. dahil) Tehlikeli
13.99 Baka yerde snflandrlmam dier tekstillerin imalat  
13.99.02 Tül ve dier a kumalarn (dokuma, örgü (triko) veya t ii (kroe) olanlar hariç) imalat ile oya, dantel ve nak imalat (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil) Tehlikeli
13.99.03 Keçe, basnçl hassas giysi dokumalar, tekstilden ayakkab ba, pudra ponponu vb. imalat Tehlikeli
13.99.04 Tekstil krpnts imalat (yatak, yorgan, yastk, ilte ve benzeri doldurmak için) Tehlikeli
13.99.06 Gipe iplik ve eritlerin, önil ipliklerin, enet ipliklerin imalat (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç) Tehlikeli
14 Giyim eyalarnn imalat  
14.1 Kürk hariç, giyim eyas imalat  
14.11 Deri giyim eyas imalat  
14.11.05 Deri giyim eyas imalat (deri karml olanlar dahil, ayakkab hariç) Tehlikeli
14.12 giysisi imalat  
14.12.07 Endüstriyel i giysisi (i önlükleri, i elbiseleri, i tulumlar, vb.) imalat (dikisiz plastik olanlar ile atee dayankl ve koruyucu güvenlik kyafetleri hariç) Az Tehlikeli
14.12.08 Mesleki kyafet imalat (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel i giysileri hariç) Az Tehlikeli
14.13 Dier d giyim eyalar imalat  
14.13.04 D giyim eyas imalat, dokuma, örme (trikotaj) ve t ii (kroe), vb. kumatan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takm elbise, döpiyes, anorak, yamurluk, gece kyafetleri vb.) (i giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
14.13.05 Siparie göre ölçü alnarak d giyim eyas imalat, dokuma, örgü (triko) ve t ii (kroe), vb. kumatan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eyas tamiri ile gömlek imalat hariç) Az Tehlikeli
14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalat, dokuma, örgü (triko) ve t ii (kroe), vb. kumatan olanlar Az Tehlikeli
14.13.07 Gelinlik imalat Az Tehlikeli
14.14 ç giyim eyas imalat  
14.14.01 Gömlek, tiört, bluz, vb. ceket altna giyilebilen giyim eyas imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Az Tehlikeli
14.14.02 Gecelik, sabahlk, pijama, bornoz ve ropdöambr imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Az Tehlikeli
14.14.03 Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamar imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Az Tehlikeli
14.14.04 Çorap balar, jartiyer, pantolon asklar ve benzeri iç giyim aksesuarlar imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Az Tehlikeli
14.19 Dier giyim eyalarnn ve giysi aksesuarlarnn imalat  
14.19.01 Spor ve antrenman giysileri, kayak kyafetleri, yüzme kyafetleri vb. imalat (mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Az Tehlikeli
14.19.02 Yazma, tülbent, earp, vb. imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) Tehlikeli
14.19.04 Eldiven, kemer, al, papyon, kravat, saç fileleri, kuma mendil, atk, fular, duvak vb. giysi aksesuarlar imalat (deriden, dokusuz kumatan veya dokuma, örgü veya t ii kumatan) (bebekler için olanlar hariç) Az Tehlikeli
14.19.05 Bebek giyim eyas ve aksesuarlar imalat (dokuma, örgü veya t ii kumatan) (tabansz panduf dahil) Az Tehlikeli
14.19.07 apka, kep, balk, kasket, tabla ve el manonlar ile bunlarn parçalarnn imalat (kürkten apka ve balklar dahil, bebekler için olanlar hariç) Az Tehlikeli
14.19.08 Giyim eyas imalat (keçeden veya dier dokusuz kumatan ya da emdirilmi veya kaplanm tekstil kumandan olanlar) Az Tehlikeli
14.2 Kürkten eya imalat  
14.20 Kürkten eya imalat  
14.20.04 Post, kürk veya kürklü deriden yaplm eya ve parçalarn imalat (giyim eyas ve giysi aksesuarlar hariç) Tehlikeli
14.20.05 Post, kürk veya kürklü deriden yaplm giyim eyas ve giysi aksesuarlar imalat (kürkten apka, balk ve eldiven hariç) Tehlikeli
14.3 Örme (trikotaj) ve t ii (kroe) ürünlerin imalat  
14.31 Örme (trikotaj) ve t ii (kroe) çorap imalat  
14.31.01 Çorap imalat (örme ve t ii olan külotlu çorap, tayt çorap, ksa kadn çorab, erkek çorab, patik ve dier çoraplar) Az Tehlikeli
14.39 Örme (trikotaj) ve t ii (kroe) dier giyim eyas imalat  
14.39.01 Örgü (triko) ve t ii (kroe) dier giyim eyas imalat (dorudan süveter, kazak, hrka, yelek, vb. ekillerde üretilenler) Az Tehlikeli
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalat  
15.1 Derinin tabaklanmas ve ilenmesi; bavul, el çantas, saraçlk ve koum takm imalat; kürkün ilenmesi ve boyanmas  
15.11 Derinin tabaklanmas ve ilenmesi; kürkün ilenmesi ve boyanmas  
15.11.10 Deri ve kürklü deri imalat (kürkün ve derinin tabaklanmas, sepilenmesi, boyanmas, cilalanmas ve ilenmesi) Çok Tehlikeli
15.11.11 Kürklü derinin ve postlarn kaznarak temizlenmesi, krklmas, tüylerinin yolunmas ve aartlmas (postlu derilerin terbiyesi dahil) Çok Tehlikeli
15.11.13 Deri ve kösele esasl terkip ile elde edilen levha, yaprak, erit deri ve kösele imalat Çok Tehlikeli
15.12 Bavul, el çantas ve benzerleri ile saraçlk ve koum takm imalat (deri giyim eyas hariç)  
15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve dier malzemelerden bavul, el çantas, cüzdan, okul çantas, evrak çantas, deriden sigaralk, deri ayakkab ba, kiisel bakm, diki, vb. amaçl seyahat seti, vb. ürünlerin imalat Tehlikeli
15.12.08 Deriden veya dier malzemelerden saraçlk ve koum takm imalat (kamç, semer, eyer, tasma kay, heybe, vb.) Tehlikeli
15.12.09 Deri saat kay imalat Tehlikeli
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kay imalat Tehlikeli
15.12.11 Kuma ve dier malzemelerden saat kay imalat (metal olanlar hariç) Az Tehlikeli
15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden tama ve konveyör bantlar imalat Tehlikeli
15.2 Ayakkab, bot, terlik vb. imalat  
15.20 Ayakkab, bot, terlik vb. imalat  
15.20.15 Deriden ayakkab, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalat (tamamyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkab ve kayak ayakkabs hariç) Tehlikeli
15.20.17 Plastik veya kauçuktan ayakkab, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalat (tamamyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkab ve kayak ayakkabs hariç) Tehlikeli
15.20.18 Tekstilden ve dier malzemelerden ayakkab, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalat (deri ve plastik olanlar ile tamamyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkab ve kayak ayakkabs hariç) Tehlikeli
15.20.19 Ayakkablarn deri ksmlarnn ve ayakkab parçalarnn (kauçuk, plastik ve ahap parçalar hariç) imalat (üst ve alt parçalar, topuklar, vb. imalat ile sayaclk faaliyetleri dahil) Tehlikeli
16 Aaç, aaç ürünleri ve mantar ürünleri imalat (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yaplan eyalarn imalat  
16.1 Aaçlarn biçilmesi ve planyalanmas  
16.10 Aaçlarn biçilmesi ve planyalanmas  
16.10.01 Kereste imalat (aaçlarn biçilmesi, planyalanmas, rendelenmesi ve ekillendirilmesi faaliyetleri) Tehlikeli
16.10.02 Ahap demir yolu veya tramvay traversi imalat Tehlikeli
16.10.03 Aaç yünü, aaç unu, aaç tala, aaç yonga imalat Çok Tehlikeli
16.10.05 Ahap döemelerin ve yer döemelerinin imalat (birletirilebilir parkeler hariç) Tehlikeli
16.10.06 Tomruk ve kerestelerin kurutulmas, emprenye edilmesi veya kimyasal ilemden geçirilmesi hizmetleri (bakalarnn adna) Çok Tehlikeli
16.2 Aaç, mantar, kam ve örgü malzeme ürünü imalat  
16.21 Ahap kaplama paneli ve aaç esasl panel imalat  
16.21.01 Ahap, bambu ve dier odunsu malzemelerden kaplamalk plaka, levha, vb. imalat (yaprak halde) (preslenmemi) Tehlikeli
16.21.02 Sktrlm lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalat Çok Tehlikeli
16.22 Birletirilmi parke yer döemelerinin imalat  
16.22.01 Birletirilebilir ahap parke yer döemelerinin imalat (lamine ve laminat parkeler hariç) Tehlikeli
16.23 Dier bina doramacl ve marangozluk ürünlerinin imalat  
16.23.01 Ahap pencere, kap ve bunlarn kasalar ve eikleri ile ahap merdiven, trabzan, veranda, parmaklk vb. imalat Tehlikeli
16.23.02 Ahap prefabrik yaplar ve ahap tanabilir evlerin imalat Tehlikeli
16.23.90 Baka yerde snflandrlmam inaat dorama ve marangozluk ürünleri (ahaptan kiri, kalas, payanda, beton kalb, çat padavras, vb.) imalat Tehlikeli
16.24 Ahap konteyner imalat  
16.24.01 Kutu, sandk, fç ve benzeri ahap ambalaj malzeme imalat Tehlikeli
16.24.02 Palet, kutu palet ve dier ahap yükleme tablalar imalat Tehlikeli
16.24.03 Ahap kablo makaras, bobin, takoz, vb. imalat Tehlikeli
16.29 Dier aaç ürünleri imalat; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yaplm ürünlerin imalat  
16.29.01 Ahap mutfak ve sofra eyas imalat (kak, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.) Az Tehlikeli
16.29.02 Doal mantar (kabaca köelendirilmi veya blok, levha vb. halde), ezilmi veya granül haline getirilmi mantar ile doal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalat (mantardan yer döemeleri, makara, tpa ve tkaç dahil) Az Tehlikeli
16.29.03 Sedef kakma ahap ileri, kakma ile süslü ahap eyalar, mücevher için veya çatal-kak takm ve benzeri eyalar için ahap kutular, ahap biblo, heykel ve dier süslerin imalat Az Tehlikeli
16.29.04 Ahaptan i aletleri, alet gövdeleri, alet saplar, süpürge veya frça gövdeleri ile saplar, ayakkab kalplar, ahap mandal, elbise ve apka asklar imalat Tehlikeli
16.29.05 Ahap çerçeve (tablo, fotoraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahaptan dier eyalarn imalat (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabnn ahap topuk ve tabanlar, ar kovanlar, köpek kulübeleri dahil) Tehlikeli
16.29.07 Hasr veya dier örme malzemesinden (kam, saz, saman vb.) eyalarn imalat ile sepet türü ve hasr ii eyalarn imalat Az Tehlikeli
16.29.90 Baka yerde snflandrlmam dier aaç ürünleri ile enerji için yakt kütükleri ve peletlerinin imalat (karbonlatrlmam olanlar) Tehlikeli
17 Kat ve kat ürünlerinin imalat  
17.1 Kat hamuru, kat ve mukavva imalat  
17.11 Kat hamuru imalat  
17.11.08 Kat hamuru imalat Tehlikeli
17.12 Kat ve mukavva imalat  
17.12.07 Kat ve mukavva imalat (daha ileri sanayi ilemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanm ve emprenye edilmi olanlar ile krepon ve krk katlar dahil) Tehlikeli
17.2 Kat ve mukavva ürünleri imalat  
17.21 Oluklu kat ve mukavva imalat ile kat ve mukavvadan yaplan muhafazalarn imalat  
17.21.10 Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanlan kat evrak tasnif kutular, mektup kutular ve benzeri eyalarn imalat Tehlikeli
17.21.11 Kat ve kartondan torba ve çanta imalat (kese kad dahil) Tehlikeli
17.21.12 Kat veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazalarn imalat Tehlikeli
17.21.13 Oluklu kat ve oluklu mukavva imalat (rulo veya tabaka halinde) Tehlikeli
17.22 Kattan yaplan ev eyas, shhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalat  
17.22.02 Kullanma hazr tuvalet kad, kat mendil, temizlik veya yüz temizleme için kat mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalat (kat hamurundan, kattan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli alardan yaplm) Tehlikeli
17.22.03 Kat veya mukavvadan yaplm tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
17.22.04 Hijyenik havlu ve tamponlar, kadn ba, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eyas ve giysi aksesuarlarnn imalat (kat hamurundan, kattan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli alardan yaplm) Tehlikeli
17.23 Kat krtasiye ürünleri imalat  
17.23.04 Kullanma hazr karbon kad, kendinden kopyal kat ve dier kopyalama veya transfer katlar, mumlu teksir kad, kattan ofset tabakalar ile tutkall veya yapkanl katlarn imalat Tehlikeli
17.23.06 Kat veya mukavvadan ana nitelii bilgi içermeyen eitim ve ticari krtasiye malzemeleri imalat (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayt formlar ve dier benzeri krtasiye ürünleri) Tehlikeli
17.23.07 Kat veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
17.23.08 Kullanma hazr basm ve yazm kad ile dier kat ve mukavvalarn imalat (basl olanlar hariç) Tehlikeli
17.23.09 Basksz zarf, mektup kart, yazma kart ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
17.24 Duvar kad imalat  
17.24.02 Duvar kad ve benzeri duvar kaplamalarnn imalat (tekstil duvar kaplamalar hariç) Tehlikeli
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarnn imalat Tehlikeli
17.29 Kat ve mukavvadan dier ürünlerin imalat  
17.29.01 Kat veya mukavvadan etiketlerin imalat Tehlikeli
17.29.02 Filtre kad, kartonlar ve mukavvalar, kat hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalplanm ya da sktrlm eyalarn imalat (kat veya karton esasl contalar ve rondelalar dahil) Tehlikeli
17.29.03 Sigara kad, kat ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kat, mukavva veya kat hamurundan destekler ile kattan hediyelik ve süs eyalar imalat Tehlikeli
17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kat ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram katlar imalat (bobin, tabaka/disk halinde) Tehlikeli
18 Kaytl medyann baslmas ve çoaltlmas  
18.1 Basm ve basm ile ilgili hizmet faaliyetleri  
18.11 Gazetelerin basm  
18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yaynlarn basm hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yaynlananlar) Tehlikeli
18.12 Dier matbaaclk  
18.12.01 Çkartma, takvim, ticari katalog, tantm broürü, poster, sat bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartlar, yllk, rehber, resim, çizim ve boyama kitaplar, çizgi roman vb. basm hizmetleri Tehlikeli
18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yaynlarn basm hizmetleri (haftada dört kereden daha az yaynlananlar) Tehlikeli
18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçk, müzik eserleri ve müzik el yazmalar, atlas, harita vb. basm hizmetleri Tehlikeli
18.12.04 Röprodüksiyon basm (bir sanat eserinin asln bozmadan baslmas) Tehlikeli
18.12.05 Serigrafi faaliyetleri Tehlikeli
18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akll kart, çek defterleri, kat para ve dier deerli katlarn ve benzerlerinin basm hizmetleri Tehlikeli
18.12.07 Plastik, cam, metal, aaç ve seramik üstüne bask hizmetleri Tehlikeli
18.13 Basm ve yaym öncesi hizmetler  
18.13.01 Basmda kullanmak üzere bask klieleri ya da silindirleri ile dier basm unsurlarnn üretilmesi (kliecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapm hizmetleri, gravür bask için silindirlerin kaznmas veya asitle andrlmas vb. hizmetler Çok Tehlikeli
18.13.02 Basm öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarm ile saydam, asetat, reprografik sunum araçlar ve dier saysal sunum ortamlar, taslaklar, planlar vb. bask ürünlerinin tasarlanmas) (masa üstü yaymclk dahil) Az Tehlikeli
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler  
18.14.01 Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birletirme, dikme, yaptrma, kesme, kapak takma gibi ilemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler) Tehlikeli
18.2 Kaytl medyann çoaltlmas  
18.20 Kaytl medyann çoaltlmas  
18.20.02 Ses ve görüntü kaytlarnn çoaltlmas hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin ve benzerlerinin asl (master) kopyalarndan çoaltlmas) Az Tehlikeli
18.20.03 Yazlmlarn çoaltlmas hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazlmlarnn ve verilerin asl (master) kopyalarndan çoaltlmas) Az Tehlikeli
19 Kok kömürü ve rafine edilmi petrol ürünleri imalat  
19.1 Kok frn ürünlerinin imalat  
19.10 Kok frn ürünlerinin imalat  
19.10.10 Linyit ve turbadan kok frn ürünlerinin imalat (kok ve yar kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalat ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil) Çok Tehlikeli
19.10.11 Takömüründen kok frn ürünlerinin imalat (kok ve yar kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalat ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil) Çok Tehlikeli
19.2 Rafine edilmi petrol ürünleri imalat  
19.20 Rafine edilmi petrol ürünleri imalat  
19.20.12 Turba, linyit ve ta kömürü briketleri imalat (kömür tozundan basnçla elde edilen yakt) Çok Tehlikeli
19.20.15 Petrol türevi yaktlarn, petrol gazlar ve dier hidrokarbonlarn imalat Çok Tehlikeli
19.20.16 Petrolden madeni yalarn (yalama ve makine yalar) imalat (gres ya dahil) Çok Tehlikeli
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve dier petrol ürünlerinin imalat Çok Tehlikeli
19.20.19 Arlk itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yalar veya bitümenli yalardan elde edilen dier karmlarn üretimi (%70 petrol ya ile kartrlm biyodizelden ürünler dahil, madeni yalar hariç) Çok Tehlikeli
20 Kimyasallarn ve kimyasal ürünlerin imalat  
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalat  
20.11 Sanayi gazlar imalat  
20.11.01 Sanayi gazlar imalat (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin dier inorganik oksijen bileikleri, soutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sv veya sktrlm inorganik sanayi gazlar ve tbbi gazlar) Çok Tehlikeli
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalat  
20.12.01 Boya maddeleri ve pigment imalat (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazr boyalar hariç) Çok Tehlikeli
20.13 Dier inorganik temel kimyasal maddelerin imalat  
20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratlarn imalat (çamar suyu dahil) Çok Tehlikeli
20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratlarn imalat (ap dahil) Çok Tehlikeli
20.13.04 Karbonatlarn imalat (sodyum, kalsiyum ve dierleri) (çamar sodas dahil) Çok Tehlikeli
20.13.06 Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginletirilmesi (nükleer reaktörler için yakt kartular dahil) Çok Tehlikeli
20.13.07 Dier metal tuzlar ve temel inorganik kimyasallarn imalat (izotoplar ve bunlarn bileikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzlar, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmu demir piritler, piezo-elektrik kuvars vb.) Çok Tehlikeli
20.13.90 Baka yerde snflandrlmam kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileiklerin imalat (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.) Çok Tehlikeli
20.14 Dier organik temel kimyasallarn imalat  
20.14.01 Temel organik kimyasallarn imalat (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil) Çok Tehlikeli
20.14.04 Odunun ve kömür katrannn damtlmas (odun kreozotu, odun naftas, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.) Çok Tehlikeli
20.14.05 Çam terebentin esans ve zamk imalat Tehlikeli
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileiklerinin imalat  
20.15.01 Fosfatl veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile dier kimyasal ve mineral gübrelerin imalat Çok Tehlikeli
20.15.02 Bileik azotlu ürünlerin imalat (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (niadr), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç) Çok Tehlikeli
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalat  
20.16.01 Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalat Çok Tehlikeli
20.16.02 Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile dier polieter ve polyester imalat Çok Tehlikeli
20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalat (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertletirilmi proteinler, doal kauçuun kimyasal türevleri dahil) Çok Tehlikeli
20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esasl iyon deitiricileri imalat Çok Tehlikeli
20.16.05 Birincil formda dier amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile dier petrol reçineleri imalat Çok Tehlikeli
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalat  
20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalat Çok Tehlikeli
20.2 Haere ilaçlar ve dier zirai-kimyasal ürünlerin imalat  
20.20 Haere ilaçlar ve dier zirai-kimyasal ürünlerin imalat  
20.20.11 Böcek ilac, kemirgen ilac, küf ve mantar ilac, yabanc otla mücadele ilac imalat Çok Tehlikeli
20.20.12 Dezenfektan imalat (tarmsal ve dier kullanmlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil) Çok Tehlikeli
20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki geliimini düzenleyici ürün imalat Çok Tehlikeli
20.20.14 Dier zirai kimyasal ürünlerin imalat (gübre ve azotlu bileik imalat hariç) Çok Tehlikeli
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayc maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalat  
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayc maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalat  
20.30.11 Polyester, akrilik ve vinil polimer esasl boya ve vernik imalat Çok Tehlikeli
20.30.12 Macun imalat (dolgu, cam, svama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil) Çok Tehlikeli
20.30.13 Dier boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalat (resim ve tabelac boyalar, matbaa mürekkepleri, hazr boya pigmentleri, matlatrclar, renklendiriciler, astarlar, cam firit, camlatrlabilir emay ve srlar, solvent, inceltici (tiner)) Çok Tehlikeli
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatc maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalat  
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatc maddeler imalat  
20.41.01 Kapal alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumlarn imalat (kiisel kullanm için olanlar hariç) Tehlikeli
20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalat Tehlikeli
20.41.04 Sabun, ykama ve temizleme müstahzarlar (deterjanlar) ile sabun olarak kullanlan müstahzarlar imalat (kiisel bakm için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç) Tehlikeli
20.41.06 Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarnn imalat (ayakkab, mobilya, yer döemesi, kaporta, cam, metal vb. için) Tehlikeli
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kiisel bakm ürünlerinin imalat  
20.42.01 Az veya di bakm ürünleri imalat (di macunu, vb. ile takma dileri azda sabit tutmaya yarayan macun ve tozlar ile di temizleme iplikleri dahil) Tehlikeli
20.42.02 Kolonya imalat Tehlikeli
20.42.03 Parfüm ve koku verici dier sv ürün, manikür/pedikür müstahzar, güne koruyucu ürünler, dudak ve göz makyaj ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kiisel bakm amaçl pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzar, deodorant, vb. imalat (kolonya hariç) Tehlikeli
20.42.04 ampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzletirme ve perma ürünleri, saç losyonlar, saç boyalar, vb. imalat Tehlikeli
20.5 Dier kimyasal ürünlerin imalat  
20.51 Patlayc madde imalat  
20.51.21 Barut, vb. itici tozlarn imalat Çok Tehlikeli
20.51.22 Hazr patlayclar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fiekler, sis iaretleri, iaret fiekleri, vb. patlayc veya piroteknik malzeme imalat (barut hariç) Çok Tehlikeli
20.51.23 Kibrit imalat Çok Tehlikeli
20.52 Tutkal imalat  
20.52.05 Tutkal imalat (kazein esasl, hayvansal esasl, niasta esasl, kauçuk esasl, plastik esasl, polimer esasl vb. olanlar) Çok Tehlikeli
20.53 Uçucu yalarn imalat  
20.53.02 Uçucu yalarn imalat Tehlikeli
20.59 Baka yerde snflandrlmam dier kimyasal ürünlerin imalat  
20.59.01 Fotografik levha ve filmlerin (hassaslatrlm, a maruz kalmam olanlar), annda basklanan filmlerin, fotorafçlkta kullanlan kimyasal müstahzarlarn ve karmsz (saf) ürünlerin imalat Çok Tehlikeli
20.59.03 Aktif karbon imalat Çok Tehlikeli
20.59.04 Yalama müstahzarlar (hidrolik fren svlar dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katk maddeleri ve antifrizlerin imalat Çok Tehlikeli
20.59.05 Yazm ve çizim mürekkepleri ve dier mürekkeplerin imalat (matbaa mürekkebi imalat hariç) Tehlikeli
20.59.06 Peptonlar, dier protein maddeleri ve bunlarn türevlerinin ve deri tozlarnn imalat Tehlikeli
20.59.07 Laboratuvar için hazr kültür ortamlar, model hamurlar, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalat Çok Tehlikeli
20.59.08 Elektronikte kullanlan macun kvamnda (dope edilmi) olan kimyasal elementler ile bileiklerin imalat Çok Tehlikeli
20.59.09 Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyaycln hzlandran boya tayc maddelerin imalat Çok Tehlikeli
20.59.10 Dekapaj (temizleme) müstahzarlar, eritkenler, hazr vulkanizasyon hzlandrc maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikletirici bileikler ve stabilizatörler, baka yerde snflandrlmam katalitik müstahzarlar imalat Çok Tehlikeli
20.59.11 Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalat Çok Tehlikeli
20.59.12 Kimyasal olarak deitirilmi veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel kat ve sv yalar ve ya karmlarnn imalat (linoksin, teknik ve sanayi amaçl bitkisel sabit sv yalar, sanayide kullanlan sv yalar, vb.) Tehlikeli
20.59.13 Biyodizel, vb. biyoyakt imalat (bitkisel veya hayvansal yalardan elde edilen uzun zincirli ya asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol ya ile kartrlm biyodizelden ürünler hariç) Çok Tehlikeli
20.59.14 Baka yerde snflandrlmam dier kimyasal ürünlerin imalat (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan ta önleyici bileikler, ya emülsiyonlatrclar, dökümhanelerde kullanlan yardmc kimyasal ürünler ve hazr balayclar, vb.) Çok Tehlikeli
20.59.15 Yangn söndürücü müstahzarlar ve dolum malzemeleri imalat Çok Tehlikeli
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalat  
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalat  
20.60.01 Kardelenmemi ve taranmam suni ve sentetik elyaf imalat Çok Tehlikeli
20.60.02 Sentetik filament iplii ve sentetik monofilamentlerin, eritlerin ve benzerlerinin imalat (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katl ve tekstürize olanlar hariç) Tehlikeli
21 Temel eczaclk ürünlerinin ve eczacla ilikin malzemelerin imalat  
21.1 Temel eczaclk ürünleri imalat  
21.10 Temel eczaclk ürünleri imalat  
21.10.01 Temel eczaclk ürünlerinin imalat (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçlarn imalatnda farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salg bezi ve ekstrelerin, hormonlarn vb. imalat) Çok Tehlikeli
21.2 Eczacla ilikin ilaçlarn imalat  
21.20 Eczacla ilikin ilaçlarn imalat  
21.20.01 Eczacla ilikin tbbi ilaçlarn imalat (antibiyotik içeren tbbi ilaçlar, ar kesiciler, hormon içeren tbbi ilaçlar vb.) Tehlikeli
21.20.02 Yapkanl bandajlar, katkütler ve benzeri tbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler, eczaclk maddeleri ile birlikte kullanlan tamponlar, hidrofil pamuk, gazl bez, sarg bezi vb.) Tehlikeli
21.20.03 Hayvan salna ilikin tbbi ilaçlarn imalat Tehlikeli
21.20.04 Dier eczaclk müstahzarlarnn imalat (antiserumlar, panzehirler, alar, hormon ve spermisit esasl kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve dier eczaclk müstahzarlar) (hayvan sal için olanlar dahil) Tehlikeli
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalat  
22.1 Kauçuk ürünlerin imalat  
22.11 ç ve d lastik imalat; lastie srt geçirilmesi ve yeniden ilenmesi  
22.11.17 Kauçuktan iç lastiklerin imalat (d lastikler için deiebilir srtlar, kolonlar ve eritlerin imalat dahil) Çok Tehlikeli
22.11.18 Kauçuktan d lastik imalat (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, hava tatlar, traktörler ve dier araç ve donanmlar için) (dolgu veya alçak basnçl lastikler dahil) Çok Tehlikeli
22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden ilenmesi ve srt geçirilmesi (lastiin kaplanmas) Çok Tehlikeli
22.19 Dier kauçuk ürünleri imalat  
22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczaclk ürünlerinin imalat (prezervatifler, emzikler, hijyenik eldivenler vb. dahil) Tehlikeli
22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumlarn imalat (vulkanize kauçuktan) Tehlikeli
22.19.03 Kauçuktan giyim eyas ve giysi aksesuarlarnn imalat (giysiler, eldivenler vb.) Tehlikeli
22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve frçalarn imalat Tehlikeli
22.19.05 Kauçuk ayakkab/bot tabanlar ve ayakkab/botlarn dier kauçuk parçalarnn imalat Tehlikeli
22.19.06 Kauçuktan yer döemeleri ve paspaslarn imalat Tehlikeli
22.19.07 Kauçuk kaplanm, emdirilmi, svanm ve lamine edilmi tekstil kumalarnn imalat, ana bileeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) Tehlikeli
22.19.08 Kauçuktan paket lastii, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih stampalar için karakterler, tapalar, lavabo pompalar, ieler için tpa ve halkalar ile sert kauçuktan dier çeitli eyalarn imalat Tehlikeli
22.19.09 Kauçuktan konveyör bantlar ve tama kaylarnn imalat Tehlikeli
22.19.10 Rejenere kauçuk imalat, birincil formda veya levha, tabaka veya erit halinde Tehlikeli
22.19.12 Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçalar, gözenekli vulkanize kauçuktan teknik ilerde kullanlan dier eyalar ile demiryolu, kara yolu tatlar ve dier araçlar için kalplanm parçalarn imalat Tehlikeli
22.19.13 Vulkanize edilmi (kükürtle sertletirilmi) kauçuk imalat (ip, kordon, levha, tabaka, erit, çubuk ve profil halinde) Tehlikeli
22.2 Plastik ürünlerin imalat  
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalat  
22.21.03 Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunlarn balant elemanlarnn imalat (suni barsaklar dahil) Tehlikeli
22.21.04 Plastikten yar mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, erit, vb. ile monofilament imalat (naylon brandalar dahil) Tehlikeli
22.22 Plastik torba, çanta, poet, çuval, kutu, damacana, ie, makara vb. paketleme malzemelerinin imalat  
22.22.43 Plastik poet, çöp torbas, çanta, torba, çuval, file, sandk, kutu, kasa, damacana, ie, bidon, makara, masura, bobin, tpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalat (idrar torbas dahil) Tehlikeli
22.23 Plastik inaat malzemesi imalat  
22.23.03 Plastikten depo, tank, fç ve benzeri kaplarn imalat Tehlikeli
22.23.04 Plastikten prefabrik yaplarn imalat Tehlikeli
22.23.05 Vinil, linolyum (muamba) gibi esnek yer kaplamalar ile plastik zemin, duvar ve tavan kaplamalarnn imalat (duvar kad hariç) Tehlikeli
22.23.06 Plastikten merdiven, merdiven korkuluu, panjur, günelik, jaluzi, stor, vb. eya ile bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
22.23.07 Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapaklar, oturaklar ve rezervuarlar ile benzeri shhi ürünlerin imalat (kalc tesisat için kullanlan montaj ve balant parçalar dahil) Tehlikeli
22.23.08 Plastikten/PVC'den kap, pencere, bunlarn kasalar, pervazlar, kap eikleri, vb. imalat Tehlikeli
22.23.90 Baka yerde snflandrlmam plastik inaat malzemelerinin imalat (plastik suni ta-mermerit imalat) Tehlikeli
22.29 Dier plastik ürünlerin imalat  
22.29.01 Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanlan eya (silikon kek kalb, leen, tas, kova vb.) ve dier ev eyas imalat Tehlikeli
22.29.02 Plastikten dikisiz giyim eyas ve giysi aksesuarlarnn imalat (eldiven dahil) Tehlikeli
22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalat Tehlikeli
22.29.04 Ayakkab ve terliklerin plastik parçalarnn imalat (plastik ayakkab kalb imalat dahil) Tehlikeli
22.29.05 Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten balant parçalar, plastikten tayc bantlarn ve konveyör bantlarnn imalat Tehlikeli
22.29.06 Plastik balk (koruma amaçl olanlar hariç), izolasyon balant parçalar ile lambalarn, aydnlatma ekipmanlarnn, kl tabelalarn, vb.nin baka yerde snflandrlmam plastik ksmlarnn imalat Tehlikeli
22.29.07 Plastikten mandal, ask, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo, heykelcik ve dier eyalar ile mamul haldeki kendinden yapkanl levha, erit vb. ürünlerin imalat Tehlikeli
22.29.90 Baka yerde snflandrlmam dier plastik ürünlerin imalat Tehlikeli
23 Dier metalik olmayan mineral ürünlerin imalat  
23.1 Cam ve cam ürünleri imalat  
23.11 Düz cam imalat  
23.11.01 Levha veya tabaka halinde düz cam imalat (telli, buzlu cam, renkli veya boyal düz cam dahil) (dökülmü, haddelenmi, çekilmi, üflenmi, float, yüzeyi parlatlm veya cilalanm ancak baka ekilde ilenmemi olanlar) Çok Tehlikeli
23.12 Düz camn ekillendirilmesi ve ilenmesi  
23.12.01 Cam ayna imalat (tatlar için dikiz aynalar dahil) Çok Tehlikeli
23.12.02 Sertletirilmi emniyet cam ve temperli düz cam imalat (oto cam dahil) Çok Tehlikeli
23.12.03 Çok katl yaltm camlar imalat Çok Tehlikeli
23.12.04 Levha veya tabaka halinde ilenmi cam imalat (kavislendirilmi, kenarlar ilenmi, gravür yaplm, delinmi, emaylanm/srlanm veya baka bir ekilde ilenmi, fakat çerçevelenmemi veya monte edilmemi olanlar) (optik camlar dahil) Çok Tehlikeli
23.13 Çukur cam imalat  
23.13.01 Camdan ie, kavanoz ve dier muhafaza kaplar, bardaklar, termos ve dier vakumlu kaplarn camdan yaplm iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eyalar imalat (ampuller hariç) Çok Tehlikeli
23.13.02 Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanlan cam ve kristal eya imalat (camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eyalar hariç) Çok Tehlikeli
23.14 Cam elyaf imalat  
23.14.01 Cam elyaf imalat (cam yünü ve bunlardan yaplm dokuma d ürünler dahil) Çok Tehlikeli
23.19 Dier camlarn imalat ve ilenmesi (teknik amaçl cam eyalar dahil)  
23.19.01 Sktrlm veya kalplanm camdan döeme bloklar, tulalar, karolar ve dier ürünler, kurunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer ekillerdeki gözenekli, köpüklü camlarn imalat (vitray cam hariç) Tehlikeli
23.19.02 Duvar saati, kol saati veya gözlük için camlar (bombeli, kavisli, içi oyuk vb. ekilde fakat, optik açdan ilenmemi) ile bu tür camlarn imalat için kullanlan içi bo küre ve bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
23.19.03 Cam zarflar (açk) ve bunlarn cam parçalarnn imalat (elektrik ampulleri, elektrik lambalar, katot-nl tüpler vb. için kullanlan) Tehlikeli
23.19.04 Küçük cam eya imalat (biblo, vb. süs eyas, boncuklar, imitasyon inciler/talar, imitasyon mücevherler, vb. dahil) Tehlikeli
23.19.05 Lamba ve aydnlatma teçhizatnn, kl iaretlerin, isim tabelalarnn vb.nin cam parçalarnn imalat (cam tabelalarn imalat dahil) Tehlikeli
23.19.06 Laboratuvar, hijyen veya eczaclk ile ilgili cam eyalar ile cam ampullerin (serum ampulleri) imalat (ambalajlama ve tamada kullanlanlar hariç) Tehlikeli
23.19.07 Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalat Tehlikeli
23.19.08 Vitray cam imalat Çok Tehlikeli
23.19.90 Baka yerde snflandrlmam dier cam ürünlerin imalat ve ilenmesi (düz camdan yaplm akvaryumlarn imalat dahil) Tehlikeli
23.2 Atee dayankl (refrakter) ürünlerin imalat  
23.20 Atee dayankl (refrakter) ürünlerin imalat  
23.20.16 Silisli süzme topraktan (kizelgur) s yaltml seramik ürünler ile atee dayankl briket, blok, tula, ate tulas, vb. atee dayankl seramik yap ürünleri imalat Çok Tehlikeli
23.20.17 Atee dayankl imbikler, damtma kab, eritme potas, vana ucu, tüp, boru, döküm potalar, mufl oca, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalat Çok Tehlikeli
23.20.18 Atee dayankl çimento, çamur, harç, beton vb. imalat Çok Tehlikeli
23.3 Kilden inaat malzemeleri imalat  
23.31 Seramik karo ve kaldrm talar imalat  
23.31.01 Seramik karo ve kaldrm ta imalat (mozaik ta ve mozaik küpleri dahil) (atee dayankl olanlar hariç) Çok Tehlikeli
23.32 Frnlanm kilden tula, karo ve inaat malzemeleri imalat  
23.32.01 Frnlanm, atee dayankl olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve balklar, ömine ve baca borular, oluklar ve balant parçalar ile tula, kiremit, karo vb. inaat malzemeleri imalat (seramikten oluklar, borular ve balant parçalar dahil) Çok Tehlikeli
23.4 Dier porselen ve seramik ürünlerin imalat  
23.41 Seramik ev ve süs eyalar imalat  
23.41.01 Seramik veya porselenden sofra takmlar (tabak, bardak, fincan, vb.) ve dier ev ve tuvalet eyasnn imalat (çiniden olanlar ve shhi ürünler hariç) Çok Tehlikeli
23.41.02 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eyas imalat (oyuncaklar hariç) Çok Tehlikeli
23.41.03 Çiniden sofra takm, ev, tuvalet ve süs eyas imalat (çinicilik) (çini dekoru dahil) Çok Tehlikeli
23.41.04 Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eyalar ile topraktan heykel vb. süs ve dekoratif eya imalat (porselen ve çiniden olanlar ile mallarn ambalajlanmas ve tanmas için olanlar hariç) Tehlikeli
23.42 Seramik shhi ürünlerin imalat  
23.42.01 Seramik shhi ürünlerin imalat Çok Tehlikeli
23.43 Seramik yaltkanlarn (izolatörlerin) ve yaltkan balant parçalarnn imalat  
23.43.01 Seramik yaltkanlarn (izolatörlerin) ve yaltkan balant parçalarnn imalat Çok Tehlikeli
23.44 Dier teknik seramik ürünlerin imalat  
23.44.01 Dier teknik seramik ürünlerin imalat (laboratuvar, kimyasal ve dier teknik alanlarda kullanlan seramikten ürünler) (atee dayankl seramik ürünler hariç) Çok Tehlikeli
23.49 Baka yerde snflandrlmam dier seramik ürünlerin imalat  
23.49.01 Tarmsal amaçl olanlar ile mallarn tanmas ya da ambalajlanmas için kullanlan seramik ürünlerin imalat (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.) Çok Tehlikeli
23.49.02 Baka yerde snflandrlmam yap ilerinde kullanlmayan dier seramik eyalarn imalat (dekoratif amaçl olmayan seramik sakslar dahil) Çok Tehlikeli
23.5 Çimento, kireç ve alç imalat  
23.51 Çimento imalat  
23.51.01 Çimento imalat (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayankl çimentolar) Çok Tehlikeli
23.52 Kireç ve alç imalat  
23.52.01 Sönmemi kireç, sönmü kireç ve suya dayankl kireç imalat Çok Tehlikeli
23.52.02 Sönmü alçtandan ya da sönmü sülfattan alç imalat Çok Tehlikeli
23.52.03 Yanm (kalsine edilmi) veya aglomera edilmi dolomit imalat Çok Tehlikeli
23.6 Beton, çimento ve alçdan yaplm eyalarn imalat  
23.61 naat amaçl beton ürünlerin imalat  
23.61.01 Çimentodan, betondan veya suni tatan prefabrik yap elemanlar imalat (gaz betondan ve kireç tandan olanlar dahil) Tehlikeli
23.61.02 Çimentodan, betondan veya suni tatan karo, döeme ta, kiremit, tula, boru, vb. inaat amaçl ürünlerin imalat Tehlikeli
23.61.03 Betondan yaplm prefabrik yaplarn imalat Tehlikeli
23.62 naat amaçl alç ürünlerin imalat  
23.62.01 naat amaçl alç ürünlerin imalat (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.) Tehlikeli
23.63 Hazr beton imalat  
23.63.01 Hazr beton imalat Tehlikeli
23.64 Toz harç imalat  
23.64.01 Toz harç imalat Tehlikeli
23.65 Lif ve çimento karml ürünlerin imalat  
23.65.02 Lif ve çimento karml ürünlerin imalat Tehlikeli
23.69 Beton, alç ve çimentodan yaplm dier ürünlerin imalat  
23.69.01 Baka yerde snflandrlmam alç ve alç esasl bileenlerden ürünlerin imalat Tehlikeli
23.69.02 Beton, çimento ya da suni tatan yaplm dier ürünlerin imalat (heykel, alçak ve yüksek kabartma, vazo, çiçek sakss, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.) Tehlikeli
23.7 Ta ve mermerin kesilmesi, ekil verilmesi ve bitirilmesi  
23.70 Ta ve mermerin kesilmesi, ekil verilmesi ve bitirilmesi  
23.70.01 Ta ve mermerin kesilmesi, ekil verilmesi ve bitirilmesi (doal talardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayaantandan levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldrm ta, yap ta, mezar ta, vb. imalat dahil, süs eyas hariç) Çok Tehlikeli
23.70.02 Doal talardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayaantandan süs eyas imalat (lületa, kehribar, vb.nden olanlar dahil) Tehlikeli
23.9 Andrc ürünlerin ve baka yerde snflandrlmam metalik olmayan mineral ürünlerin imalat  
23.91 Andrc ürünlerin imalat  
23.91.01 Andrc ürünlerin imalat (deirmen talar, bilei ta, zmpara kad, vb.) Çok Tehlikeli
23.99 Baka yerde snflandrlmam metalik olmayan dier mineral ürünlerin imalat  
23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yaplan ürünlerin imalat (çat yapmnda veya su yaltmnda kullanlan bitüm esasl keçeler dahil) Çok Tehlikeli
23.99.02 Mineral ses/s izolasyon malzemelerinin imalat (cüruf yünleri, ta yünü, madeni yünler, pul pul ayrlm vermikulit, genletirilmi kil, souk tandi plakas, vb. s ve ses yaltm malzemeleri) Çok Tehlikeli
23.99.03 lenmi asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esasl karmlar, bu karmlardan veya asbestten yaplan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemi sürtünme malzemeleri (fren balatas vb.) imalat Çok Tehlikeli *
23.99.04 lenmi mika ve mikadan ürünlerin imalat Çok Tehlikeli
23.99.05 Bitümlü karmlarn imalat (doal veya suni tatan malzemeler ile bir balayc olarak bitüm, doal asfalt veya ilgili maddelerin kartrlmasyla elde edilenler) Çok Tehlikeli *
23.99.07 Amyantl kat imalat Çok Tehlikeli *
23.99.09 Suni korindon imalat Çok Tehlikeli
23.99.90 Dier metal d minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemi) ürünlerin imalat (karbon elyaf dahil, elektrik amaçl olanlar hariç) Çok Tehlikeli
24 Ana metal sanayii  
24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alamlarn imalat  
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alamlarn imalat  
24.10.01 Ham çelik üretilmesi (kütük veya dier birincil formlarda ya da yar mamul çelik ürünler halinde) Çok Tehlikeli
24.10.02 Çelikten açk profil imalat (scak haddeleme, scak çekme veya kalptan çekme ilemlerinden daha ileri ilem görmemi) Çok Tehlikeli
24.10.03 Demir ve çelikten scak veya souk çekilmi yass hadde ürünleri imalat (demir veya çelik alaml levha, erit, sac, teneke sac, vb. dahil) Çok Tehlikeli
24.10.05 Scak haddelenmi demir veya çelikten bar ve çubuklarn üretilmesi (inaat demiri dahil) Çok Tehlikeli
24.10.06 Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi Çok Tehlikeli
24.10.07 Demir ya da çelik hurdalarn yeniden eritilmesi Çok Tehlikeli
24.10.08 Demir cevherinin dorudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve dier sünger demir ürünlerinin imalat ile elektroliz veya dier kimyasal yöntemlerle istisnai saflkta demir üretilmesi Çok Tehlikeli
24.10.09 Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapm malzemesi (birletirilmemi raylar ile ray donanm, aksam, vb.) ile levha kazklar (palplan) ve kaynakl açk profil imalat Çok Tehlikeli
24.10.10 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynal demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya dier birincil formlarda) Çok Tehlikeli
24.10.12 Ferro alamlarn imalat (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve dierleri) Çok Tehlikeli
24.2 Çelikten tüpler, borular, içi bo profiller ve benzeri balant parçalarnn imalat  
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi bo profiller ve benzeri balant parçalarnn imalat  
24.20.09 Çelikten/demirden yaplm tüp, boru, içi bo profiller ve ilgili balant parçalarnn imalat (scak çekilmi veya scak haddelenmi) Çok tehlikeli
24.20.10 Çelikten/demirden yaplm tüp, boru, içi bo profiller ve ilgili balant parçalarnn imalat (souk çekilmi veya souk haddelenmi) Tehlikeli
24.3 Çeliin ilk ilenmesinde elde edilen dier ürünlerin imalat  
24.31 Barlarn souk çekilmesi  
24.31.01 Çelik barlarn ve içi dolu profillerin souk çekme yöntemiyle imalat Tehlikeli
24.32 Dar eritlerin souk haddelenmesi  
24.32.01 Çelik dar eritlerin souk hadde yöntemiyle imalat (genilii < 600 mm olan) Tehlikeli
24.33 Souk ekillendirme veya katlama  
24.33.01 Açk profillerin, nervürlü levhalarn ve sandviç panellerin souk ekillendirme veya katlama yöntemiyle imalat Tehlikeli
24.34 Tellerin souk çekilmesi  
24.34.01 Çelik tellerin souk çekme yöntemiyle imalat Tehlikeli
24.4 Deerli ana metaller ve dier demir d metallerin imalat  
24.41 Deerli metal üretimi  
24.41.16 Altn imalat (ilenmemi, yar ilenmi, toz halde) ile gümü veya adi metallerin altnla kaplanmas veya giydirilmesi Çok Tehlikeli
24.41.17 Gümü imalat (ilenmemi, yar ilenmi, toz halde) ile adi metallerin gümüle giydirilmesi Çok Tehlikeli
24.41.18 Platin imalat (ilenmemi, yar ilenmi, toz halde) ile altn, gümü veya adi metallerin platinle kaplanmas veya giydirilmesi (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalat ile platin katalizör imalat dahil) Çok Tehlikeli
24.41.19 Deerli metal alamlarnn imalat Çok Tehlikeli
24.42 Alüminyum üretimi  
24.42.16 Alüminyum folyo imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.42.17 Alüminyum imalat (ilenmemi halde) Çok Tehlikeli
24.42.18 Alüminyum sac, levha, tabaka, erit imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.42.20 Alüminyum oksit imalat (suni korindon hariç) (alümina) Çok Tehlikeli
24.42.21 Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve balant parçalar imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.43 Kurun, çinko ve kalay üretimi  
24.43.01 Kurun tabaka, levha, erit, folyo, kurun tozu ve pulu imalat (alamdan olanlar dahil) Çok Tehlikeli
24.43.02 Kurun imalat (ilenmemi) Çok Tehlikeli
24.43.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalat (alamdan olanlar dahil) Çok Tehlikeli
24.43.05 Kalay imalat (ilenmemi halde) Çok Tehlikeli
24.43.06 Çinko imalat (ilenmemi halde) Çok Tehlikeli
24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.43.08 Çinko sac, tabaka, levha, erit, folyo, çinko tozlar, vb. imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.44 Bakr üretimi  
24.44.01 Bakr, bakr mat, bakr tozu, semente bakr, bakr anotu ile bakr ve bakr alamlarnn imalat Çok Tehlikeli
24.44.03 Bakr sac, tabaka, levha, erit, folyo imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.44.04 Bakrn çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunlarn balant elemanlar, bar, çubuk, tel ve profil imalat (alamdan olanlar dahil) Tehlikeli
24.45 Demir d dier metallerin üretimi  
24.45.01 Maden cevherlerinden ya da oksitlerden ilenmemi krom, manganez, nikel, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalat (alamlar dahil) Çok Tehlikeli
24.45.02 Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir d metallerden yaplan ürünlerin imalat (sermetler ve dier ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç) Çok Tehlikeli
24.45.06 Nikel matlar, nikel oksit sinterleri ve dier ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha, erit, folyo, tüp, boru ve balant parçalar imalat Çok Tehlikeli
24.46 Nükleer yaktlarn ilenmesi  
24.46.01 Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya dier cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginletirilmi plutonyum, uranyum, toryum ile bunlarn bileiklerinin imalat hariç) Çok Tehlikeli
24.5 Metal döküm sanayii  
24.51 Demir döküm  
24.51.13 Demir döküm (yar mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi bo profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlarn balant parçalarnn imalat) Çok Tehlikeli
24.52 Çelik dökümü  
24.52.20 Çelik dökümü Çok Tehlikeli
24.53 Hafif metallerin dökümü  
24.53.01 Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yar mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü) Çok Tehlikeli
24.54 Dier demir d metallerin dökümü  
24.54.01 Demir d ar metallerin dökümü (bakr vb.) Çok Tehlikeli
24.54.02 Deerli metallerin dökümü Çok Tehlikeli
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalat (makine ve teçhizat hariç)  
25.1 Metal yap malzemeleri imalat  
25.11 Metal yap ve yap parçalar imalat  
25.11.06 Metalden yap ve yap parçalarnn imalat (kepenk ve yangn merdiveni ile prefabrik yaplar hariç) Tehlikeli
25.11.07 Metalden kepenk ve yangn merdiveni imalat Tehlikeli
25.11.08 Metalden prefabrik yap imalat Tehlikeli
25.12 Metalden kap ve pencere imalat  
25.12.04 Alüminyum kap, pencere, bunlarn kasalar, kap eii, panjur, vb. imalat Tehlikeli
25.12.05 Çelik kap, pencere, bunlarn kasalar, kap eii, panjur, vb. imalat Tehlikeli
25.12.06 Demir kap, pencere, bunlarn kasalar, kap eii, panjur, vb. imalat (bahçe kaplar dahil) Tehlikeli
25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kaplar imalat  
25.21 Merkezi stma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve scak su kazanlar (boylerleri) imalat  
25.21.10 Merkezi stma radyatörleri imalat (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç) Tehlikeli
25.21.11 Merkezi stma kazanlar (boyler) imalat (kombi, kat kaloriferi ve dier merkezi stma kazanlar) (buhar jeneratörleri ve kzgn su üreten kazanlar hariç) Tehlikeli
25.21.12 Merkezi stma radyatörleri imalat, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç) Çok Tehlikeli
25.29 Metalden dier tank, rezervuar ve konteynerler imalat  
25.29.01 Sktrlm veya svlatrlm gaz için kullanlan metal konteynerlerin imalat Tehlikeli
25.29.02 Metalden rezervuarlar, tanklar, fçlar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan konteynerlerin imalat (sktrlm veya svlatrlm gazlar için olanlar ile mekanik veya termal ekipmanl olanlar hariç) Tehlikeli
25.3 Buhar jeneratörü imalat, merkezi stma scak su kazanlar (boylerleri) hariç  
25.30 Buhar jeneratörü imalat, merkezi stma scak su kazanlar (boylerleri) hariç  
25.30.01 Buhar üretim kazanlar (buhar jeneratörü), kzgn su kazanlar (boyler) ve bunlarn parçalar ile kazanlar (boylerler) için yardmc üniteler ve buhar veya dier buhar güç üniteleri için kondansatör imalat Tehlikeli
25.30.02 Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parças imalat (izotop ayrclar hariç) Çok Tehlikeli
25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalat  
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalat  
25.40.01 Tabanca, revolver (altpatlar), av tüfei, haval tabanca, cop, vb. askeri amaçl olmayan ateli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunlarn parçalarnn imalat Çok Tehlikeli
25.40.02 Askeri silah ve bunlarn parçalarnn imalat (büyük toplar, sava araçlar, füzeatarlar, torpil kovanlar, ar makineli tüfekler, vb.) Çok Tehlikeli
25.40.03 Bomba, füze ve benzeri sava gereçleri, fiekler, dier mermi ve mühimmatlar ile bunlarn parçalarnn imalat Çok Tehlikeli
25.5 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, basklanmas ve yuvarlanmas; toz metalürjisi  
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, basklanmas ve yuvarlanmas; toz metalürjisi  
25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, basklanmas ve damgalanmas Tehlikeli
25.50.02 Toz metalürjisi Çok Tehlikeli
25.6 Metallerin ilenmesi ve kaplanmas; makinede ileme  
25.61 Metallerin ilenmesi ve kaplanmas  
25.61.01 Metallerin sl ilem ve anodlama, sertletirme, vernikleme, vb. yüzey ilemleri, elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal ilemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal d malzemelerle kaplama faaliyeti Çok Tehlikeli
25.61.02 Metallerin kalay ile kaplanmas (kalayclk) faaliyeti Çok Tehlikeli
25.61.03 Metallerin nikel ile kaplanmas (nikelajclk) faaliyeti Çok Tehlikeli
25.62 Metallerin makinede ilenmesi ve ekil verilmesi  
25.62.01 Lazer nlarnn, CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanlmas yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazlmas Tehlikeli
25.62.02 Metallerin makinede ilenmesi (torna tesfiye ileri, metal parçalar delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birletirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) Tehlikeli
25.7 Çatal-bçak takm ve dier kesici aletler ile el aletleri ve genel hrdavat malzemeleri imalat  
25.71 Çatal-bçak takmlar ve dier kesici aletlerin imalat  
25.71.01 Kak, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulas, eker maas ve benzeri mutfak gereçleri, sofra takmlar, çatal bçak takmlar imalat (balk bçaklar, kahvalt ve meyve bçaklar dahil fakat, sofra bçaklar hariç) Tehlikeli
25.71.02 Sofra bçaklar (balk bçaklar, kahvalt ve meyve bçaklar hariç), budama bçaklar, sustal bçaklar, satr, vb. bçaklar (makineler için olanlar hariç) ile terzi makaslar, vb. makaslar ve bunlarn azlarnn imalat Tehlikeli
25.71.03 Klç, pala, kasatura, mzrak, süngü, avc bça ve benzeri silahlar ile bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
25.71.04 Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kat bçaklar, mektup açacaklar, kalemtralar ve bunlarn bçaklar, krma, yarma ve kyma bçaklar, saç kesme ve hayvan krkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin imalat Tehlikeli
25.71.05 Tra bçaklar, usturalar ile jiletler ve tra makinelerinin bçaklarnn imalat Tehlikeli
25.72 Kilit ve mentee imalat  
25.72.01 Asma kilit, kilit, anahtar, mentee, otomatik kap kapayclar, kilitli klipsler, balant takozu, asklklar, bulaklklar, anahtar asklar, vb. ile binalar, mobilyalar, tatlar, vb. için küçük tekerleklerin imalat Tehlikeli
25.73 El aletleri, takm tezgah uçlar, testere azlar vb. imalat  
25.73.02 El aletleri, takm tezgah uçlar, testere azlar, mengeneler, kskaçlar, sktrma anahtarlar vb. imalat Tehlikeli
25.73.03 Metalden kalp ve döküm modeli imalat (kek ve ayakkab kalplar hariç) Tehlikeli
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarnn imalat (pense, keski, çekiç vb. aletler) Tehlikeli
25.73.05 Plastikten kalp ve döküm modeli imalat (kek ve ayakkab kalplar hariç) Tehlikeli
25.73.06 Ahap ve dier malzemelerden kalp ve döküm modeli imalat (kek ve ayakkab kalplar hariç) Tehlikeli
25.9 Dier fabrikasyon metal ürünlerin imalat  
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazalarn imalat  
25.91.01 Çelik varil ve benzer muhafazalarn imalat Tehlikeli
25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalat  
25.92.01 Demir veya çelikten yiyecek, içecek ve dier ürünler için kapasitesi < 50 litre olan kutularn imalat (lehim veya kvrlarak kapatlanlar) (tenekeden olanlar dahil) Tehlikeli
25.92.02 Adi metalden dili kapaklar (ie kapa vb.) ve tpalar ile tkaçlar ve kapaklarn imalat Tehlikeli
25.92.03 Kapasitesi 300 lt.yi geçmeyen alüminyum varil fç, kova, kutu, vb. imalat (di macunu, krem gibi kapakl tüpler ve katlanabilir kutular ile aerosol kutular dahil) Tehlikeli
25.93 Tel ürünleri, zincir ve yaylarn imalat  
25.93.01 Metalden zincirler (mafsall balant zinciri hariç) ve parçalar ile yay ve yay yapraklar, kaplanm veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotlarn imalat (elektrik ilerinde kullanlanlar ile elektrik yaltm olanlar hariç) Tehlikeli
25.93.02 ne, çengelli ine, çuvaldz, örgü ii, t, raptiye, çivi, vb. imalat Tehlikeli
25.93.03 Telden yaplan dier ürünlerin imalat (örgülü tel, örme erit, tama asks, dikenli tel (elektrik yaltm olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakr tellerden mensucat, zgara, a, kafeslik ve çitler) Tehlikeli
25.94 Balant malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalat  
25.94.01 Yivsiz balant malzemeleri imalat, demir, çelik veya bakrdan (rondelalar, perçinler, perçin çivileri, kamal pimler, kopilyalar vb. ürünler) Tehlikeli
25.94.02 Yivli balant malzemeleri imalat, demir, çelik veya bakrdan (vidalar, cvatalar, somunlar vb. yivli ürünler) Tehlikeli
25.99 Baka yerde snflandrlmam dier fabrikasyon metal ürünlerin imalat  
25.99.01 Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eyalarnn imalat (tencere, tava, çaydanlk, cezve, yemek kaplar, bulak telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile kaplanmlar dahil, bakrdan olanlar hariç) Tehlikeli
25.99.02 Metalden yaplm eviye, lavabo, küvet, du teknesi, jakuzi (emaye olsun-olmasn) ve dier shhi ürünlerin imalat Tehlikeli
25.99.03 Zrhl veya güçlendirilmi kasalar, kasa daireleri, kilitli para kasalar, zrhl kaplar vb. imalat (adi metalden) Tehlikeli
25.99.04 Adi metalden büro malzemeleri imalat (dosya kutular, kaeler, zmba telleri, kat ataçlar vb.) Tehlikeli
25.99.05 Metalden yaplm çeitli eyalarn imalat (klips, tarak, saç tokas, saç firketesi, bigudi, kopça, elbise asks, rozet, rütbe, kapan, tuzak, çöp sepeti, sigara tabakas, palet, makara, kanca, kozmetik kutular vb.) (tekstil ürünleri imalatnda kullanlanlar hariç) Tehlikeli
25.99.06 Bakrdan sofra ve mutfak eyas imalat (cezve, tencere, çanak, tabak, ibrik vb.) Tehlikeli
25.99.07 Kalc metalik mknatslarn imalat Tehlikeli
25.99.08 Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunlarn aksamlar ile çpalar, filika demirleri vb. imalat Çok Tehlikeli
25.99.09 Alüminyum jaluzi perde imalat Tehlikeli
25.99.10 Metal merdiven imalat Tehlikeli
25.99.11 Zil, çan, gong vb. eyalar ile adi metallerden biblo, heykelcik, çerçeve, ayna ve dier süs eyas imalat (bisiklet zilleri dahil ancak kalba dökülerek yaplanlar, bakrdan olanlar ile mutfak eyalar hariç) Tehlikeli
25.99.12 Kalba dökülerek yaplan zil, çan, gong vb. eyalar ile adi metallerden kalba dökülerek yaplan biblo, heykelcik ve dier süs eyas imalat (bisiklet zilleri dahil ancak bakrdan olanlar ile mutfak eyalar hariç) Çok Tehlikeli
25.99.13 Metalden çat oluklar, çat kaplamalar vb. imalat Tehlikeli
25.99.14 Adi metallerden iaret levhalar ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve dier sembollerin imalat (oto plakalar dahil, kl olanlar hariç) Tehlikeli
25.99.15 Kurun tüp, boru ve bunlarn balant parçalar ile kurun bar, çubuk, profil, tel vb. imalat (alamdan olanlar dahil) Çok Tehlikeli
25.99.16 Kalay plaka, tabaka, sac, levha, erit, folyo, tüp, boru ve kalay tozlar ile dier ürünlerin imalat Tehlikeli
25.99.17 Çinko tüp, boru ve balant parçalar ile dier ürünlerin imalat Tehlikeli
25.99.18 Bakrdan yaplan biblolar, çerçeveler, aynalar ve dier süsleme eyalar ile süsleme ileri (mutfak eyalar hariç) Tehlikeli
25.99.19 Demir yolu veya tramvay hatlarnda kullanlan adi metalden sabit malzemeler ve balant parçalar ile bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
25.99.20 Elektriksiz sebze-meyve dilme, dorama ve sularn çkarma aletleri, et kyma aletleri, kahve ve baharat deirmenleri, el havan, rende vb. el gücüyle çalan mutfak aletleri ve aksesuarlar imalat Tehlikeli
25.99.21 Elektriksiz hazneli döner bacalarn, havalandrma kanallarnn vb. imalat Tehlikeli
26 Bilgisayarlarn, elektronik ve optik ürünlerin imalat  
26.1 Elektronik bileenlerin ve devre kartlarnn imalat  
26.11 Elektronik bileenlerin imalat  
26.11.04 Diyotlarn, transistörlerin, diyaklarn, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalat Tehlikeli
26.11.05 Katot nl görüntü tüpleri, televizyon kameras tüpleri ve magnetronlar, klistronlar, mikrodalga tüpleri ve dier valf tüplerinin, LCD ve plazma TV panelleri ve göstergelerin imalat Tehlikeli
26.11.06 Çplak baskl devre kartlarnn imalat Tehlikeli
26.11.90 Bys. dier elektronik bileenlerin imalat Tehlikeli
26.12 Yüklü elektronik kart imalat  
26.12.01 Yüklü elektronik kart imalat (yüklü baskl devre kartlar, ses, görüntü, denetleyici, a ve modem kartlar ile akll kartlar vb.) Tehlikeli
26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat  
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat  
26.20.01 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat Tehlikeli
26.3 letiim ekipmanlarnn imalat  
26.30 letiim ekipmanlarnn imalat  
26.30.02 Radyo ve televizyon stüdyolar ve yayn teçhizatlar ile radyo ve televizyon iletim cihazlarnn imalat (tv kameralar ve baz istasyonlar dahil) Tehlikeli
26.30.03 Kzl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletiim cihazlarnn imalat (örn: uzaktan kumanda cihazlar) Tehlikeli
26.30.05 Alc ve verici antenlerin imalat (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz tatlarnn antenleri) Tehlikeli
26.30.06 Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çar cihaz ve faks cihaz imalat (telesekreter imalat dahil) Tehlikeli
26.30.08 Merkezi iletiim santral donanmlar ile saysal veya analog telefon-telgraf santrallerinin ve a geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim donanmlarnn imalat (mors veya mors tipi kaydedici ve anahtarlar dahil) Tehlikeli
26.30.09 Hrsz ve yangn alarm sistemleri ve kap konuma sistemlerinin (diyafon) (görüntülü olanlar dahil) imalat (motorlu kara tatlar için alarm sistemleri hariç) Tehlikeli
26.30.10 Ses, görüntü veya dier verilerin alnmas, dönütürülmesi, iletilmesi/yeniden oluturulmas için kullanlan dier makinelerin imalat (alcs/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazlar ile anahtarlama ve yönlendirme cihazlar dahil) Tehlikeli
26.30.90 Baka yerde snflandrlmam dier iletiim ekipmanlarnn imalat Tehlikeli
26.4 Tüketici elektronii ürünlerinin imalat  
26.40 Tüketici elektronii ürünlerinin imalat  
26.40.08 Ses ve görüntü oynatc ve kaydedicileri, ev tipi video kameralar ve dier görüntü kayt veya görüntü çoaltma cihazlarnn imalat Tehlikeli
26.40.09 Radyo ve televizyon imalat (tatlarda kullanlanlar dahil) Tehlikeli
26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalat Tehlikeli
26.40.11 Monitörler ve projektörlerin imalat (bilgisayar gibi bir otomatik veri ileme sisteminde kullanlmayanlar) Tehlikeli
26.40.12 Video oyun ve konsollarnn (televizyonla kullanlanlar ve kendi ekran olanlar) imalat Tehlikeli
26.40.90 Bys. tüketici elektronii ürünlerinin imalat Tehlikeli
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçl alet ve cihazlar ile saat imalat  
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçl alet ve cihazlarn imalat  
26.51.02 Dedektör imalat (yeralt kaynaklar, maden, mayn, güvenlik kontrol, radyasyon vb. dedektörleri) Tehlikeli
26.51.03 Elektrik miktarn (volt, akm vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanlan alet ve cihazlarn imalat (avometre, voltmetre, osiloskop ile dier voltaj, akm, direnç veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçlar hariç) Tehlikeli
26.51.04 Hz ve mesafe ölçümünde kullanlan alet ve cihazlarn imalat (tat hz göstergesi, takometre, taksimetre vb.) Tehlikeli
26.51.05 Is ve scaklk ölçümünde kullanlan alet ve cihazlarn imalat (termometre, termostat, pirometre vb.) Tehlikeli
26.51.06 Ik, n ve renk ölçümünde kullanlan alet ve cihazlarn imalat (polarimetre, kolorimetre, refraktometre vb.) Tehlikeli
26.51.07 Meteorolojide kullanlan alet ve cihazlarn imalat Tehlikeli
26.51.08 Yön bulma pusulalar ile dier seyrüsefer alet ve cihazlarnn ve radar cihazlarnn imalat (hava, kara ve deniz tamaclnda kullanlanlar dahil) Tehlikeli
26.51.09 Hava, sv ve gazlarn ak, seviye, basnç veya dier deikenlerini ölçme ve kontrol etme için kullanlan aletlerin imalat (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.) Tehlikeli
26.51.10 Gaz, sv veya elektrik üretim veya tüketim sayaçlarnn imalat Tehlikeli
26.51.11 Teçhizatl çizim masalar ve makineleri ile dier çizim, iaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalat (pergel takm, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) Tehlikeli
26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanlan hassas tartlarn imalat Tehlikeli
26.51.13 Sanayide kullanlan ilem kontrol amaçl teçhizatlarn imalat Tehlikeli
26.51.14 Telemetreler, teodolitler ve dier arazi ölçümü, hidrografik, oinografik, hidrolojik veya jeofizik alet ve cihazlarnn imalat Tehlikeli
26.51.15 Seyrüsefere yardmc telsiz cihazlar ile uzaktan kumandal kontrol cihazlarnn (roketler, füzeler, makineler vb) imalat Tehlikeli
26.51.90 Bys. ölçme, test ve seyrüsefer amaçl alet ve cihazlarn imalat (hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol aletleri ile milometreler, pedometreler, stroboskoplar, monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil) Tehlikeli
26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalat  
26.52.03 Devam kayt cihazlar, zaman kayt cihazlar, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman ayarl anahtarlarn imalat (vardiya saati vb.) Tehlikeli
26.52.04 Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunlarn makinelerinin, kasalarnn ve dier parçalarnn imalat (kronometreler ve tatlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil) Tehlikeli
26.6 Inlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazlarn imalat  
26.60 Inlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazlarn imalat  
26.60.01 Inlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazlarn imalat (elektro-kardiyograf cihaz, iitme cihaz, radyoloji cihaz, röntgen cihazlar, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kzl ötesi nlarn kullanmna dayal cihazlar, vb.) Çok Tehlikeli
26.7 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanlarn imalat  
26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanlarn imalat  
26.70.11 Objektif mercei, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek, prizma, ayna ve dier optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, optik teleskop ve dier astronomik aletler ile bunlarn aksam ve parçalarnn imalat Tehlikeli
26.70.12 Mikrofilm, mikrofi ve dier mikroform okuyucularn imalat Tehlikeli
26.70.13 Sinematografik kameralarn ve projektörlerin, diyapozitif (slayt) ve dier projektörlerin imalat Tehlikeli
26.70.16 Fotoraf makinesi imalat (dijital, annda görüntü basan, dokümanlarn mikrofilm, vb. üzerine kaydedilmesinde, deniz altnda, hava fotorafçlnda, adli tp veya kriminolojik laboratuvarlarda, vb. kullanlanlar) Tehlikeli
26.70.19 Fla lambalar, fotografik agrandisörler (büyütücüler), fotoraf laboratuvarlar için cihazlar, negatoskoplar (ince kl panel), projeksiyon ekranlar, likit kristal cihazlar ile lazerlerin (lazer diyotlar hariç) imalat Tehlikeli
26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamlarn imalat  
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamlarn imalat  
26.80.01 Bo manyetik ses ve görüntü kaset bantlarnn imalat (plak dahil) Tehlikeli
26.80.02 Manyetik eritli kartlarn imalat (bo telefon kart dahil) Tehlikeli
26.80.03 Bo CD, DVD, disket, mavi nl (blu-ray) disk, vb. ürünlerin imalat (disk üretimi için kullanlan kalp (matris) ve master dahil) Tehlikeli
26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamlarn imalat Tehlikeli
27 Elektrikli teçhizat imalat  
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik datm ve kontrol cihazlarnn imalat  
27.11 Elektrik motorlarnn, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalat  
27.11.01 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalat (aksam ve parçalar hariç) Tehlikeli
27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarnn imalat Tehlikeli
27.12 Elektrik datm ve kontrol cihazlar imalat  
27.12.01 Elektrik devrelerinin anahtarlanmas, korunmas ile elektriin kontrol ve datmna özgü cihazlarn imalat (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yaltm, devre ve yük ayrc anahtarlar, voltaj snrlayc, dalga bastrc vb.) Tehlikeli
27.12.02 Elektrik devrelerinin anahtarlanmas, korunmas ve elektriin kontrol ve datmna özgü cihazlarn parçalarnn imalat (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. dier mesnetler dahil, elektrik dümesi, fii ve prizi hariç) Tehlikeli
27.2 Akümülatör ve pil imalat  
27.20 Akümülatör ve pil imalat  
27.20.01 Elektrik akümülatör parçalarnn imalat (akümülatör plakalar, separatörler, kurun zgaralar, akümülatör kutu ve kapaklar) Çok Tehlikeli
27.20.02 arj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunlarn aksam ve parçalarnn imalat (manganez dioksitli, cva oksitli, gümü oksitli, lityum oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve bataryalar) Çok Tehlikeli
27.20.03 Akümülatör imalat (kurun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve dier elektrik akümülatörleri) Çok Tehlikeli
27.20.04 arj edilebilir pil ve batarya ile bunlarn parçalarnn imalat Çok Tehlikeli
27.3 Kablolamada kullanlan teller ve kablolar ile gereçlerin imalat  
27.31 Fiber optik kablolarn imalat  
27.31.04 Fiber optik kablolarn imalat Tehlikeli
27.32 Dier elektronik ve elektrik telleri ve kablolarnn imalat  
27.32.03 Dier elektronik ve elektrik telleri ve kablolarnn imalat (koaksiyel kablo ve dier koaksiyel elektrik iletkenleri, yaltlm bobin telleri, izolasyonlu toprak su alt iletkenler, asetatl ve silikonlu bakr iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç) Tehlikeli
27.33 Kablolamada kullanlan gereçlerin imalat  
27.33.02 Kablolamada kullanlan gereçlerin imalat (fi, soket, baskl, dümeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablalar, makine ve cihazlar izole edici plastik balant parçalar, vb.) (elektronik bileenlerde kullanlanlar hariç) Tehlikeli
27.4 Elektrikli aydnlatma ekipmanlarnn imalat  
27.40 Elektrikli aydnlatma ekipmanlarnn imalat  
27.40.01 Dearj ampulü, mor ötesi veya kzl ötesi ampul, ark ampulü, tungsten halojen filamentli ampul, dier filamentli ampul ile fotorafçlkta kullanlan fla ampulü, fla küpü ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
27.40.02 Hava ve motorlu kara tatlar için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz tatlar için elektrikli aydnlatma donanmlar veya görsel sinyalizasyon ekipmanlar imalat (polis araçlar, ambulans vb. araçlarn d ikaz lambalar dahil) Tehlikeli
27.40.03 Avize, aplik ve dier elektrikli aydnlatma armatürleri, sahne, fotoraf veya sinema stüdyolar için projektörler ve spot klar, elektrikli masa lambalar, çalma lambalar, abajur vb. lambalarn imalat (süsleme için klandrma setleri dahil) Tehlikeli
27.40.04 Sokak aydnlatma donanmlarnn imalat (trafik klar hariç) Tehlikeli
27.40.05 Pil, akümülatör veya manyeto ile çalan portatif elektrik lambalar ve elektriksiz lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambas vb. aydnlatma armatürlerinin imalat (tatlar için olanlar hariç) Tehlikeli
27.40.06 Ikl tabela, kl reklam panosu ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
27.40.07 Bys dier lamba ve aydnlatma armatürleri ile lambalarn, aydnlatma armatürü ve benzerlerinin aksam ve parçalarnn imalat (cam veya plastikten olanlar hariç) Tehlikeli
27.5 Ev aletleri imalat  
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalat  
27.51.02 Ev tipi elektrikli su stclar (depolu su stclar, annda su stclar, ofben, termosifon dahil), elektrikli stma cihazlar (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak stma cihazlarnn imalat Tehlikeli
27.51.03 Ev tipi elektrikli süpürge ve hal temizleme/ykama makineleri ile kuru veya slak elektrikli süpürgeler, arjl veya pilli el süpürgelerinin imalat Tehlikeli
27.51.04 Mutfakta kullanlan elektrikli küçük ev aletlerinin imalat (çay veya kahve makinesi, semaver, zgara, kzartma cihaz, ekmek kzartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve skaca, et kyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.) Tehlikeli
27.51.05 Elektrikli dier küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalat Tehlikeli
27.51.06 Elektrikli kiisel bakm eyalarnn imalat (elektrikli tra makinesi, epilatör ve saç kesme makinesi, elektrotermik saç ekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi, bigudi, tarak, saç maas), elektrikli di frças, vb.) Tehlikeli
27.51.07 Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarnn imalat Tehlikeli
27.51.08 Ev tipi buzdolab, dondurucu, çamar makinesi, çamar kurutma makinesi, bulak makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, frn, ocak, mikrodalga frn, elektrikli piirme sac vb. imalat Tehlikeli
27.51.90 Bys. dier elektrikli ev aletlerinin imalat Tehlikeli
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalat  
27.52.02 Elektriksiz ev tipi gaz, sv veya kat yaktl soba, kuzine, zgara, ömine, mangal, semaver, su stcs (termosifon, ofben vb.) vb. aletlerin imalat Tehlikeli
27.52.05 Elektriksiz yemek piirme cihazlarnn imalat (gaz yaktl set üstü ocaklar, gaz veya sv yaktl frnlar ve ocaklar vb.) Tehlikeli
27.52.06 Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarnn imalat Tehlikeli
27.9 Dier elektrikli ekipmanlarn imalat  
27.90 Dier elektrikli ekipmanlarn imalat  
27.90.02 Elektrik kondansatörleri, dirençleri (stma rezistanslar hariç), reostalar ve potansiyometrelerin imalat Tehlikeli
27.90.03 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarnn imalat (demir yollar, kara yollar, iç su yollar, tat park alanlar, limanlar ve hava meydanlar için) (trafik klar ve sinyal donanmlar dahil) Tehlikeli
27.90.04 Karbon elektrotlar ve elektrik ilerinde kullanlan grafitten veya karbondan dier ürünlerin imalat (stc kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambalar ve dier lambalar için kömürler vb. dahil) Çok Tehlikeli
27.90.05 Elektrikli kaynak ve lehim teçhizat (lehim havyalar, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmi metal karbürlerin scak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarnn imalat Tehlikeli
27.90.06 Sv kristal cihazl (LCD) veya k yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarnn imalat (elektronik say levhas (skorbord) dahil) Tehlikeli
27.90.08 Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazlarn imalat (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayt cihazlarnda kullanlan gürültü azaltma üniteleri vb.) Tehlikeli
27.90.09 Elektrik yaltkanlarnn (izolatörlerinin) imalat (cam ve seramikten olanlar hariç) Tehlikeli
27.90.10 Solaryum yataklar, solaryum lambalar vb. bronzlama ekipmanlarnn imalat Tehlikeli
27.90.90 Bys. elektrikli dier ekipmanlarn imalat (elektromknatslar, elektromanyetik kaplinler, frenler ve vinç balar ile elektrikli parçack hzlandrclar, sinyal jeneratörleri vb.) Tehlikeli
28 Baka yerde snflandrlmam makine ve ekipman imalat  
28.1 Genel amaçl makinelerin imalat  
28.11 Motor ve türbin imalat (hava tat, motorlu tat ve motosiklet motorlar hariç)  
28.11.08 Türbin ve türbin parçalarnn imalat (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarklar ve bunlarn parçalar) (hava tatlar için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) Tehlikeli
28.11.09 Deniz tatlarnda, demir yolu tatlarnda ve sanayide kullanlan kvlcm atelemeli veya sktrma atelemeli içten yanmal motorlarn ve bunlarn parçalarnn imalat (hava tat, motorlu kara tat ve motosiklet motorlar hariç) Tehlikeli
28.11.10 Tüm içten yanmal motorlar, dizel motorlar vb.de kullanlan pistonlar, silindirler ve silindir bloklar, silindir balar, silindir gömlekleri, emme ve egzos subaplar, segmanlar, hareket kollar, karbüratörler, yakt memeleri vb.nin imalat Tehlikeli
28.12 Akkan gücü ile çalan ekipmanlarn imalat  
28.12.05 Akkan gücü ile çalan ekipmanlarn ve bunlarn parçalarnn imalat (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunlarn parçalar) Tehlikeli
28.13 Dier pompalarn ve kompresörlerin imalat  
28.13.01 Hava veya vakum pompalar ile hava veya dier gaz kompresörlerinin imalat (el ve ayakla çalan hava pompalar ile motorlu tatlar için olanlar hariç) Tehlikeli
28.13.02 Sv pompalar ve sv elevatörleri imalat (yakt, yalama, soutma ve dier amaçlar için) (deplasmanl ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanlan akaryakt pompalar dahil) (tulumba dahil, içten yanmal motorlar için olanlar hariç) Tehlikeli
28.13.03 El ve ayakla çalan hava pompalarnn imalat Tehlikeli
28.13.04 çten yanmal motorlara monte edilmek üzere tasarlanm pompalarn imalat (ya pompalar, yakt pompalar (benzin, mazot vb. pompalar) ve soutma pompalar) Tehlikeli
28.14 Dier musluk ve valf/vana imalat  
28.14.01 Dier musluk ve valf/vana imalat, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanalar, shhi tesisat ve stmada kullanlan musluk ve vanalar ile doalgaz vanalar dahil) Çok Tehlikeli
28.14.02 Dier musluk ve valf/vana imalat (sanayi musluk, valf ve vanalar, shhi tesisat ve stmada kullanlan musluk ve vanalar ile doalgaz vanalar dahil, dökme olanlar hariç) Tehlikeli
28.15 Rulman, dili/dili takm, anzman ve tahrik elemanlarnn imalat  
28.15.01 Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanmlar imalat (bilyeli ve makaral rulmanlar, aktarma milleri (aftlar), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yataklar, düz mil rulmanlar, yatak kovanlar ve mil aft yataklar vb.) Tehlikeli
28.15.02 Debriyajlar (kavramalar), mil (aft) kaplinler ve üniversal mafsallarn imalat (motorlu kara tatlarnda kullanlan debriyajlar hariç) Tehlikeli
28.15.03 Dililer/dili takmlar, bilyeli ve makaral vidalar, anzmanlar, vites kutular ve dier hz deitiricilerin imalat (motorlu kara tatlarnda kullanlan vites kutular ve diferansiyelleri hariç) Tehlikeli
28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsall balant zincirleri ve güç aktarm zincirlerinin imalat Tehlikeli
28.2 Genel amaçl dier makinelerin imalat  
28.21 Frn, ocak (sanayi ocaklar) ve brülör (ocak ateleyicileri) imalat  
28.21.07 Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocaklar, döküm ocaklar vb. endüstriyel ocak ve frnlarnn imalat (çöp yakma frnlar ile elektrikli ekmek ve unlu mamul frnlar dahil) Tehlikeli
28.21.08 Ocak brülörleri (ateleyicileri) imalat Tehlikeli
28.21.09 Mekanik kömür tayclar, mekanik zgaralar, mekanik kül boaltclar ve benzeri cihazlarn imalat Tehlikeli
28.21.10 Günele (güne kolektörleri), buharla ve yala stma sistemleri ile benzeri ocak ve snma donanmlar gibi elektriksiz ev tipi stma donanmlarnn imalat Tehlikeli
28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik stma ekipmanlarnn imalat Tehlikeli
28.21.90 Baka yerde snflandrlmam dier frn ve ocaklarn (sanayi ocaklar) imalat Tehlikeli
28.22 Kaldrma ve tama ekipmanlar imalat  
28.22.10 El veya motor gücü ile çalan kaldrma, tama, yükleme ya da boaltma makinelerinin imalat (vinç palangas, yük asansörü, bocurgat, demir rgat, kriko, forklift, kaldrma ve tama kuleleri, vinçler, hareketli kaldrma kafesleri vb.) Tehlikeli
28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yollarn imalat (yeraltnda kullanlanlar hariç) Tehlikeli
28.22.12 Pnömatik ve dier devaml hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalat Tehlikeli
28.22.13 Dier kaldrma, tama, yükleme veya boaltma makinelerinin imalat (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmalar, tarmsal kullanm için yükleme makineleri ve dierleri) Tehlikeli
28.23 Büro makineleri ve ekipmanlar imalat (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)  
28.23.01 Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalat (elektrikli, elektronik, mekanik vb.) Tehlikeli
28.23.02 Dikte makinelerinin imalat (tanabilir ve küçük ses kayt cihazlar) Tehlikeli
28.23.03 Yazarkasa imalat Tehlikeli
28.23.04 Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalat Tehlikeli
28.23.05 Daktilo, stenografi ve kelime ilem makineleri imalat (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yaz yazanlar dahil) Tehlikeli
28.23.06 Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset bask makinelerinin (kat ebad <=22x36 cm) imalat Tehlikeli
28.23.07 Toner kartuu, delgi aleti, zmba makinesi, bant kesicisi, yaz tahtas (akll tahta dahil), kalemtra vb. büro alet ve donanmlarnn imalat Tehlikeli
28.23.08 Teksir makineleri, posta ileme makineleri, adres basma makineleri ile dier büro makinelerinin imalat Tehlikeli
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basnçl) el aletlerinin imalat  
28.24.01 Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalat (zmparalama, talama, parlatma vb. elektrikli elle kullanlan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancas vb.) Tehlikeli
28.25 Soutma ve havalandrma donanmlarnn imalat, evde kullanlanlar hariç  
28.25.01 Sanayi tipi soutucu ve dondurucu donanmlar ile s pompalarnn imalat (camekanl, tezgahl veya mobilya tipi soutucular, kondenserleri s deitiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.) Tehlikeli
28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalat (çat havalandrma pervaneleri dahil) Tehlikeli
28.25.03 klimlendirme cihazlarnn (klimalar) imalat (motorlu tatlarda kullanlanlar dahil) Tehlikeli
28.25.04 Is deitirici birimlerin (eanjörler), hava veya dier gazlarn svlatrlmasnda kullanlan makinelerin ve hava/gazlarn filtrelenmesi ve artlmas için kullanlan makine ve cihazlarn imalat Tehlikeli
28.29 Baka yerde snflandrlmam dier genel amaçl makinelerin imalat  
28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damtma ve rektifiye donanmlar imalat Tehlikeli
28.29.02 Gaz jeneratörleri, su gaz jeneratörleri, asetilen gaz jeneratörleri ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
28.29.03 ieleri veya dier muhafaza kaplarn temizleme ve kurutma makineleri imalat (kavanoz, bidon, fç, kutu vb.) Tehlikeli
28.29.04 Svlar için filtreleme veya artma makine ve cihazlarnn imalat (suyun filtre edilmesi/artlmasna mahsus cihazlar dahil) Tehlikeli
28.29.05 Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalat (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandrma vb. için makineler) Tehlikeli
28.29.06 Otomatik ürün sat makinelerinin imalat (yiyecek, içecek, vb. otomatik sat makinesi) (para bozma makineleri dahil) Tehlikeli
28.29.07 Metal tabakalardan contalarn ve mekanik salmastralarn imalat (dier malzemelerle birletirilmi metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasndan yaplm olanlar) Tehlikeli
28.29.08 Tart aletleri ve baskül imalat (ev ve dükkanlarda kullanlan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartlar, tat baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanlan hassas tartlar hariç) Tehlikeli
28.29.09 Santrifüj imalat (krema makinesi, çamar kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanlanlar hariç) Tehlikeli
28.29.10 Yangn söndürücüler, püskürtme tabancalar, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sv ve tozlar atan, datan ya da püskürten mekanik cihazlarn imalat Tehlikeli
28.29.11 Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalan yüzey temperleme (menevileme) makine ve cihazlarnn imalat (pürmüz ve alümolar dahil) Tehlikeli
28.29.12 Sanayi tipi bulak makinelerinin imalat Tehlikeli
28.29.17 Kalender veya dier hadde makinelerinin imalat (metal ve cam için olanlar hariç) Tehlikeli
28.29.18 çten yanmal motorlar için ya filtresi, yakt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, ya keçesi ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
28.29.19 Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubuklar, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanlan dier ölçü aletlerinin imalat Tehlikeli
28.29.20 Maddelerin s deiimi yoluyla ilenmesi için bys. makinelerin imalat (su sirkülasyonu yoluyla dorudan soutma için soutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanmas için vakum-buhar tesisleri vb.) Tehlikeli
28.3 Tarm ve ormanclk makinelerinin imalat  
28.30 Tarm ve ormanclk makinelerinin imalat  
28.30.08 Tarmsal amaçl römork veya yar-römork imalat Tehlikeli
28.30.09 Yumurta, meyve ve dier tarmsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanlan makine ve ekipmanlarn imalat Tehlikeli
28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalat Tehlikeli
28.30.11 Kümes hayvan makineleri, arclk makineleri ve hayvan yemi hazrlama makinelerinin ve donanmlarnn imalat (kuluçka makineleri dahil) Tehlikeli
28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalat (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil) Tehlikeli
28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalat (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) Tehlikeli
28.30.14 Pulluk, saban, trmk, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. topran hazrlanmasnda, ekiminde, dikiminde kullanlan aletler ile gübreleme makinelerinin imalat Tehlikeli
28.30.15 Süt sama makinelerinin imalat Tehlikeli
28.30.16 Tarm ve bahçecilikte kullanlan sv veya toz atma, datma veya püskürtme makinelerinin imalat (sulama cihazlar, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanlan portatif sv ve toz püskürtücüler vb.) Tehlikeli
28.30.17 Ormancla özgü makineler ile tarla bahçe bakmna mahsus dier makine ve cihazlarn imalat Tehlikeli
28.4 Metal ileme makineleri ve takm tezgahlar imalat  
28.41 Metal ileme makinelerinin imalat  
28.41.01 Takm tezgahlar (metal ilemek için lazer ve benzerleriyle çalanlar) ile metal ve benzerlerini ilemek için ileme merkezlerinin imalat Tehlikeli
28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takm tezgahlarnn imalat Tehlikeli
28.41.06 Metal ilemek için kullanlan dier takm tezgahlarnn imalat Tehlikeli
28.41.07 Metal ileyen takm tezgahlarnn parça ve aksesuarlarnn imalat (alet tutacaklar ve kendinden açlan pafta kafalar, i tutacaklar, ayrc kafalar ve takm tezgahlar için dier özel aksesuarlar hariç) Tehlikeli
28.49 Dier takm tezgahlarnn imalat  
28.49.02 Elektro kaplama makinelerinin imalat (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için) Tehlikeli
28.49.03 Ta, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri ilemek veya cam souk ilemek için olan takm tezgah ile bunlarn parçalarnn imalat (testere, talama, parlatma, vb.) Tehlikeli
28.49.04 Ahap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri ilemek için olan takm tezgah ile bunlarn parçalarnn imalat (transfer, testere, planya, freze, talama, zmparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.) Tehlikeli
28.49.05 Takm tezgahlar ve el aletleri için takm tutucular ve kendinden açlan pafta kafalar, ilenecek parça tutucular, bölme balklar ve dier özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalat Tehlikeli
28.49.90 Baka yerde snflandrlmam dier takm tezgahlarnn imalat Tehlikeli
28.9 Dier özel amaçl makinelerin imalat  
28.91 Metalürji makineleri imalat  
28.91.01 Konvertörler (metalürji), külçe kalplar (ingot kalplar), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. scak metallerin ilenmesi için kullanlan makine ve teçhizatn imalat Tehlikeli
28.91.02 Scak ve souk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve dier parçalarn imalat Tehlikeli
28.92 Maden, ta oca ve inaat makineleri imalat  
28.92.01 Beton ve harç kartrclarn imalat (mikserler dahil, beton kartrcl (mikserli) kamyonlar hariç) Tehlikeli
28.92.02 Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazk çakma (kazk varyoslar) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayclar ile beton kaplama makinelerinin imalat Tehlikeli
28.92.03 Ta, toprak, cevher, alç, çimento ve dier mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayrma, ykama, ezme, öütme, kartrma, yourma vb. ilemden geçirme için kullanlan makinelerin imalat (beton ve harç kartrclar (mikserler) hariç) Tehlikeli
28.92.05 Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalat (yeralt veya yerüstü) Tehlikeli
28.92.06 Yer alt kullanm için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalat Tehlikeli
28.92.08 Paletli traktörlerin imalat (inaat veya madencilikte kullanlan traktörler) Tehlikeli
28.92.09 Kara yolu dnda kullanlan damperli kamyonlarn imalat (mega kamyonlar) Tehlikeli
28.92.10 Kar küreyici ve püskürtücüleri, topra sktrmaya veya bastrp sktrmaya mahsus makineler ile maden, taoca, inaat, imar, park vb. iler için kullanlan dier makinelerin imalat Tehlikeli
28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kaz makinesi parçalarnn, vinç ve hareketli kaldrma kafeslerinin ve toprak, ta ve benzeri maddeleri tasnifleme, öütme, kartrma veya dier ilerde kullanlan makine parçalarnn imalat (buldozer bçaklar dahil) Tehlikeli
28.93 Gda, içecek ve tütün ileme makineleri imalat  
28.93.01 Gda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazrlanmas veya imalat için bys. makinelerin imalat (ekmek, bisküvi, makarna, ekerleme, çikolata, eker, et, meyve, sebze, sv ve kat yalar vb.nin hazrlanmas veya imalat için sanayi makineleri) Tehlikeli
28.93.02 arap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatnda kullanlan makinelerin imalat (presler, eziciler ve benzeri makineler) Tehlikeli
28.93.03 Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayrclarnn imalat (homojenizeletiriciler, irradyatörler (nlayclar), ya yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.) Tehlikeli
28.93.04 Tütünün hazrlanmasnda ve ilenmesinde kullanlan makinelerin imalat (tütün yapraklarn damarlarndan ayran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çineme tütünleri imalinde kullanlan makineler) Tehlikeli
28.93.06 Deirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmu sebzelerin ilenmesi veya öütülmesi için kullanlan makinelerin imalat (un, kaba un vb. üretmek için kullanlan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.) Tehlikeli
28.93.07 Ekmek ve dier unlu mamuller için elektrikli olmayan frnlarn imalat (gaz, sv ve kat yaktl olanlar) Tehlikeli
28.93.08 Ev tipi olmayan piirme veya stma cihazlarnn imalat (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dahil) Tehlikeli
28.93.09 Tarmsal ürünler için kurutucularn imalat (kahve, kuruyemi vb. için kavurma makine ve cihazlar dahil) Tehlikeli
28.93.10 Tohumlarn, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanlan makinelerin imalat (tarmsal selektörler dahil) Tehlikeli
28.94 Tekstil, giyim eyas ve deri üretiminde kullanlan makinelerin imalat  
28.94.01 Post, deri ve köselelerin ilenmesi ile ayakkab ve dier deri eyalarn üretimi veya tamiri için kullanlan makinelerin imalat Tehlikeli
28.94.02 Sanayi tipi çamar makinesi, kuru temizleme makinesi, çamar kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalat Tehlikeli
28.94.03 Sanayi ve ev tipi diki makinelerinin imalat (diki makinelerinin ineleri, mobilyalar, tabanlar, kapaklar vb. parçalar dahil) Tehlikeli
28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanlan makineler ile doal tekstil elyaf hazrlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalat (çrçr makinesi, taraklama makinesi vb. dahil) Tehlikeli
28.94.05 Tekstil iplii ve kuman ykama, aartma, boyama, apreleme, temizleme, skma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatnda ve bitirilmesinde kullanlan makinelerin imalat Tehlikeli
28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalat Tehlikeli
28.94.07 Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalat (gipe iplik, tül, dantel, nak, süs, örgü veya a yapma makineleri dahil) Tehlikeli
28.94.08 Tekstil amaçl makinelerle kullanlan yardmc makinelerin ve tekstil bask makinelerinin imalat (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset bask makineleri, tipografik, fleksografik, gravür bask makineleri hariç) Tehlikeli
28.94.09 Tekstil, giyim eyas ve deri üretiminde kullanlan makinelerin parçalarnn imalat (diki makinelerinde kullanlanlar hariç) Tehlikeli
28.95 Kat ve mukavva üretiminde kullanlan makinelerin imalat  
28.95.01 Kat ve mukavva üretiminde kullanlan makinelerin ve bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalat  
28.96.01 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalat (plastik ve kauçuk ilemek için veya bu malzemelerden ürün imalat için kullanlan makineler) Tehlikeli
28.99 Baka yerde snflandrlmam dier özel amaçl makinelerin imalat  
28.99.01 Basm ve ciltleme makineleri ile basma yardmc makinelerin ve bunlarn parçalarnn imalat (ofset bask makinesi, tipografik bask makinesi, dizgi makinesi, bask kalplar için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi bask makinesi hariç) Tehlikeli
28.99.02 Cam ve cam eya imalatnda ve cam eyalarn scak ilenmesinde kullanlan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajnda kullanlan makinelerin imalat Tehlikeli
28.99.04 Kiremit, briket, ekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yaz tahtas tebeiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanlan makinelerin imalat Tehlikeli
28.99.05 Otomatik bovling salonu donanmlarnn, dönme dolap, atl karnca, salncak, poligon, vb. dier panayr alan elence donanmlar ile kumarhane oyun masalarnn imalat Tehlikeli
28.99.06 Hava tat frlatma donanmlarnn, uçak gemilerinde kullanlan katapultlarn (ksa mesafede hava tatlarnn kalkmasn salayan mekanizma) ve ilgili donanmlarn imalat Tehlikeli
28.99.07 Yar iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yar iletken aygtlarn, elektronik entegre devre veya düz panel ekranlarn imalat için kullanlan makine ve cihazlarn imalat Tehlikeli
28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalat Tehlikeli
28.99.09 Lastik tekerlerin balansnda ve hizalanmasnda kullanlan donanmlarn imalat (jant için kullanlanlar hariç) Tehlikeli
28.99.10 Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanlabilen sanayi robotlarnn imalat Tehlikeli
28.99.11 Kurutucularn imalat (odun, kat hamuru, kat, mukavva, süt tozu ve dier malzemelerin imalatnda kullanlanlar) (ev tipi, tarm ürünleri ve tekstil için olanlar hariç) Tehlikeli
28.99.12 zotopik ayrma makineleri ve cihazlarnn imalat Çok Tehlikeli
28.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier özel amaçl makinelerin imalat Tehlikeli
29 Motorlu kara tat, treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat  
29.1 Motorlu kara tatlarnn imalat  
29.10 Motorlu kara tatlarnn imalat  
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yar römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu tatlarnn imalat Tehlikeli
29.10.02 Otomobil ve benzeri araçlarn imalat Tehlikeli
29.10.03 Motorlu kara tatlarnn motorlarnn imalat (motorlarn fabrikada yeniden yapm dahil) Tehlikeli
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarnn imalat Tehlikeli
29.10.05 Kar motosikleti, golf arabas, ATV motosikletler, go-kart arabalar vb. tatlarn imalat Tehlikeli
29.10.07 Özel amaçl motorlu kara tatlarnn imalat (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçlar, zrhl nakil araçlar, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye arac, ambulans, motorlu karavan vb.) Tehlikeli
29.10.08 Motorlu kara tatlar için asi imalat Tehlikeli
29.2 Motorlu kara tatlar karoseri (kaporta) imalat; treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat  
29.20 Motorlu kara tatlar karoseri (kaporta) imalat; treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat  
29.20.01 Treyler (römork), yar treyler (yar römork) ve mekanik hareket ettirici tertibat bulunmayan dier araçlarn parçalarnn imalat (bu araçlarn karoserleri, kasalar, akslar ve dier parçalar) Tehlikeli
29.20.02 Motorlu kara tatlar için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalat (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçl motorlu kara tatlarnn karoserleri) Tehlikeli
29.20.03 Konteyner imalat (bir veya daha fazla tama ekline göre özel olarak tasarlanm olanlar) Tehlikeli
29.20.04 Treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat (karavan tipinde olanlar ve tarmsal amaçl olanlar hariç) Tehlikeli
29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat - ev olarak veya kamp için Tehlikeli
29.20.06 Motorlu kara tatlarnn modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri Tehlikeli
29.3 Motorlu kara tatlar için parça ve aksesuar imalat  
29.31 Motorlu kara tatlar için elektrik ve elektronik donanmlarn imalat  
29.31.04 Motorlu tatlar için ateleme kablo takmlar ve dier kablo setleri ile ateleme bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateleme bobini, mar motoru, alternatör vb. imalat Tehlikeli
29.31.05 Motorlu kara tatlar ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanmlar, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buu önleyiciler, elektrikli cam/kap sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanlarn imalat Tehlikeli
29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalat Tehlikeli
29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalan aydnlatma veya iaret cihazlarnn imalat (bisiklet dinamolar dahil) Tehlikeli
29.32 Motorlu kara tatlar için dier parça ve aksesuarlarn imalat  
29.32.20 Motorlu kara tatlar için dier parça ve aksesuarlarn imalat (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotba, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçlar, vb. için olanlar dahil) Tehlikeli
29.32.21 Motorlu kara tatlar için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarlarn imalat (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastklar, kaplar vb. dahil) Tehlikeli
29.32.22 Motorlu kara tatlar için koltuk imalat (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç) Tehlikeli
30 Dier ulam araçlarnn imalat  
30.1 Gemi ve tekne yapm  
30.11 Gemilerin ve yüzen yaplarn inas  
30.11.01 Yüzen ve su altnda kalabilen sondaj platformlarnn inas faaliyetleri Çok Tehlikeli
30.11.02 Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açk deniz gemileri, hover kraftlarn ve dier gemilerin inas (spor ve elence amaçl olanlar hariç) Çok Tehlikeli
30.11.03 Sava gemileri ve denizaltlarn imalat Çok Tehlikeli
30.11.04 Balkç gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin ilenmesine ve saklanmasna yönelik fabrika gemilerinin yapm Çok Tehlikeli
30.11.05 Yüzen rhtmlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, amandralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, elence amaçl olmayan ime botlar vb. imalat Çok Tehlikeli
30.11.06 Gemiler ve yüzer yaplar için oturulacak yerlerin imalat Çok Tehlikeli
30.11.07 Gemiler ve yüzer yaplar için iç bölmelerin imalat Çok Tehlikeli
30.11.08 Gemilerin, yüzer platformlarn ve yüzer yaplarn büyük çapta deitirilmesi ve yeniden inas Çok Tehlikeli
30.12 Elence ve spor amaçl teknelerin yapm  
30.12.01 Jet ski vb. kiisel su araçlarnn imalat Tehlikeli
30.12.03 iirilebilir motorlu/motorsuz botlarn imalat (elence ve spor amaçl olanlar) Tehlikeli
30.12.04 Elence ve sportif amaçl motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatlarn, sandallarn, kayklarn, kanolarn, elence amaçl hover kraftlarn ve benzer araçlarn imalat (polyester tekneler dahil) Çok Tehlikeli
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarnn imalat  
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarnn imalat  
30.20.01 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonlar, bagaj vagonlar, lokomotif tenderleri, demir yolu veya tramvay bakm veya servis araçlar imalat (lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile koltuklarnn imalat hariç) Tehlikeli
30.20.02 Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarnn parçalarnn imalat Tehlikeli
30.20.03 Rayl sistem tatlar için koltuk imalat Tehlikeli
30.20.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazlar ve bunlarn parçalarnn imalat (demir yolu, tramvay hatlar, kara yollar, dahili su yollar, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanlar için olanlar) Tehlikeli
30.20.05 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarnn büyük çapta yenilenmesi ve donanm hizmetleri (tamamlama) Tehlikeli
30.3 Hava tatlar ve uzay araçlar ile bunlarla ilgili makinelerin imalat  
30.30 Hava tatlar ve uzay araçlar ile bunlarla ilgili makinelerin imalat  
30.30.01 Helikopter imalat (helikopter veya helikopter motorlarnn fabrikalarda büyük çapl revizyonu ve deitirilmesi dahil) Tehlikeli
30.30.02 Hava tat parçalarnn imalat (uçak gövdesi, kanatlar, kaplar, kumanda yüzeyleri, ini takmlar gibi ana montaj parçalar, pervaneler, helikopter rotorlar, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunlarn parçalar) Tehlikeli
30.30.03 Scak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatl planör ve dier motorsuz hava araçlarnn imalat Tehlikeli
30.30.04 Uçak ve benzer hava tatlarnn imalat (uçak veya uçak motorlarnn fabrikalarda büyük çapl revizyonu ve deitirilmesi dahil) Tehlikeli
30.30.05 Yer uçu eitim cihazlar ve bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
30.30.06 Uzay arac, uzay arac frlatma araçlar ve mekanizmalar ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonlar ve uzay mekiklerinin imalat Çok Tehlikeli
30.30.07 Ktalar aras balistik füzelerin (ICBM) imalat Çok Tehlikeli
30.30.08 Hava tatlar ve uzay araçlarnda kullanlan koltuklarn imalat Tehlikeli
30.4 Askeri sava araçlarnn imalat  
30.40 Askeri sava araçlarnn imalat  
30.40.01 Askeri sava araçlarnn imalat (tank, zrhl sava araçlar ve bunlarn parçalar) Çok Tehlikeli
30.9 Baka yerde snflandrlmam ulam araçlarnn imalat  
30.91 Motosiklet imalat  
30.91.01 Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardmc motoru bulunan bisikletler) imalat Tehlikeli
30.91.02 Motosiklet parça ve aksesuarlar imalat (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet vitesi vb.) Tehlikeli
30.91.03 Motosiklet motorlar imalat Tehlikeli
30.92 Bisiklet ve engelli arac imalat  
30.92.01 Motorsuz bisiklet imalat (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kiilik bisiklet, yar bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç) Tehlikeli
30.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarnn imalat (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren göbekleri/poyralar, göbek/poyra frenleri, krank-dilileri, pedallar ve serbest dililerin parçalar, vb.) Tehlikeli
30.92.03 Engelli araçlarnn imalat (motorlu, motorsuz, akülü, arjl, vb.) Tehlikeli
30.92.04 Engelli araçlarnn parça ve aksesuarlarnn imalat Tehlikeli
30.92.05 Bebek arabalar, pusetler ve bunlarn parçalarnn imalat Tehlikeli
30.99 Baka yerde snflandrlmam dier ulam ekipmanlarnn imalat  
30.99.01 Mekanik hareket ettirici tertibat bulunmayan araçlarn imalat (alveri arabalar, sanayi el arabalar, iportac arabalar, bagaj arabalar, elle çekilen golf arabalar, hasta nakli için arabalar, kzaklar dahil) Tehlikeli
30.99.02 Hayvanlar tarafndan çekilen araçlarn imalat (at, eek arabas, fayton, vb.) Az Tehlikeli
30.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier ulam ekipmanlarnn imalat Tehlikeli
31 Mobilya imalat  
31.0 Mobilya imalat  
31.01 Büro ve maaza mobilyalar imalat  
31.01.01 Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapal alanlar için mobilya imalat (ta, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolaplar, mihraplar, minberler, kürsüler, örenci sralar, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.) Tehlikeli
31.01.02 Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahlarn ve mobilyalarn imalat (mikroskop masalar, laboratuvar masalar (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatl, vb. olsun olmasn), çeker ocaklar, teçhizatsz çizim masalar, vb.) Tehlikeli
31.01.03 Maazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalat (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç) Tehlikeli
31.01.04 Büro mobilyalarnn iskeletlerinin imalat Tehlikeli
31.02 Mutfak mobilyalarnn imalat  
31.02.01 Mutfak mobilyalarnn imalat Tehlikeli
31.03 Yatak imalat  
31.03.01 Yatak imalat (yatak destekleri, kauçuk ime yatak ve su yata hariç) Tehlikeli
31.03.02 Yatak desteklerinin imalat (yayl veya çelik tel al ahap veya metal iskeletler, ahap latal döenmi somya bazalar, somya, karyola, vb.) Tehlikeli
31.09 Dier mobilyalarn imalat  
31.09.01 Mobilyalarn boyanmas, verniklenmesi, cilalanmas vb. tamamlayc ilerin yaplmas Çok Tehlikeli
31.09.02 Sandalyelerin, koltuklarn vb. döenmesi gibi tamamlayc ilerin yaplmas (büro ve ev mobilyalarnn yeniden kaplanmas hariç) Tehlikeli
31.09.03 Diki makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyalarn imalat Tehlikeli
31.09.04 Yatak odas, yemek odas, banyo dolab, genç ve çocuk odas takm, gardrop, vestiyer, vb. imalat (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil) Tehlikeli
31.09.05 Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalat (iskeletçiler) (plastik olanlar ile bürolarda kullanlanlar hariç) Tehlikeli
31.09.06 Park ve bahçelerde kullanlan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyalarn imalat (plastik olanlar hariç) Tehlikeli
31.09.07 Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takm, çekyat, divan, markiz, vb. imalat (plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde kullanlanlar hariç) Tehlikeli
31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyalarn imalat Tehlikeli
32 Dier imalatlar  
32.1 Mücevherat, bijuteri eyalar ve ilgili ürünlerin imalat  
32.11 Madeni para basm  
32.11.01 Madeni para basm Tehlikeli
32.12 Mücevher ve benzeri eyalarn imalat  
32.12.01 Deerli metallerden tak ve mücevherlerin imalat (deerli metallerle bask, yaptrma vb. yöntemlerle giydirilmi adi metallerden olanlar dahil) Tehlikeli
32.12.03 Deerli metallerden yaplan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalat (maden eritme kaplar, spatulalar, elektrolitik kaplama anotlar, vb. dahil) Tehlikeli
32.12.04 nci ve deerli doal talarn ilenmesi ve deerli talardan tak ve mücevher ile bunlarn parçalarnn imalat (sentetik veya yeniden oluturulmu olanlar dahil) Tehlikeli
32.12.06 Deerli olsun olmasn metal eyalar üzerine oyma ve kabartma yaplmas faaliyetleri Tehlikeli
32.12.07 Sanayi elmaslarnn ilenmesi Tehlikeli
32.12.08 Deerli metallerden veya deerli metallerle preslenerek kaplanm adi metallerden yemek takm, çatal bçak takm, tuvalet malzemesi, büro malzemesi, vb. malzemelerin imalat Tehlikeli
32.13 mitasyon (taklit) taklar ve ilgili eyalarn imalat  
32.13.01 mitasyon (taklit) taklar ve ilgili eyalarn imalat Tehlikeli
32.2 Müzik aletleri imalat  
32.20 Müzik aletleri imalat  
32.20.21 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalglarn imalat (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzr, elektrogitar, vb.) Tehlikeli
32.20.22 Dier yayl/telli müzik aletlerinin imalat (saz, gitar, keman, vb.) Az Tehlikeli
32.20.23 Azlar huni gibi genileyen neviden olan boru esasl müzik aletleri ile dier üflemeli müzik aletlerinin imalat (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.) Tehlikeli
32.20.24 Vurmal çalglarn imalat (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.) Tehlikeli
32.20.25 Piyanolar ve dier klavyeli yayl/telli çalglarn imalat Az Tehlikeli
32.20.26 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, az mzkalar (armonikalar), tulum vb. çalglarn imalat Az Tehlikeli
32.20.27 Müzik kutular, orkestriyonlar, laternalar, çngraklar vb. imalat Az Tehlikeli
32.20.28 Metronomlar, akort çatallar (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutular için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarnn imalat Az Tehlikeli
32.20.90 Baka yerde snflandrlmam dier müzik aletlerinin imalat Az Tehlikeli
32.3 Spor malzemeleri imalat  
32.30 Spor malzemeleri imalat  
32.30.17 Kar kayaklar, kayak ayakkablar, kayak botlar, kayak batonlar, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kaya araçlar, sörf tahtalar, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunlarn parçalarnn imalat (kaykaylar dahil) Tehlikeli
32.30.18 Jimnastik ve atletizm eyalar ile form tutma salonlarna ait eya ve ekipmanlarn imalat (atlama beygiri, dambl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalma toplar, boks veya güre için ringler vb.) Tehlikeli
32.30.19 Spor amaçl daclk, avclk veya balkçlk eyalarnn imalat (kasklar, olta kamlar, olta ineleri ve kancalar, otomatik olta makaralar, el kepçeleri, kelebek alar, yapma balklar, sinekler gibi suni yemler, kurunlar, yapma kular vb.) Tehlikeli
32.30.20 Spor veya açk hava oyunlar için dier eyalarn imalat (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopalar ile top ve dier eyalar, tenis masas, raket, a ve toplar, tozluklar, bacak koruyucular, ime ve dier havuzlar vb.) Tehlikeli
32.30.21 Top imalat (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için) Tehlikeli
32.4 Oyun ve oyuncak imalat  
32.40 Oyun ve oyuncak imalat  
32.40.01 Oyun kat ve kartlarnn imalat (iskambil vb.) Tehlikeli
32.40.02 Bozuk para veya jetonla çalan oyun makineleri ile bilardo için kullanlan eya ve aksesuarlarn imalat (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekalar, isteka dayanaklar, bilardo toplar, tebeirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçlar vb.) Tehlikeli
32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalat (lego vb. dahil) Tehlikeli
32.40.04 çi doldurulmu oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanlarn imalat Az Tehlikeli
32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunlarn giysi, parça ve aksesuarlarnn imalat (içi doldurulmu olanlar hariç) Tehlikeli
32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunlar için gereçlerin imalat Tehlikeli
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalat Tehlikeli
32.40.08 Binmek için tasarlanm tekerlekli oyuncaklarn imalat (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) Tehlikeli
32.40.09 Oyun tahtalar (satranç, dama, dart, tavla tahtalar, okey istekas, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunlarn imalat Tehlikeli
32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabalar, oyuncak trenler ve dier küçültülmü boyutlu modeller/maketler veya inaat oyun takmlar, yar setleri imalat (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik dier oyuncaklar dahil) Tehlikeli
32.40.11 Elektronik oyun imalat (elektronik damalar, satranç vb.) (televizyonla birlikte kullanlan video oyun konsollar hariç) Tehlikeli
32.40.90 Baka yerde snflandrlmam oyun ve oyuncaklarn imalat Tehlikeli
32.5 Tbbi ve diçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalat  
32.50 Tbbi ve diçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalat  
32.50.01 Gözlük (göz kusurlarn giderici, düzeltici, koruyucu ve dier amaçl), gözlük cam, kontak lens ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarnn imalat Tehlikeli
32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunlarn parça ve aksesuarlarnn imalat (suni eklem, diçilikle ilgili balant parçalar, ortopedik ayakkab ve korse, di teli, tbbi çivi, ftk ba vb.) Tehlikeli
32.50.03 Diçilikte kullanlan araç-gereç ve cihazlarn imalat (diçi aeratörleri dahil) (rnga, ine, katater, kanül ve benzerleri hariç) Tehlikeli
32.50.04 Tbbi, cerrahi, diçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyalarn, berber koltuklar ve benzeri sandalyeler ile bunlarn parçalarnn imalat (ameliyat ve tetkik masas, ayarlanabilir hastane yata, diçi koltuu, vb.) (X n masa ve koltuklar hariç) Tehlikeli
32.50.06 Diçi çimentosu, diçilik mumlar, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanlan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, diki malzemesi (katgüt hariç), doku yaptrcs, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalat Tehlikeli
32.50.07 Tpta, cerrahide, diçilikte veya veterinerlikte kullanlan rnga, ine, katater, kanül ve benzerlerinin imalat Tehlikeli
32.50.08 Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tan, test ve benzeri aletlerin imalat (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.) Tehlikeli
32.50.09 Mekano terapi cihazlar, masaj aletleri, psikolojik eilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazlar hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazlar imalat Tehlikeli
32.50.10 Tbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalat Tehlikeli
32.50.11 Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazlar, transfüzyon cihazlar (kan depolama için özel cam ieler hariç) imalat Tehlikeli
32.50.12 Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanlan santrifüjlerin imalat Tehlikeli
32.50.13 Di laboratuvarlarnn faaliyetleri (protez di, metal kuron, vb. imalat) Çok Tehlikeli
32.50.90 Tpta, cerrahide, diçilikte veya veterinerlikte kullanlan bys. dier araç ve gereçlerin imalat Tehlikeli
32.9 Baka yerde snflandrlmam imalatlar  
32.91 Süpürge ve frça imalat  
32.91.01 Ev veya büro temizlii için olan süpürge ve frçalarn imalat (elektrikli olanlar hariç) Tehlikeli
32.91.02 Boyama, badana, duvar kad ve vernik frçalar ile rulolarnn imalat Tehlikeli
32.91.03 Di frçalar, saç frçalar, tra frçalar ve kiisel bakm için kullanlan dier frçalar ile resim frçalar, yaz frçalar ve kozmetik frçalarn imalat Tehlikeli
32.91.90 Baka yerde snflandrlmam dier süpürge ve frçalarn imalat (elektrikli olanlar hariç) Tehlikeli
32.99 Baka yerde snflandrlmam dier imalatlar  
32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve elei, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, aka ve sihirbazlk benzeri eya, koku püskürtücüleri ve mekanizmalar, tabut vb. eyalarn imalat (gelin çiçei dahil) Tehlikeli
32.99.02 Kot vb. bask dümeleri, çtçtlar, dümeler, fermuarlar vb. imalat (düme formlar ve fermuar parçalar dahil) Tehlikeli
32.99.03 Pipo, sigara azlklar, Oltu veya lüle tandan tespih vb. imalat Tehlikeli
32.99.04 Mekanik olsun veya olmasn her çeit dolma kalem, tükenmez ve kurun kalem ile boya kalemi, pastel boya imalat (kalem ucu ve kurun kalem içleri dahil) Tehlikeli
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma ka vb. imalat Az Tehlikeli
32.99.07 emsiyeler, güne emsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk denei vb. imalat (parçalar dahil) Tehlikeli
32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaeleri, numeratör, elle çalan basm aletleri, kabartma etiketleri, el bask setleri, hazr daktilo eritleri ve stampalarn imalat Az Tehlikeli
32.99.09 Koruyucu amaçl solunum ekipmanlar ve gaz maskelerinin imalat (tedavi edici olanlar hariç) Tehlikeli
32.99.10 Atee dayankl ve koruyucu güvenlik kyafetleri ve balklar ile dier güvenlik ürünlerinin imalat (solunum ekipmanlar ve gaz maskeleri hariç) Tehlikeli
32.99.11 Mantar can simitlerinin imalat Tehlikeli
32.99.13 Termos ve vakumlu kaplarn imalat Tehlikeli
32.99.14 Tebeir imalat (yaz, çizim veya terzi tebeiri) Tehlikeli
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumlarn ve müstahzar mumlarn imalat Tehlikeli
32.99.16 Yaz veya çizim tahtalar imalat Tehlikeli
32.99.17 Sigara çakmaklar ve dier çakmaklar ile çabuk tutuan (piroforik) alamlarn imalat (çakmaklar için kap hacmi ? 300cm3 sv veya svlatrlm gaz yaktlar dahil) Tehlikeli
32.99.18 Fildii, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eyalarn imalat Tehlikeli
32.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier imalatlar (barsak (ipek böcei guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eyalar dahil, tbbi amaçl steril olanlar hariç) Tehlikeli
33 Makine ve ekipmanlarn kurulumu ve onarm  
33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanlarn onarm  
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarm  
33.11.01 Metal boru ve boru hatlar ile pompa istasyonlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
33.11.02 Ateli silahlarn ve sava gereçlerinin bakm ve onarm (spor ve elence amaçl silahlarn onarm dahil) Tehlikeli
33.11.03 Buhar kazanlar veya buhar jeneratörlerinin bakm ve onarm Tehlikeli
33.11.04 Merkezi stma scak su kazanlar (boyler) ve radyatörlerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.11.10 Metal tanklarn, rezervuarlarn ve muhafaza kaplarnn (konteynerler dahil) onarm Tehlikeli
33.11.11 Nükleer reaktörlerin bakm ve onarm Çok Tehlikeli
33.11.90 Baka yerde snflandrlmam metal ürünlerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12 Makinelerin onarm  
33.12.02 Tarm ve ormanclk makinelerinin bakm ve onarm (traktörlerin bakm ve onarm hariç) Tehlikeli
33.12.03 Motor ve türbinlerin bakm ve onarm (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve tekne motorlar dahil, motorlu kara tat ve motosiklet motorlar hariç) Tehlikeli
33.12.04 Sanayi frnlarnn, ocaklarnn ve ocak brülörlerinin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.05 Kaldrma ve tama ekipmanlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.06 Sanayi tipi soutma ve havalandrma ekipmanlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.07 Tart aletlerinin bakm ve onarm Az Tehlikeli
33.12.08 Madencilik, inaat, petrol ve gaz sahalarnda kullanlan makinelerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.09 Tarm ve ormanclkta kullanlan motokültörler ve traktörlerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.10 Akkan gücü ile çalan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanalarn bakm ve onarm (akaryakt pompalarnn tamiri dahil) Tehlikeli
33.12.11 Metal ileme makinelerinin ve takm tezgahlarnn bakm ve onarm (CNC olanlar dahil) Tehlikeli
33.12.12 Motorlu veya pnömatik (hava basnçl) el aletlerinin onarm (yuvarlak/vargel/zincir testere, matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme makas, darbeli cvata anahtar vb.) Tehlikeli
33.12.13 Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.14 Metalürji makinelerinin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.15 Gda, içecek ve tütün ileme makinelerinin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.16 Tekstil, giyim eyas ve deri üretim makinelerinin bakm ve onarm (triko makinelerinin onarm dahil) Tehlikeli
33.12.17 Kat, karton ve mukavva üretiminde kullanlan makinelerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.18 Büro ve muhasebe makinelerin bakm ve onarm (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri, hesap makineleri, vb.) Az Tehlikeli
33.12.19 Aaç, mantar, ta, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri ilemede kullanlan takm tezgahlarnn bakm ve onarm (CNC olanlar dahil) Tehlikeli
33.12.21 Svlar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarnn bakm ve onarm Az Tehlikeli
33.12.27 Kesici aletler ile el aletlerinin bakm ve onarm (matbaa giyotini, erit testere, el testeresi, çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçlk dahil) (motorlu ve pnömatik olanlar hariç) Tehlikeli
33.12.28 Plastik ve kauçuk imalatnda ve ilenmesinde kullanlan makinelerin bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.29 Endüstriyel rulmanlarn, dililerin, dili takmlarnn ve tahrik tertibat elemanlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.30 Tarmsal amaçl kullanlan römorklarn bakm ve onarm Tehlikeli
33.12.90 Baka yerde snflandrlmam dier makinelerin bakm ve onarm (yangn söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil) Tehlikeli
33.13 Elektronik veya optik ekipmanlarn onarm  
33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarnn bakm ve onarm Az Tehlikeli
33.13.02 Inlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarnn bakm ve onarm Çok Tehlikeli
33.13.03 Profesyonel optik aletlerin ve fotorafçlk ekipmanlarnn bakm ve onarm (tüketici elektronik ürünlerinin onarm hariç) Tehlikeli
33.13.04 Dier profesyonel elektronik ekipmanlarn bakm ve onarm Tehlikeli
33.14 Elektrikli ekipmanlarn onarm  
33.14.01 Güç transformatörleri, datm transformatörleri ve özel transformatörlerin bakm ve onarm (elektrik datm ve kontrol cihazlar dahil) Tehlikeli
33.14.02 Elektrik motorlar, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakm ve onarm (bobinlerin tekrar sarm dahil) Tehlikeli
33.14.03 Dier profesyonel elektrikli ekipmanlarn bakm ve onarm Tehlikeli
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakm ve onarm  
33.15.01 Gemilerin ve teknelerin bakm ve onarm (yüzen yaplar, sandal, kayk, vb. bakm ve onarm ile bunlarn kalafatlanmas dahil) Çok Tehlikeli
33.16 Hava tatlarnn ve uzay araçlarnn bakm ve onarm  
33.16.01 Hava tatlarnn ve uzay araçlarnn bakm ve onarm (fabrikalarda yaplan dönütürme, elden geçirme ve yeniden üretme hariç) Tehlikeli
33.17 Dier ulam ekipmanlarnn bakm ve onarm  
33.17.01 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
33.17.90 Baka yerde snflandrlmam dier ulam ekipmanlarnn bakm ve onarm (at arabalar ve dört tekerlekli yük arabalarnn bakm ve onarm dahil) Az Tehlikeli
33.19 Dier ekipmanlarn onarm  
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarnn, çuvallarn ve balkçlk alar gibi dier hazr tekstil malzemelerinin onarm Az Tehlikeli
33.19.02 Halatlar, gemi çarmk ve halatlar ile yelken bezleri ve bez astarl muambalarn onarm Az Tehlikeli
33.19.90 Baka yerde snflandrlmam dier ekipmanlarn onarm (ahap konteyner, gemi fç ve varilleri, madeni para ile çalan oyun makineleri, deirmenta, bileme ta vs.) Az Tehlikeli
33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarnn kurulumu  
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarnn kurulumu  
33.20.33 Tarmsal amaçl sanayi makine ve ekipmanlarnn kurulumu Tehlikeli
33.20.34 Kaldrma ve tama ekipmanlarnn kurulumu (asansörler ve yürüyen merdivenler hariç) Tehlikeli
33.20.35 Motor ve türbinlerin (hava tat, motorlu kara tat ve motosiklet motorlar hariç) ve pompa ve kompresörlerin kurulumu Tehlikeli
33.20.36 Metallerin ilenmesinde, kesilmesinde ve ekillendirilmesinde kullanlan makinelerin kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.38 Maden, taoca ve inaatlarda kullanlan makinelerin kurulumu Tehlikeli
33.20.39 Gda, içecek ve tütün ileme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.40 Tekstil, giyim eyas ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.41 Kat ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.42 Sanayi fabrikalarnda cam ve seramik borularn ve hatlarn kurulumu Tehlikeli
33.20.43 Deirmencilikte kullanlan makinelerin kurulumu Tehlikeli
33.20.44 Metal muhafaza tanklarnn ve sarnçlarn kurulumu Tehlikeli
33.20.45 Sanayi tipi stma, iklimlendirme ve soutma cihaz ve ekipmanlarnn kurulumu Tehlikeli
33.20.46 Genel amaçl makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damtma, paketleme, ieleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için olanlar ile büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri dahil) Tehlikeli
33.20.48 Aaç, mantar, ta, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri ilemede kullanlan takm tezgahlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.49 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.50 Profesyonel tbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik ekipmanlarn kurulum hizmetleri Tehlikeli
33.20.51 Elektrikli ekipmanlarn kurulum hizmetleri (elektrik motorlar, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik datm ve kontrol cihazlar ile dier elektrikli ekipmanlarn kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanlar hariç)) Tehlikeli
33.20.52 Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, merkezi stma scak su kazanlar (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç) Tehlikeli
33.20.53 Endüstriyel ilem kontrol ekipmanlarnn kurulum hizmetleri (endüstriyel ilem kontrol ekipmanlarnn ve otomatik üretim tesislerinin tasarm ve montaj, endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarnn kurulumu) (otomasyon destekliler dahil) Tehlikeli
33.20.54 Sanayi frnlarnn ve ocak brülörlerinin (ocak ateleyicilerinin) kurulumu Tehlikeli
33.20.90 Baka yerde snflandrlmam dier sanayi makine ve ekipmanlarnn kurulum hizmetleri (matbaa makineleri ve çimento imalatnda kullanlan makilerin kurulumu dahil) Tehlikeli
D ELEKTRK, GAZ, BUHAR VE KLMLENDRME ÜRETM VE DAITIMI  
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandrma sistemi üretim ve datm  
35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve datm  
35.11 Elektrik enerjisi üretimi  
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi Çok Tehlikeli
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi  
35.12.13 Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynandan datm sistemine aktaran iletim sistemlerinin iletilmesi) Çok Tehlikeli
35.13 Elektrik enerjisinin datm  
35.13.01 Elektrik enerjisinin datm (üretim kaynandan veya iletim sisteminden son kullancya iletim sistemiyle tanan elektrik enerjisi datm sisteminin iletilmesi) Çok Tehlikeli
35.13.02 Elektrik sayaçlarnn bakm ve onarm Tehlikeli
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti  
35.14.01 Dier iletmeler tarafndan iletilen güç datm sistemleri aracl ile elektrik satn düzenleyen elektrik komisyoncular ve acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
35.14.02 Kullanclara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) Az Tehlikeli
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi deitirme faaliyetleri Çok Tehlikeli
35.2 Gaz imalat; ana ebeke üzerinden gaz yaktlarn datm  
35.21 Gaz imalat  
35.21.01 Doalgaz dahil, çeitli türdeki gazlardan arndrma, kartrma, vb. ilemlerle kalorifik deerde gazl yaktlarn üretimi Çok Tehlikeli
35.21.02 Kömürün karbonlatrlmas, tarmsal yan ürün veya atklarndan gaz üretimi Çok Tehlikeli
35.22 Ana ebeke üzerinden gaz yaktlarn datm  
35.22.01 Ana ebeke üzerinden gaz yaktlarn datm (her çeit gazl yaktn, ana boru sistemiyle datm ve tedariki) Çok Tehlikeli
35.22.02 Gaz sayaçlarnn bakm ve onarm Az Tehlikeli
35.23 Ana ebeke üzerinden gaz ticareti  
35.23.01 Ana ebeke üzerinden kullanclara yönelik gaz ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) Az Tehlikeli
35.23.02 Dier iletmeler tarafndan iletilen gaz datm sistemleri araclyla, gaz satn düzenleyen gaz komisyoncular veya acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
35.3 Buhar ve iklimlendirme temini  
35.30 Buhar ve iklimlendirme temini  
35.30.21 Buhar ve scak su üretimi, toplanmas ve datm Çok Tehlikeli
35.30.22 Soutulmu hava ve soutulmu su üretim ve datm (buz üretimi dahil) Tehlikeli
E SU TEMN; KANALZASYON, ATIK YÖNETM VE YLETRME FAALYETLER  
36 Suyun toplanmas, artlmas ve datlmas  
36.0 Suyun toplanmas, artlmas ve datlmas  
36.00 Suyun toplanmas, artlmas ve datlmas  
36.00.02 Suyun toplanmas, artlmas ve datlmas Çok Tehlikeli
36.00.03 Su sayaçlarnn bakm ve onarm Az Tehlikeli
37 Kanalizasyon  
37.0 Kanalizasyon  
37.00 Kanalizasyon  
37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atklarnn uzaklatrlmas ve artlmas, kanalizasyon sistemlerinin ve atk su artma tesislerinin iletimi, foseptik çukurlarn ve havuzlarn boaltlmas ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) Çok Tehlikeli
38 Atn toplanmas, slah ve bertaraf faaliyetleri; maddelerin geri kazanm  
38.1 Atklarn toplanmas  
38.11 Tehlikesiz atklarn toplanmas  
38.11.01 Tehlikesiz atklarn toplanmas (çöpler, geri dönütürülebilir maddeler, tekstil atklar, vb.) (inaat ve ykm atklar, çal, çrp, moloz gibi enkazlar hariç) Tehlikeli
38.11.02 naat ve ykm atklarnn, çal, çrp, moloz gibi enkazlarn toplanmas ve kaldrlmas Tehlikeli
38.11.03 Tehlikesiz atk transfer istasyonlarnn iletilmesi Tehlikeli
38.12 Tehlikeli atklarn toplanmas  
38.12.01 Tehlikeli atklarn toplanmas (patlayc, oksitleyici, yanc, zehirli, andrc, bulac ve insan sal için zararl atklarn ve maddelerin toplanmas faaliyetleri) (nükleer atklar, biyokimyasal atklar, kullanlm piller vb.) Çok Tehlikeli
38.2 Atklarn slah ve bertaraf  
38.21 Tehlikesiz atklarn slah ve bertaraf edilmesi  
38.21.01 Tehlikesiz atklarn slah ve bertaraf edilmesi ve bertaraf için depolama alanlarnn iletilmesi Tehlikeli
38.22 Tehlikeli atklarn slah ve bertaraf edilmesi  
38.22.01 Tehlikeli atklarn slah ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atklarn slahn yapan tesislerin iletilmesi, zararl atklarn yok edilmesi için kullanlm mallarn bertaraf vb. faaliyetler) (radyoaktif atklar hariç) Çok Tehlikeli
38.22.02 Radyoaktif atklarn slah ve bertaraf edilmesi Çok Tehlikeli
38.3 Materyallerin geri kazanm  
38.31 Hurdalarn parçalara ayrlmas  
38.31.01 Gemi ve yüzer yaplarn hurdalarnn materyallerinin geri kazanm amacyla parçalara ayrlmas (sökülmesi) Çok Tehlikeli
38.31.02 Hurdalarn geri kazanm amacyla parçalara ayrlmas (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanmlar) (gemiler ve yüzer yaplar ile satmak için kullanlabilir parçalar oluturmak amacyla sökme hariç) Çok Tehlikeli
38.32 Tasnif edilmi materyallerin geri kazanm  
38.32.01 Tasnif edilmi metal atklar, hurdalar ve dier parçalarn genellikle mekanik veya kimyasal deiim ilemleri ile geri kazanlmas Çok Tehlikeli
38.32.02 Tasnif edilmi metal d atklar, hurdalar ve dier parçalarn genellikle mekanik veya kimyasal deiim ilemleri ile geri kazanlmas Çok Tehlikeli
39 yiletirme faaliyetleri ve dier atk yönetimi hizmetleri  
39.0 yiletirme faaliyetleri ve dier atk yönetimi hizmetleri  
39.00 yiletirme faaliyetleri ve dier atk yönetimi hizmetleri  
39.00.01 yiletirme faaliyetleri ve dier atk yönetimi hizmetleri (kirletilmi toprak ve yeralt sularnn temizlenmesi, kara maynlarnn temizlenmesi, vb.) Çok Tehlikeli
F NAAT  
41 Bina inaat  
41.1 naat projelerinin gelitirilmesi  
41.10 naat projelerinin gelitirilmesi  
41.10.01 Bina projelerinin gelitirilmesi (sata yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçlarn bir araya getirilmesi suretiyle konut veya dier amaçl kullanma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yap kooperatifleri hariç) Az Tehlikeli
41.10.02 Konut yap kooperatiflerinin faaliyetleri Çok Tehlikeli
41.10.03 yeri yap kooperatiflerinin faaliyetleri Çok Tehlikeli
41.2 kamet amaçl olan veya ikamet amaçl olmayan binalarn inaat  
41.20 kamet amaçl olan veya ikamet amaçl olmayan binalarn inaat  
41.20.01 kamet amaçl olmayan binalarn inaat (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, iyeri, maaza, alveri merkezi, lokanta, kapal spor tesisi, cami, kapal otopark, tuvalet, vb. inaat) Çok Tehlikeli
41.20.02 kamet amaçl binalarn inaat (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduu binalar, gökdelenler vb.nin inaat) (ahap binalarn inaat hariç) Çok Tehlikeli
41.20.03 Prefabrik binalar için bileenlerin alanda birletirilmesi ve kurulmas Çok Tehlikeli
41.20.04 kamet amaçl ahap binalarn inaat Çok Tehlikeli
41.20.05 Mevcut ikamet amaçl olan veya ikamet amaçl olmayan binalarn yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çapl revizyon) Çok Tehlikeli
42 Bina d yaplarn inaat  
42.1 Kara ve demir yollarnn inaat  
42.11 Kara yollar ve otoyollarn inaat  
42.11.01 Oto yollar, kara yollar, ehir içi yollar ve dier araç veya yaya yollarnn inaat Çok Tehlikeli
42.11.02 Yol yüzeylerinin asfaltlanmas ve onarm, kaldrm, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inaat, yollarn vb. yüzeylerin boyayla iaretlenmesi, yol bariyeri, trafik iaret ve levhalar vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey ileri Çok Tehlikeli
42.11.03 Havaalan pisti inaat Çok Tehlikeli
42.12 Demir yollar ve metrolarn inaat  
42.12.01 Demir yollar ve metrolarn inaat (bakm ve onarm dahil) Çok Tehlikeli
42.13 Köprüler ve tünellerin inaat  
42.13.01 Köprülerin inaat (yükseltilmi kara yollar-viyadükler dahil) Çok Tehlikeli
42.13.02 Tünel inaat Çok Tehlikeli
42.2 Hizmet projelerinin inaat  
42.21 Akkanlar için hizmet projelerinin inaat  
42.21.01 Akkanlar için uzun mesafe boru hatlarnn inaat (petrol ürünleri ve gaz tamacl ile su ve dier ürünlerin tamaclna yönelik karada ve deniz altnda uzun mesafe boru hatt) Çok Tehlikeli
42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.) Çok Tehlikeli
42.21.03 Ana su ebekeleri ve su hatlar ile su artma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonlar inaat (sulama sistemleri (kanallar) dahil) Çok Tehlikeli
42.21.05 Akkanlar için ksa mesafe (yerel) boru hatlarnn inaat (petrol ürünleri ve gaz tamacl ile su, kanalizasyon, scak su, buhar ve dier ürünlerin tamaclna yönelik ksa mesafe boru hatt) Çok Tehlikeli
42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inaat  
42.22.01 Uzun mesafe elektrik ve telekomünikasyon (iletiim) hatlarnn inaat (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatlar ile uzun mesafe yer üstü/alt veya deniz alt telekomünikasyon iletim hatlar) Çok Tehlikeli
42.22.02 Enerji santralleri inaat (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.) Çok Tehlikeli
42.22.04 Ksa mesafe (yerel) elektrik ve telekomünikasyon (iletiim) hatlarnn inaat (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonlar ve yerel snrlar içerisinde datm alt istasyonlar vb.) Çok Tehlikeli
42.22.05 Telekomünikasyon ebeke ve alarnn bakm ve onarm Çok Tehlikeli
42.9 Bina d dier yaplara ait projelerin inaat  
42.91 Su projeleri inaat  
42.91.01 Ky ve liman inaatlar ve ilgili hidromekanik yaplarn inaat (su yollar, liman ve yat limanlar, ky düzenlemeleri, iskele ve rhtmlar, dalgakranlar, kanallar vb. yaplar) Çok Tehlikeli
42.91.02 Su ve su zemininin taranmas ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.) Çok Tehlikeli
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inaat (gemi inaat ve tamiri için) Çok Tehlikeli
42.91.04 Baraj ve bentlerin inaat Çok Tehlikeli
42.99 Baka yerde snflandrlmam bina d dier yaplara ait projelerin inaat  
42.99.01 Açk havada yaplan sporlara uygun tesislerin ve elence alanlar yaplarnn inaat (golf sahalar, açk stadyumlar, tenis kortlar, atletizm sahalar, plaj tesisi, da barnaklar, elence parklar vb.) Çok Tehlikeli
42.99.02 Madencilik ve imalat sanayisi yaplarnn inaat (sarm mili ve kuleleri, maden yükleme ve boaltma istasyonlar, rafineriler, kimyasal tesisler vb.) Çok Tehlikeli
42.99.03 Baka yerde snflandrlmam bina d dier yaplarn inaat (arazi iyiletirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyiletirme yaplmakszn parselleme hariç) Çok Tehlikeli
42.99.04 Doalgaz ileme tesisleri inaat Çok Tehlikeli
43 Özel inaat faaliyetleri  
43.1 Ykm ve antiyenin hazrlanmas  
43.11 Ykm  
43.11.01 Ykm ileri (binalarn ve dier yaplarn yklmas ve sökülmesi) Çok Tehlikeli
43.12 antiyenin hazrlanmas  
43.12.01 Zemin ve arazi hazrlama, alann temizlenmesi ile kaz ve hafriyat ileri (tarmsal arazinin hazrlanmas, dinamitleme ve kayalarn kaldrlmas, inaat, tarm vb. alanlarn drenaj, hafriyat, kaz, dolgu vb. iler) (madencilik için yaplanlar hariç) Çok Tehlikeli
43.12.02 Maden sahalarnn hazrlanmas (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahalar için olanlar hariç) Çok Tehlikeli
43.13 Test sondaj ve delme  
43.13.01 Test sondaj ve delme (inaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondaj ve delme ileri ile örnekleme sondaj) (madencilikle balantl olarak gerçekletirilen test sondaj hariç) Çok Tehlikeli
43.2 Elektrik tesisat, shhi tesisat ve dier inaat tesisat faaliyetleri  
43.21 Elektrik tesisat  
43.21.01 Bina ve bina d yaplarn (ulam için aydnlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisat, kablolu televizyon ve bilgisayar a tesisat ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güne enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçlar, yangn ve hrszlk alarm sistemleri vb. kurulumu Çok Tehlikeli
43.21.03 Karayollar, demiryollar ve dier rayl yollarn, liman ve havaalanlarnn aydnlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin tesisat (havaalan pisti aydnlatmasnn tesisat dahil) Çok Tehlikeli
43.22 Shhi tesisat, stma ve iklimlendirme tesisat  
43.22.01 Bina veya dier inaat projelerinde stma, havalandrma, soutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisat (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakm, onarm ve kurulumu ile elektriksiz güne enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) Çok Tehlikeli
43.22.03 Bina ve dier inaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisat ve onarm (yamurlama sistemlerinin kurulumu dahil shhi tesisat ileri, yangn söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisat döeme ileri vb.) Çok Tehlikeli
43.22.05 Gaz tesisat faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gaz temini için kurulum ileri dahil) Çok Tehlikeli
43.29 Dier inaat tesisat  
43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yollarn, otomatik ve döner kaplarn bakm ve onarm dahil kurulum ileri Çok Tehlikeli
43.29.02 Baka yerde snflandrlmam dier tesisat ileri (paratonerlerin, tabelalarn (kl olsun veya olmasn), stor ve güneliklerin montaj ileri vb.) Çok Tehlikeli
43.29.03 Is, ses veya titreim yaltm ile dier inaat tesisat ileri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) Çok Tehlikeli
43.29.05 Parmaklk ve korkuluk tesisat ileri (metal yangn merdivenlerinin kurulumu dahil) Çok Tehlikeli
43.3 Binann tamamlanmas ve bitirilmesi  
43.31 Sva ileri  
43.31.01 Sva ileri (binalarda veya dier inaatlarda iç ve d sva veya alç sva ileri ile alçpan ileri vb.) Çok Tehlikeli
43.32 Dorama tesisat  
43.32.01 Hazr mutfaklar, mutfak tezgahlar, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montaj ileri Tehlikeli
43.32.02 Herhangi bir malzemeden yaplan kap ve pencere kasalar, kaplar (zrhl kaplar dahil, otomatik ve döner kaplar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kaplar ve benzerlerinin montaj Tehlikeli
43.32.03 Seyyar bölme ve metal yap üzerine asma tavan montaj ileri ile dier dorama tesisat ileri Tehlikeli
43.33 Yer ve duvar kaplama  
43.33.01 Bina ve dier yaplarn içi veya dnda yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldrm talarnn, parke dahil ahap yer ve duvar kaplamalarnn döenmesi vb.) (hal, taban muambas ve kat kaplama hariç) Çok Tehlikeli
43.33.02 Baka yerde snflandrlmam dier yer döeme ve kaplama ile duvar kaplama ileri (hal, taban muambas ve dier esnek yer kaplamalar ile duvar kaplama ileri) Tehlikeli
43.34 Boya ve cam ileri  
43.34.01 Binalarn iç ve d boyama ileri Çok Tehlikeli
43.34.02 Cam takma ileri Çok Tehlikeli
43.34.03 Bina d yaplarn boyama ileri Çok Tehlikeli
43.39 naatlardaki dier bütünleyici ve tamamlayc iler  
43.39.01 Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montaj ile inaatlardaki bys. dier bütünleyici ve tamamlayc iler (radyatörleri kaplayan zgaralarn montaj ile akustik panel, karo veya dier malzemeleri içeren akustik iler dahil) Tehlikeli
43.39.02 Yeni binalarn inaat sonras temizlii Az Tehlikeli
43.9 Dier özel inaat faaliyetleri  
43.91 Çat ileri  
43.91.01 Çat ileri (çat iskeleti kurulumunu içeren inaat ileri, çat yapm, çat oluu ve oluk az montaj ileri ile metal ve dier malzemeden çat kaplama ileri) (dülgerlik ileri dahil) Çok Tehlikeli
43.99 Baka yerde snflandrlmam dier özel inaat faaliyetleri  
43.99.01 Yapsal çelik bileenlerin kurulmas ileri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi dier yaplar için prefabrik yapsal çelik bileenlerin kurulmas vb.) Çok Tehlikeli
43.99.02 Yeralt çalmalar (madencilik, depolama, vb. için düey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç) Çok Tehlikeli
43.99.03 Açk yüzme havuzlarnn inaat Tehlikeli
43.99.04 Vinç ve benzeri dier inaat ekipmanlarnn operatörü ile birlikte kiralanmas (özel bir inaat çeidinde yer almayan) Az Tehlikeli
43.99.05 naatlarda beton ileri (kalp içerisine beton dökülmesi vb.) Çok Tehlikeli
43.99.06 Duvarclk ve tula örme ileri Çok Tehlikeli
43.99.07 naat iskelesi ve çalma platformunu kurma ve sökme ileri Çok Tehlikeli
43.99.08 Su yaltm ileri (düz çat ve teraslardaki su yaltm ileri, inaat ve dier yer alt yaplarn d cephesindeki su yaltm ileri, nem yaltm vb.) Çok Tehlikeli
43.99.10 Baca ve sanayi frnlarnn inaat ve kurulmas (frnlar için yanma odasna ate tulas döenmesi ileri dahil) Çok Tehlikeli
43.99.11 naat amaçl kazk çakma ve temel inaat ileri (forekazk çakma dahil) Çok Tehlikeli
43.99.12 Yaplarn d cepheleri için buharl temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlam inaat faaliyetleri Çok Tehlikeli
43.99.13 naat demircilii (inaat demirinin bükülmesi ve balanmas) Çok Tehlikeli
43.99.14 Prefabrik yaplarn montaj ve kurulmas (prefabrik binalar hariç her çeit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs dura, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.) Tehlikeli
43.99.15 Baka yerde snflandrlmam dier uzmanlam inaat ileri (ömine, barbekü dahil) Tehlikeli
G TOPTAN VE PERAKENDE TCARET; MOTORLU KARA TAITLARININ VE MOTOSKLETLERN ONARIMI  
45 Motorlu kara tatlarnn ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarm  
45.1 Motorlu kara tatlarnn ticareti  
45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara tatlarnn ticareti  
45.11.10 Otomobillerin ve hafif motorlu kara tatlarnn toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu tatlar dahil (3,5 tondan daha az)) Az Tehlikeli
45.11.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara tatlarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu tatlar dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) Az Tehlikeli
45.11.12 Otomobil ve hafif motorlu kara tatlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak (araclar) toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu tatlar (3,5 tondan daha az) dahil) Az Tehlikeli
45.11.13 Otomobil ve hafif motorlu kara tatlarnn dier perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu tatlar dahil (3,5 tondan daha az)) (araclar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil) Az Tehlikeli
45.19 Dier motorlu kara tatlarnn ticareti  
45.19.01 Dier motorlu kara tatlarnn toptan ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yar römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) Az Tehlikeli
45.19.02 Dier motorlu kara tatlarnn perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yar römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) Az Tehlikeli
45.2 Motorlu kara tatlarnn bakm ve onarm  
45.20 Motorlu kara tatlarnn bakm ve onarm  
45.20.01 Motorlu kara tatlarnn elektrik sistemlerinin onarm Az Tehlikeli
45.20.02 Motorlu kara tatlarnn lastik onarm (tekerlek ayar ve balans dahil) Tehlikeli
45.20.03 Araba yalama, ykama, cilalama ve benzeri faaliyetler Az Tehlikeli
45.20.04 Motorlu tatlarn koltuk ve döemelerinin bakm ve onarm Az Tehlikeli
45.20.05 Motorlu kara tatlarnn karoser ve kaporta onarm vb. faaliyetler (kap, kilit, cam, boyama, çarpma onarm vb.) Tehlikeli
45.20.06 Motorlu kara tatlarnn genel bakm ve onarm (radyatör, klima ve egzoz bakm ve onarm dahil, ayn iletmede yaplanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarm hizmetleri hariç) Tehlikeli
45.20.07 Motorlu kara tatlarnn genel bakm ve onarm hizmetleri (ayn iletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakm ve onarmnn yaplmas) Tehlikeli
45.20.08 Motorlu kara tatlarna LPG sistemi montaj ve bakm hizmetleri Tehlikeli
45.3 Motorlu kara tatlarnn parça ve aksesuarlarnn ticareti  
45.31 Motorlu kara tatlarnn parça ve aksesuarlarnn toptan ticareti  
45.31.10 Motorlu kara tatlarnn aksesuarlarnn toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.31.11 Motorlu kara tatlarnn parçalarnn toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.31.12 Motorlu kara tat lastiklerinin ve jantlarnn toptan ticareti (motosiklet ve bisiklet lastii ve jantlar hariç) Az Tehlikeli
45.31.13 Motorlu kara tatlarnn camlarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
45.31.14 Motorlu kara tatlarnn parça ve aksesuarlarnn bir ücret ya da sözlemeye dayal olarak toptan ticareti Az Tehlikeli
45.32 Motorlu kara tatlarnn parça ve aksesuarlarnn perakende ticareti  
45.32.02 Motorlu kara tatlarnn parçalarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.32.03 Motorlu kara tat lastiklerinin ve jantlarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.32.04 Motorlu kara tatlarnn aksesuarlarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.32.05 Motorlu kara tat camlarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.32.06 Motorlu kara tatlarnn ikinci el (kullanlm) parçalarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.32.90 Motorlu kara tatlarnn parça ve aksesuarlarnn dier perakende ticareti (uzmanlamam olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yaplanlar) (motosiklet parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarlarn ticareti, bakm ve onarm  
45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarlarn ticareti, bakm ve onarm  
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakm ve onarm hizmetleri Tehlikeli
45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti Az Tehlikeli
45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarnn belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perakende ticareti Az Tehlikeli
45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli
45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
45.40.06 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunlarn parça ve aksesuarlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan ticareti Az Tehlikeli
45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunlarn parça ve aksesuarlarnn dier perakende ticareti (uzmanlamam olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yaplanlar) Az Tehlikeli
46 Toptan ticaret (Motorlu kara tatlar ve motosikletler hariç)  
46.1 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak yaplan toptan ticaret  
46.11 Tarmsal hammaddelerin, canl hayvanlarn, tekstil hammaddelerinin ve yar mamul mallarn sat ile ilgili araclar  
46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, dier tarmsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yar mamul mallarn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.11.02 Canl hayvanlarn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.12 Yaktlarn, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasallarn sat ile ilgili araclar  
46.12.01 Kat, sv ve gaz haldeki yaktlarn ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (motorlu tat yaktlar dahil) Az Tehlikeli
46.12.02 Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.12.03 Birincil formdaki metaller ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (inaat demiri dahil) Az Tehlikeli
46.13 Kereste ve inaat malzemelerinin sat ile ilgili araclar  
46.13.01 naat malzemesinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (inaat demiri ve kerestesi hariç) Az Tehlikeli
46.13.02 Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava tatlarnn sat ile ilgili araclar  
46.14.01 Bilgisayar, yazlm, elektronik ve telekomünikasyon donanmlarnn ve dier büro ekipmanlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.14.02 Baka yerde snflandrlmam tarm, makine ve sanayi ekipmanlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.14.03 Gemilerin, hava tatlarnn ve baka yerde snflandrlmam dier ulam araçlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.15 Mobilya, ev eyalar, madeni eyalar ve hrdavatlarn sat ile ilgili araclar  
46.15.01 Mobilyalarn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.15.02 Hrdavatç (nalburiye) eyalarnn ve el aletlerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.15.03 Radyo, televizyon ve video cihazlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.15.04 Baka yerde snflandrlmam çatal-bçak takm, dier kesici aletler ve ev eyalarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkab ve deri eyalarn sat ile ilgili araclar  
46.16.01 Deri giyim eyas, kürk ve ayakkabnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.16.02 Deri eyalar ve seyahat aksesuarlarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.16.03 Giyim eyalarnn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (deri giyim eyalar hariç) Az Tehlikeli
46.16.04 Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (iplik, kuma, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eyalar hariç) Az Tehlikeli
46.17 Gda, içecek ve tütün sat ile ilgili araclar  
46.17.01 Gda maddelerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (arac üretici birlikleri dahil, ya sebze ve meyve hariç) Az Tehlikeli
46.17.02 Ya sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (kabzmallk ve arac üretici birlikleri dahil) Az Tehlikeli
46.17.03 Tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar (arac üretici birlikleri dahil) Az Tehlikeli
46.17.04 çeceklerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18 Belirli dier ürünlerin sat ile ilgili uzmanlam araclar  
46.18.01 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, krtasiye ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotorafçlkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakm ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18.03 Tbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18.04 Kat ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18.05 Eczaclkla ilgili ürünlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.18.06 lenmemi aaç, atk, hurda ve geri dönütürülebilir malzemeler, vb. baka yerde snflandrlmam dier belirli ürünlerin bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.19 Çeitli mallarn sat ile ilgili araclar  
46.19.01 Çeitli mallarn bir ücret veya sözlemeye dayal olarak toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.19.02 Çeitli mallarn müzayede, mezat, açk arttrma yoluyla toptan satn yapan araclar Az Tehlikeli
46.2 Tarmsal hammadde ve canl hayvanlarn toptan ticareti  
46.21 Tahl, ilenmemi tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti  
46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (ku yemi, yemlik kökleri, yemlik kvrck lahana, dar, kaplca, yonca, yemlik msr vb. ile kepek, krma, küspe, vb.) Az Tehlikeli
46.21.02 Tahl toptan ticareti (buday, arpa, çavdar, yulaf, msr, çeltik vb.) Az Tehlikeli
46.21.03 Yal tohum ve yal meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fst, pamuk çekirdei, keten tohumu, kolza, ayçiçei tohumu, pamuk çekirdei vb.) Az Tehlikeli
46.21.04 lenmemi tütün toptan ticareti Az Tehlikeli
46.21.05 pek böcei kozas toptan ticareti Az Tehlikeli
46.21.06 Pamuk toptan ticareti Tehlikeli
46.21.07 Yün ve tiftik toptan ticareti Az Tehlikeli
46.21.08 Tohum (yal tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumlar, çiçek tohumlar ve orman aac tohumlar dahil) Az Tehlikeli
46.21.90 Baka yerde snflandrlmam dier tarmsal ham maddelerin toptan ticareti (ilenmemi yenilemeyen sakatatlar, kutüyü ve derileri, laka, kna çiçei, doal süngerler, doal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doal kauçuk vb.) Az Tehlikeli
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti  
46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soan toptan ticareti Az Tehlikeli
46.23 Canl hayvanlarn toptan ticareti  
46.23.01 Canl hayvanlarn toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanlar hariç) Tehlikeli
46.23.02 Canl kümes hayvanlar (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti Tehlikeli
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti  
46.24.01 Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.24.02 Tabaklanm deri, güderi ve kösele toptan ticareti Az Tehlikeli
46.3 Gda, içecek ve tütün toptan ticareti  
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti  
46.31.01 Fndk, antep fst, yer fst ve ceviz toptan ticareti (kavrulmu olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.31.02 Taze incir ve üzüm toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.03 Narenciye toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.04 Dier taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) Az Tehlikeli
46.31.05 Zeytin (ilenmi) toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.06 Kültür mantar toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) Az Tehlikeli
46.31.09 Kavrulmu veya ilenmi kuruyemi toptan ticareti (leblebi, kavrulmu fndk, fstk, çekirdek vb.) Az Tehlikeli
46.31.10 Kuru üzüm toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.11 Kuru incir toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.12 Kuru kays toptan ticareti Az Tehlikeli
46.31.90 Dier ilenmi veya korunmu sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura veya turusu yaplm olanlar dahil) (fndk, incir, üzüm, narenciye, zeytin, kültür mantar ve kuruyemi hariç) Az Tehlikeli
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti  
46.32.01 Kümes hayvanlar ve av hayvanlar etlerinin toptan ticareti Tehlikeli
46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanlar ve kümes hayvanlar etleri hariç) Tehlikeli
46.32.03 Yenilebilir sakatat (cier, ikembe, böbrek, talk vb.) toptan ticareti Tehlikeli
46.32.04 Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastrma vb.) Tehlikeli
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sv ve kat yalarn toptan ticareti  
46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (ilenmi süt, süt tozu, yourt, peynir, kaymak, tereya vb.) Tehlikeli
46.33.02 Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynakl yenilebilir sv ve kat yalarn toptan ticareti (tereya hariç) Az Tehlikeli
46.34 çecek toptan ticareti  
46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.34.02 Meyve ve sebze sular, maden suyu, merubat ve dier alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su hariç) Az Tehlikeli
46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonlar dahil, ebeke suyu hariç) Az Tehlikeli
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti  
46.35.01 Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (ilenmemi tütün hariç) Az Tehlikeli
46.36 eker, çikolata ve ekerleme toptan ticareti  
46.36.01 Çikolata ve ekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide ekeri, bonbon ekeri vb. dahil) Az Tehlikeli
46.36.02 Frnclk mamullerinin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.36.03 eker toptan ticareti (toz eker, kesme eker, kristal eker vb.) Az Tehlikeli
46.36.04 Dondurma ve dier yenilebilir buzlarn toptan sat Az Tehlikeli
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti  
46.37.01 Çay toptan ticareti Az Tehlikeli
46.37.02 Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti Az Tehlikeli
46.37.03 çecek amaçl kullanlan aromatik bitkilerin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.38 Balk, kabuklular ve yumuakçalar da dahil dier gda maddelerinin toptan ticareti  
46.38.01 Balk, kabuklular, yumuakçalar ve dier su ürünleri toptan ticareti Tehlikeli
46.38.02 Ev hayvanlar için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanlar için olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.38.03 Gda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti Az Tehlikeli
46.38.04 Un, niasta, makarna, ehriye vb. ürünler ile hazr gdalarn (et/sebze sular, hazr çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayas, kuru maya vb. dahil) Az Tehlikeli
46.38.05 Hazr homojenize gda ile diyetetik gda ürünleri toptan ticareti (bebek mamas, diyet gdalar, sporcu gdalar vb.) Az Tehlikeli
46.38.06 Baka yerde snflandrlmam dier gda ürünlerinin toptan ticareti (doal bal, malt, hazr yemek, sirke vb.) Az Tehlikeli
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki gda, içecek ve tütün toptan ticareti  
46.39.01 Belli bir mala tahsis edilmemi maazalarda dondurulmu gda toptan ticareti Az Tehlikeli
46.39.02 Belli bir mala tahsis edilmemi maazalarda gda (dondurulmam), içecek ve tütün toptan ticareti Az Tehlikeli
46.4 Ev eyalarnn toptan ticareti  
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti  
46.41.01 Evde kullanlan tekstil takmlar, perdeler ve çeitli tekstil malzemesinden ev eyalar toptan ticareti (çaraf, yatak takm, yastk klf, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, dier mefruatlar vb. dahil) Az Tehlikeli
46.41.02 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (ine, diki iplii, düme, fermuar, çtçt, fisto, dantel, gipür vb.) Az Tehlikeli
46.41.03 Kuma toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil) Az Tehlikeli
46.41.04 plik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile diki iplii hariç) Az Tehlikeli
46.41.05 Dier tekstil ürünleri toptan ticareti (balk a, çuval, çul, halat, urgan dahil) Az Tehlikeli
46.42 Giysi ve ayakkab toptan ticareti  
46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve dier giyim eyalarnn toptan ticareti (kayak kyafetleri, yüzme kyafetleri, mayo vb. dahil) Az Tehlikeli
46.42.02 Ayakkab toptan ticareti (terlik, çark, mes, vb. dahil, spor ayakkablar hariç) Az Tehlikeli
46.42.03 Çorap ve giysi aksesuarlarnn toptan ticareti (apka, eldiven, al, papyon, kravat vb.) Az Tehlikeli
46.42.04 Kürk ve deriden giyim eyalarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.42.05 D giyim eyalarnn toptan ticareti (i giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.42.06 ç giyim eyalarnn toptan ticareti (slip, külot, gömlek, tiört, sabahlk, pijama, sütyen, korse, bornoz, vb.) Az Tehlikeli
46.42.07 emsiye toptan ticareti (güne ve bahçe emsiyeleri hariç) Az Tehlikeli
46.42.08 Ayakkab malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti  
46.43.01 Beyaz eya toptan ticareti (buzdolab, çamar makinesi, bulak makinesi, frn, çamar kurutma makinesi vb.) Az Tehlikeli
46.43.04 Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (bo olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.43.05 Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fi, priz, ampul, elektrik anahtar, devre kesici, alter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanlanlar hariç) Az Tehlikeli
46.43.08 Hrsz ve yangn alarmlar ile benzeri cihazlarn toptan ticareti - evlerde kullanm amaçl Az Tehlikeli
46.43.09 Radyo, televizyon, video ve DVD cihazlarnn toptan ticareti (antenler ile arabalar için radyo ve TV ekipmanlar dahil) Az Tehlikeli
46.43.10 Fotorafçlkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (fla lambalar, fotorafçlk emülsiyonlar, polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.) Az Tehlikeli
46.43.11 Optik ürünlerin toptan ticareti (gözlükler, saat ve gözlük camlar, dürbün, vb.) Az Tehlikeli
46.43.12 Konutlarda, bürolarda ve maazalarda kullanlan (sanayi tipi olmayan) klimalarn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.43.90 Baka yerde snflandrlmam elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi, aspiratör, vantilatör,tra makinesi, saç kurutma makinesi, su artma cihaz, diki makinesi, ofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.) Az Tehlikeli
46.44 Porselen ve cam eya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti  
46.44.01 Porselen ve cam eyalar ile toprak ve seramikten yaplan ürünlerin toptan ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eyas, vb.) Az Tehlikeli
46.44.02 Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozlar, yumuatclar, Arap sabunu, vb. dahil, kiisel temizlik sabunlar hariç) Az Tehlikeli
46.44.04 Cila ve krem (ayakkab, mobilya, yer döemesi, kaporta, cam veya metal için) toptan ticareti Az Tehlikeli
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti  
46.45.01 Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (triyat dahil) Az Tehlikeli
46.45.02 Sabun toptan ticareti (kiisel temizlik için) Az Tehlikeli
46.46 Eczaclk ürünlerinin toptan ticareti  
46.46.01 Cerrahi, tbbi ve ortopedik alet ve cihazlarn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.46.02 Temel eczaclk ürünleri ile eczaclk müstahzarlarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.46.03 Diçilikte kullanlan alet ve cihazlarn toptan ticareti (protezler, balant parçalar dahil) Az Tehlikeli
46.46.04 Hayvan sal ile ilgili ilaçlarn toptan ticareti (serum, a, vb.) Az Tehlikeli
46.47 Mobilya, hal ve aydnlatma ekipmanlarnn toptan ticareti  
46.47.01 Mobilya ve mobilya aksesuarlar toptan ticareti (yatak dahil) Az Tehlikeli
46.47.02 Hal, kilim, vb. yer kaplamalar toptan ticareti Az Tehlikeli
46.47.03 Aydnlatma ekipmanlarnn toptan ticareti (avize, abajur, vb.) Az Tehlikeli
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti  
46.48.01 Mücevher ve tak toptan ticareti (altn, gümü, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.48.02 Saat toptan ticareti (kol, masa, duvar, vb. saatler ile kronometreler) Az Tehlikeli
46.49 Dier ev eyalarnn toptan ticareti  
46.49.01 Deri eyalar ve seyahat aksesuarlar toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) Az Tehlikeli
46.49.02 Spor malzemesi toptan ticareti (basketbol, futbol, vb. spor ayakkablar, kayak botlar gibi özel spor ayakkablar, bisikletler ve bisiklet parçalar ile aksesuarlar, çadr ve kamp malzemeleri dahil) Az Tehlikeli
46.49.03 Krtasiye ürünleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.04 Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun katlar, jetonla çalan oyun makineleri vb. dahil) Az Tehlikeli
46.49.05 Hasr eyalar, mantar eyalar ve dier ahap ürünlerin toptan ticareti (ip vb. için makaralar dahil) Az Tehlikeli
46.49.06 Müzik aletleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.07 Çatal-bçak takm ve dier kesici aletler ile metal sofra ve mutfak eyalarnn toptan ticareti (bakr mutfak eyalar dahil) Az Tehlikeli
46.49.08 Tuvalet kad, peçete, kat havlu ile kat tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.49.09 Sportif amaçl avclk ve balkçlk malzemeleri toptan ticareti (tabanca, av tüfei ve balk alar hariç) Az Tehlikeli
46.49.11 Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.12 Hediyelik eya toptan ticareti (pipo, tespih, bakr süs eyalar, imitasyon taklar dahil) Az Tehlikeli
46.49.16 Kiisel veya ev tipi tart aletleri ve basküllerin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.17 Plastik sofra, mutfak ve dier ev eyas ile tuvalet eyas toptan ticareti (plastik tepsi, bardak, tabak, poet, sünger vb.) Az Tehlikeli
46.49.21 Sanat eserleri toptan ticareti (büst ve heykeller dahil) Az Tehlikeli
46.49.22 Tra bçaklar, usturalar ve jiletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.23 Sanatsal reprodüksiyon ürünlerinin toptan ticareti (resim, fotoraf vb.) Az Tehlikeli
46.49.24 Resim, fotoraf vb. için çerçeve toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.25 Ar kovan toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.26 Spor ve elence amaçl teknelerin, kayklarn ve kanolarn toptan ticareti (deniz tatlar için dtan takmal motorlar dahil) Az Tehlikeli
46.49.27 Pul ve jeton toptan ticareti Az Tehlikeli
46.49.90 Baka yerde snflandrlmam ev eyalar ve ev gereçlerinin toptan ticareti (güne ve bahçe emsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge frças, di frças, saç frças, yapma çiçek, mum, bebek arabas, ime yatak, elektriksiz soba, kuzine, gaz oca vb.) Az Tehlikeli
46.5 Bilgi ve iletiim teknolojisi ekipmanlarnn toptan ticareti  
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazlm toptan ticareti  
46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazlmlarnn toptan ticareti (bilgisayar donanmlar, pos cihazlar, ATM cihazlar vb. dahil) Az Tehlikeli
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarnn ve parçalarnn toptan ticareti  
46.52.01 Telekomünikasyon ekipman ve parçalarnn toptan ticareti (telefon ve iletiim ekipmanlar dahil) Az Tehlikeli
46.52.02 Elektronik cihaz ve parçalarnn toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yar iletken cihazlar, mikroçipler, entegre devreler, baskl devreler, vb.) (seyrüsefer cihazlar hariç) Az Tehlikeli
46.52.04 Bo ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD toptan ticareti Az Tehlikeli
46.52.05 Yön bulma pusulalar ve dier seyrüsefer alet ve cihazlarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.6 Dier makine, ekipman, aksam ve parçalar ile büro mobilyalarnn toptan ticareti  
46.61 Tarmsal amaçl makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarnn toptan ticareti  
46.61.02 Tarm, hayvanclk ve ormanclk makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarnn toptan ticareti (traktör, tarmsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, mibzer, biçer döver, süt sama makinesi, kümes hayvanlar makineleri, arclk makineleri, vb.) Az Tehlikeli
46.61.03 Çim biçme ve bahçe makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.62 Takm tezgahlarnn toptan ticareti  
46.62.01 Aaç ileme takm tezgahlar ve parçalarnn toptan ticareti (parça tutucular dahil) Az Tehlikeli
46.62.02 Metal ileme takm tezgahlarnn ve parçalarnn toptan ticareti (parça tutucular dahil) Az Tehlikeli
46.62.04 Lehimleme veya kaynak yapma için kullanlan makineler ile metallerin veya sinterlenmi metal karbürlerin scak spreylenmesi için kullanlan elektrikli makine ve cihazlar ile parçalarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.62.90 Dier malzemeleri ileme için takm tezgahlar ve parçalarnn toptan ticareti (parça tutucular dahil) (aaç ve metal ilemede kullanlanlar hariç) Az Tehlikeli
46.63 Madencilik, bina ve bina d inaat makinelerinin toptan ticareti  
46.63.01 Bina ve bina d inaat i makinelerinin toptan ticareti (inaat pompalar, dozer, greyder, kepçe vb. dahil) Az Tehlikeli
46.63.02 Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli hareketli elavatörler ve konveyörler dahil) Az Tehlikeli
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile diki ve örgü makinelerinin toptan ticareti  
46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile diki ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.64.02 Tekstil endüstrisi makinelerinin, diki ve örgü makinelerininin parça ve aksesuarlarnn toptan ticareti (ev tipi olanlara ait parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli
46.65 Büro mobilyalarnn toptan ticareti  
46.65.01 Büro mobilyalarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.66 Dier büro makine ve ekipmanlarnn toptan ticareti  
46.66.01 Dier büro makine ve ekipmanlarnn toptan ticareti (bilgisayar ve bilgisayar çevre donanmlar hariç) (hesap makinesi, daktilo, yazarkasa, fotokopi makinesi, stenografi makinesi, kalemtra, büro tipi zmba, delgi aleti vb.) Az Tehlikeli
46.69 Dier makine ve ekipmanlarn toptan ticareti  
46.69.01 Ulam araçlar toptan ticareti (gemi, römorkör, lokomotif, hava tatlar vb. ile bunlarn parçalar ve konteynerler dahil, motorlu kara tatlar, motosiklet ve bisikletler hariç) Az Tehlikeli
46.69.03 Akümülatör, batarya, pil ve bularn parçalarnn toptan ticareti (evlerde, motosikletlerde ve motorlu kara tatlarnda kullanlanlar hariç) Az Tehlikeli
46.69.04 Kompresör ve parçalarnn toptan ticareti (soutma, hava ve dier amaçlar için) Az Tehlikeli
46.69.05 Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfei vb. dahil) Tehlikeli
46.69.06 Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçalarn toptan ticareti (deirmenta, bilei ta, zmpara ve andrma ürünleri, konveyör bantlar, teknik kullanm için cam ve seramik ürünler, rulmanlar, vb.) (motorlu kara tatlar için olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.69.07 Kaldrma ve tama ekipmanlarnn toptan ticareti (forkliftler, araç liftleri, asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, vinçler, vb.) Az Tehlikeli
46.69.08 Gda, içecek ve tütün sanayisinde kullanlan makineler ile parçalarnn toptan ticareti (ie vb. kaplar temizleme ve doldurma makineleri, süt ürünleri makineleri, içecek ve tütün ileme makineleri, tarmsal ürün kurutucular vb.) Az Tehlikeli
46.69.09 Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yaltkanlar (izolatör), AC/AD/DC motorlar, jeneratörler, yaltlm bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.10 Hrsz ve yangn alarmlar ile sinyalizasyon ve trafik kontrol ekipmanlar toptan ticareti (ev ve arabalar için olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.69.11 Gaz, sv veya elektrik temin veya üretim sayaçlar toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.12 Su buhar, hidrolik ve gaz türbinlerinin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.13 Baskül, kantar ve dier tart ve ölçüm makineleri toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.69.14 X nnn veya alfa, beta ya da gama nlarnn kullanmna dayal cihazlarn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.15 Buhar üretim kazanlar ve kzgn su kazanlarnn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.16 Zrhl veya güçlendirilmi kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zrhl veya güçlendirilmi kaplar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutular, vb. (adi metalden) toptan ticareti Az Tehlikeli
46.69.17 Yangn söndürücüler, püskürtme tabancalar, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazlarn toptan ticareti (tarmsal amaçl kullanlanlar ile tatlar için yangn söndürücüler hariç) Az Tehlikeli
46.69.90 Genel ve özel amaçl dier makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti (metal döküm için kalplar, demir veya çelikten tanklar, variller, fçlar, kutular ile tpalar, ie kapaklar, vb. dahil) Az Tehlikeli
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki dier toptan ticaret  
46.71 Kat, sv ve gazl yaktlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti  
46.71.01 Sv yaktlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham ya, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz ya, madeni yalar, gres yalar vb.) Çok Tehlikeli
46.71.02 Kat yaktlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, ta kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) Çok Tehlikeli
46.71.03 Gazl yaktlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, ebeke üzerinden yaplanlar hariç) Çok Tehlikeli
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti  
46.72.01 Demir d metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (alüminyum, bakr, nikel, kurun, çinko, kalay, vb. cevherleri dahil, uranyum ve toryum cevherleri ile deerli metal cevherleri hariç) Tehlikeli
46.72.02 Birincil formdaki demir d metallerin toptan ticareti - kütük, blok, granül, toz, pelet, levha, bar, çubuk, profil vb. formlarda (alüminyum, bakr, nikel, kurun, çinko, kalay, vb. dahil, altn, gümü ve platin hariç) Tehlikeli
46.72.03 Deerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altn, gümü, platin vb.) Tehlikeli
46.72.04 Demir cevherleri toptan ticareti Tehlikeli
46.72.05 Birincil formdaki demir ve çelik toptan ticareti - kütük (ingot), blok, granül, toz, pelet, parça vb. formlarda (pik demir, manganezli dökme demir, demir, çelik ve çelik alamlar vb.) Tehlikeli
46.72.06 Birincil formdaki deerli metallerin toptan ticareti - kütük, blok, granül, toz, pelet, levha, bar, çubuk, profil vb. formlarda (altn, gümü, platin vb.) Tehlikeli
46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti Çok Tehlikeli
46.72.08 Demir/çelikten haddelenmi/souk çekilmi yass ürünlerin toptan ticareti Tehlikeli
46.72.09 Demir/çelikten bar ve çubuklarn, profillerin, levha kazklarn (palplan), tüp ve borularn toptan ticareti (filmain, inaat demiri, sondaj borusu, petrol, gaz vb. hatlar için borular, vb. ile tel dahil) Tehlikeli
46.72.10 Demir/çelikten dier birincil formdaki ürünlerin toptan ticareti (nervürlü levhalar, sandviç paneller ve demir yolu veya tramvay yolu yapm malzemesi dahil) Tehlikeli
46.73 Aaç, inaat malzemesi ve shhi teçhizat toptan ticareti  
46.73.01 Aacn ilk ilenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, aaç yünü, tala ve yongas, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahap varil, fç ve dier muhafazalar, vb.) Tehlikeli
46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti Çok Tehlikeli
46.73.03 Düz cam toptan ticareti (pencere cam, cam ayna, emniyet cam, temperli düz cam, çok katl yaltm camlar, camdan döeme bloklar, tulalar vb.) Az Tehlikeli
46.73.05 Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapaklar, tuvalet ta ve rezervuarlar ile seramikten karo ve fayans vb. shhi ürünlerin toptan ticareti (seramik, cam, mermer, plastik, mermerit, demir, çelik, bakr veya alüminyum vb.) Az Tehlikeli
46.73.06 Metalden prefabrik yaplarn, köprülerin, köprü parçalarnn, kulelerin, kafes direklerin, konstrüksiyon elemanlarnn, dier yaplarn ve yap elemanlarnn toptan ticareti Tehlikeli
46.73.07 Çimento, alç, harç, kireç, mozaik vb. inaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.08 Tula, kiremit, briket, kaldrm ta vb. inaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.09 Ta, kum, çakl, mcr, kil, kaolin vb. inaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.10 lenmi mermer, traverten, kaymakta (su mermeri) ve bunlardan yaplm ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. shhi ürünler dahil) Az Tehlikeli
46.73.11 Mermer, granit, kayaan ta, kum ta vb. toptan ticareti (ilenmemi veya blok halde olanlar) Tehlikeli
46.73.12 lenmemi aaç (tomruk-ham haldeki) toptan ticareti (orman aaçlar, endüstriyel odunlar vb.) Tehlikeli
46.73.13 Metalden kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eiklerinin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.14 Ahap kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eiklerinin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.15 Plastik kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eyalarn toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.16 Betondan, çimentodan ve suni tatan prefabrik yaplarn, yap elemanlarnn ve dier ürünlerin toptan ticareti Tehlikeli
46.73.17 Plastikten prefabrik yaplar ve yap elemanlarnn toptan ticareti Tehlikeli
46.73.18 Ahaptan prefabrik yaplarn ve yap elemanlarnn toptan ticareti Tehlikeli
46.73.19 Alç ve alç esasl bileenlerden inaat amaçl ürünlerin toptan ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) Tehlikeli
46.73.20 Plastikten inaat amaçl tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, eritler ve borular ile asfalt vb. malzemeden çat kaplama ürünlerinin toptan ticareti (inaat, sera vb. için naylon örtü, shingle, mantolama amaçl strafor, vb. dahil) Az Tehlikeli
46.73.21 Duvar kad, tekstil duvar kaplamalar, plastikten zemin, duvar veya tavan kaplamalarnn toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muambas, marley vb. yer kaplamalar dahil) Az Tehlikeli
46.73.22 naatlarda izolasyon amaçl kullanlan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam yünü, ta yünü, bitüm esasl malzemeler, vb.) Az Tehlikeli
46.73.23 Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti Az Tehlikeli
46.73.90 Baka yerde snflandrlmam dier inaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil) Tehlikeli
46.74 Hrdavat, shhi tesisat ve stma tesisat malzemelerinin toptan ticareti  
46.74.01 Hrdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, adi metalden kilit, mentee, balant parças, çekiç, testere, pense, tornavida, takm tezgah uçlar, çengel, halka, perçin, vb.) Az Tehlikeli
46.74.03 Shhi tesisat ve stma tesisat malzemesi toptan ticareti (lavabo musluu, vana, valf, tkaç, t-parçalar, balantlar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç) Az Tehlikeli
46.74.04 Demirden veya çelikten merkezi stma radyatörleri, merkezi stma kazanlar (kombiler dahil) ile bunlarn parçalarnn toptan ticareti (buhar jeneratörleri ve kzgn su üreten kazanlar hariç) Az Tehlikeli
46.74.05 Demir veya çelikten dikenli tel, bakr veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, örme erit ve benzerleri (elektrik yaltm olanlar hariç), demir, çelik veya bakr tellerden mensucat, zgara, a, kafeslik ve çit toptan ticareti Az Tehlikeli
46.74.06 Metal rezervuar, tank, fç ve benzeri konteyner toptan ticareti, kapasitesi > 300 litre olanlar (merkezi stma amaçl olanlar ile mekanik veya termal ekipmanl olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.74.07 Tarm ve ormanclk alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta, kazma, orak, trpan, vb. dahil, tarmsal amaçl makine ve ekipmanlar hariç) Az Tehlikeli
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti  
46.75.01 Endüstriyel kimyasallarn toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yaptrc, havai fiek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandrc, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazlar vb.) Çok Tehlikeli
46.75.02 Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileikleri ve turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit, sülfonitrik asit ve amonyak hariç) Az Tehlikeli
46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapal alanda yaplan ticaret) Çok Tehlikeli
46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haere ilaçlar, yabanc ot ilaçlar, dezenfektanlar, mantar ilaçlar, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki geliimini düzenleyiciler ve dier zirai kimyasal ürünler) Çok Tehlikeli
46.75.05 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (açk alanda yaplan ticaret) Az Tehlikeli
46.76 Dier ara ürünlerin toptan ticareti  
46.76.01 Tekstil elyaf toptan ticareti (bükülmemi ham ipek, yün, hayvan kl, kardelenmi veya taranm pamuk, vb.) Az Tehlikeli
46.76.02 Dökme halde kat ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kad, sigara kad, mukavva, karbon kad, tuvalet kad, peçete, vb.) Az Tehlikeli
46.76.03 lenmemi inci, deerli ve yar deerli talarn toptan ticareti (sanayi tipi elmaslar hariç) Az Tehlikeli
46.76.04 Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) Az Tehlikeli
46.76.05 Sanayide kullanm amaçl plastik poet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj malzemelerinin toptan ticareti Az Tehlikeli
46.76.90 Baka yerde snflandrlmam ara ürün (tarm hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi, teknik kullanm amaçl tekstil ürünleri (hortum, konveyör band, elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elmas, gda d buz, vb.) Az Tehlikeli
46.77 Atk ve hurda toptan ticareti  
46.77.01 Atk ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kat, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç) Tehlikeli
46.77.02 Atk ve hurda toptan ticareti (kat, cam, plastik vb. olanlar) (metal olanlar hariç) Az Tehlikeli
46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki toptan ticaret  
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki toptan ticaret  
46.90.01 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki toptan ticaret (çeitli mallarn toptan sat) (bir baka ülkeyle yaplan toptan ticaret hariç) Az Tehlikeli
46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki bir baka ülkeyle yaplan toptan ticaret (çeitli mallarn toptan sat) Az Tehlikeli
47 Perakende ticaret (Motorlu kara tatlar ve motosikletler hariç)  
47.1 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalardaki perakende ticaret  
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalarda gda, içecek veya tütün arlkl perakende ticaret  
47.11.01 Bakkal ve marketlerde yaplan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemi maazalarda gda, içecek veya tütün arlkl perakende ticaret) Az Tehlikeli
47.11.02 Süpermarket ve hipermarketlerde yaplan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemi maazalarda gda, içecek veya tütün arlkl perakende ticaret) Az Tehlikeli
47.11.03 Bys. belli bir mala tahsis edilmemi maazalarda gda, içecek veya tütün arlkl perakende ticaret (tanzim sat ve gda tüketim kooperatifleri dahil) Az Tehlikeli
47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalarda yaplan dier perakende ticaret  
47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemi maazalarda yaplan dier perakende ticaret (giyim eyas, mobilya, bilgisayar, hrdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonlar olan maazalar (gda, içecek ve tütün arlkl olmayanlar)) Az Tehlikeli
47.2 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gda, içecek ve tütün perakende ticareti  
47.21 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti  
47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav ürünleri ile kültür mantar dahil) Az Tehlikeli
47.21.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ilenmi ve korunmu meyve ve sebzelerin perakende ticareti (turular ile dondurulmu, salamura edilmi, konserve ve kurutulmu sebze ve meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve kuruyemi hariç) Az Tehlikeli
47.21.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda zeytin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.21.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kuru bakliyat ürünleri perakende ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) Az Tehlikeli
47.21.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kuruyemi perakende ticareti Az Tehlikeli
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti  
47.22.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvan etleri ile kasaplar dahil) Tehlikeli
47.22.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, salam, sucuk, pastrma vb.) Az Tehlikeli
47.23 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki balk, kabuklu hayvanlar ve yumuakçalarn perakende ticareti  
47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda balk, kabuklu hayvanlar ve yumuakçalarn perakende ticareti (canl, taze, soutulmu ve dondurulmu olanlar ile balk filetosu gibi bunlardan yaplan ürünler dahil) Az Tehlikeli
47.24 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve ekerli ürünlerin perakende ticareti  
47.24.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külah vb.) Az Tehlikeli
47.24.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çikolata ve ekerleme perakende ticareti (bonbon ekeri, akide ekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç) Az Tehlikeli
47.24.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dondurma, aromal yenilebilir buzlar vb. perakende ticareti (pastanelerde verilen hizmetler hariç) Az Tehlikeli
47.25 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki içeceklerin perakende ticareti  
47.25.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti (rak, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, ra, algam suyu, gazl içecekler vb. dahil, içme suyu hariç) Az Tehlikeli
47.25.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda içme suyu perakende ticareti (ielendirilmi veya damacanaya konulmu olanlar dahil, ebeke suyu hariç) Az Tehlikeli
47.26 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti  
47.26.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro, vb.) Az Tehlikeli
47.26.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda pipo, nargile, sigara azl, vb. perakende ticareti Az Tehlikeli
47.29 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalardaki dier gda ürünlerinin perakende ticareti  
47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti Az Tehlikeli
47.29.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda toz, kesme ve kristal eker perakende ticareti Az Tehlikeli
47.29.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti (bitki çaylar dahil) Az Tehlikeli
47.29.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yenilebilir kat ve sv yalarn perakende ticareti (yemeklik ya dahil) Az Tehlikeli
47.29.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç, msr, vb.) Az Tehlikeli
47.29.11 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yumurta perakende ticareti Az Tehlikeli
47.29.12 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda homojenize gda müstahzarlar ve diyetetik ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. ile besin yönünden zenginletirilmi sporcu gdalar vb.) Az Tehlikeli
47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda baka yerde snflandrlmam dier gda ürünlerinin perakende ticareti (hazr yemek, gda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fndk ezmesi, makarna, bal, ev hayvan yemleri vb.) Az Tehlikeli
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda otomotiv yaktnn perakende ticareti  
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda otomotiv yaktnn perakende ticareti  
47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda motorlu kara tat ve motosiklet yaktnn (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti Çok Tehlikeli
47.30.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda motorlu kara tatlar için yalama ve soutma ürünlerinin perakende ticareti (madeni ya, antifriz vb.) Az Tehlikeli
47.4 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bilgi ve iletiim teknolojisi (ICT) teçhizatnn perakende ticareti  
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bilgisayarlarn, çevre donanmlarnn ve yazlm programlarnn perakende ticareti  
47.41.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bilgisayarlarn, çevre donanmlarnn ve yazlmlarn perakende ticareti (video oyun konsollar dahil) Az Tehlikeli
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda telekomünikasyon teçhizatnn perakende ticareti  
47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda telekomünikasyon teçhizatnn perakende ticareti (telefon, cep telefonu, faks vb.) Az Tehlikeli
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ses ve görüntü cihazlarnn perakende ticareti  
47.43.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ses ve görüntü cihazlarnn ve bunlarn parçalarnn perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, DVD oynatc, mp3 çalar, vb.) Az Tehlikeli
47.5 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier ev eyalarnn perakende ticareti  
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti  
47.51.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kuma perakende ticareti (manifatura ürünleri dahil) Az Tehlikeli
47.51.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (ine, diki iplii, orlon, düme, fermuar, çtçt, fisto, dantel, gipür vb.) Az Tehlikeli
47.51.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda goblen veya nak yapm için temel materyallerin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.51.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda evde kullanlan tekstil takmlar ve çeitli tekstil malzemesinden ev eyalar perakende ticareti (çaraf, yatak takm, yastk klf, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, dier mefruatlar vb.) Az Tehlikeli
47.51.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve diki iplii hariç dier iplikler, gazl dokumalar, gaz lambas fitili, araba örtüleri vb.) Az Tehlikeli
47.52 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hrdavat, boya ve cam perakende ticareti  
47.52.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çimento, alç, harç, kireç, tula, kiremit, briket, ta, kum, çakl vb. inaat malzemeleri perakende ticareti Tehlikeli
47.52.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hrdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri perakende ticareti (çivi, vida, kilit, mentee, çekiç, testere, pense, tornavida, takm tezgah uçlar, perçin, vb.) (tarm ve bahçecilik el aletleri dahil) Az Tehlikeli
47.52.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda boya, vernik ve lak perakende ticareti Tehlikeli
47.52.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda düz cam perakende ticareti (pencere cam, cam ayna, emniyet cam, temperli düz cam, çok katl yaltm camlar, camdan döeme bloklar, cam tulalar vb.) Az Tehlikeli
47.52.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda metalden kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eiklerinin perakende ticareti (çelik kap dahil) Az Tehlikeli
47.52.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda shhi tesisat ve stma tesisat malzemesi perakende ticareti (lavabo musluu, vana, valf, tkaç, t-parçalar, balantlar, vb. dahil) (kombiler ve radyatörler hariç) Az Tehlikeli
47.52.09 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda plastik kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eyalarn perakende ticareti (PVC olanlar dahil) Az Tehlikeli
47.52.10 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda aacn ilk ilenmesinden elde edilen ürünlerin perakende ticareti (kereste, aaç tala ve yongas, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke, ahap varil, fç ve dier muhafazalar, vb.) Tehlikeli
47.52.11 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapa, tuvalet ta ve rezervuar ile seramikten karo ve fayans vb. shhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakr vb. dahil, mermer hariç) Az Tehlikeli
47.52.13 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda demir/çelikten bar ve çubuklarn, profillerin, tüp ve borularn perakende ticareti Tehlikeli
47.52.15 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda demirden veya çelikten merkezi stma radyatörleri, merkezi stma kazanlar (kombiler dahil) ile bunlarn parçalarnn perakende ticareti (buhar jeneratörleri ve kzgn su üreten kazanlar hariç) Az Tehlikeli
47.52.16 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çim biçme ve bahçe ekipmanlar perakende ticareti (kar küreyiciler dahil) (tarm ve bahçecilikte kullanlan el aletleri hariç) Az Tehlikeli
47.52.17 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ahap kap, pencere ve bunlarn kasalar ile kap eiklerinin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.52.18 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda prefabrik yaplar ve yap elemanlarnn perakende ticareti (metalden, betondan, plastikten, ahaptan vb.) Tehlikeli
47.52.19 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ilenmi mermer, traverten, kaymakta (su mermeri) ve bunlardan yaplm ürünlerin perakende ticareti (levha halinde olanlar ile mermer lavabo vb. shhi ürünler dahil) Az Tehlikeli
47.52.20 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda alç ve alç esasl bileenlerden inaat amaçl ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) Az Tehlikeli
47.52.21 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda plastikten inaat amaçl levhalar, folyolar, eritler ve borular ile asfalt vb. malzemeden çat kaplama ürünlerinin perakende ticareti (inaat için naylon örtü, shngle, mantolama amaçl strafor vb. dahil) Az Tehlikeli
47.52.22 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda masif, lamine ve laminant parke perakende ticareti Az Tehlikeli
47.52.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda baka yerde snflandrlmam inaat malzemesi perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, merdiven, korkuluk, metal veya plastik depo, seramik boru vb. dahil) Az Tehlikeli
47.53 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hal, kilim, duvar ve yer kaplamalarnn perakende ticareti  
47.53.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saça ve farbelas perakende ticareti Az Tehlikeli
47.53.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hal, kilim ve dier tekstil yer döemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil) Az Tehlikeli
47.53.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda duvar kad, tekstil duvar kaplamalar, kauçuk yer döemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamalar perakende ticareti (linolyum gibi elastiki zemin kaplamalar, marley, vb. dahil) Az Tehlikeli
47.54 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti  
47.54.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda beyaz eya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti (buzdolab, çamar makinesi, su stc, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotorafçlk ürünleri hariç) Az Tehlikeli
47.54.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda evde kullanm amaçl elektrik tesisat malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fi, priz, vb.) Az Tehlikeli
47.54.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev tipi hrsz ve yangn alarm, tra, diki, dokuma ve örgü makinesi, frn, soba, radyatör, vb.) (radyo, TV ve fotorafçlk ürünleri hariç) Az Tehlikeli
47.59 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda mobilya, aydnlatma teçhizat ve dier ev eyalarnn perakende ticareti  
47.59.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bçak takm, tabak-çanak, cam eya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye ürünlerinin perakende ticareti (metal tabak-çanak hariç) Az Tehlikeli
47.59.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda aydnlatma teçhizat perakende ticareti (lambalar, aydnlatma armatürleri, avize, abajur, kl tabela, portatif elektrik lambalar vb.) (elektrik malzemeleri hariç) Az Tehlikeli
47.59.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ev mobilyalarnn ve aksesuarlarnn perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasr ve sepetçi söüdü gibi malzemelerden olanlar hariç) Az Tehlikeli
47.59.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ahap, mantar ve hasr eyalarn perakende ticareti (ahap sofra ve mutfak eyalar, ahap çerçeveler, sepetçi ürünleri, mücevher vb. için ahap kutular, ahap biblolar, mantar ürünler, hasr vb.) Az Tehlikeli
47.59.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kad) perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda metal sofra ve mutfak eyas perakende ticareti (düdüklü tencere, tencere, cezve, çanak vb. dahil, bakr olanlar ile çatal-bçak takm hariç) Az Tehlikeli
47.59.07 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve dier ev eyalarnn perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, ie, matara, makara, bobin, mobilya parçalar, vb. dahil) Az Tehlikeli
47.59.08 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda büro mobilyalar ve aksesuarlarnn perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.09 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bakr eya, bakr sofra ve mutfak eyas perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.10 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bahçe mobilyalarnn perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.11 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yatak perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.12 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kat veya mukavvadan tuvalet kad, kat mendil, kat havlular, kat masa örtüsü ve peçeteler ile kat veya mukavvadan tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.59.13 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda elektriksiz hava stclar veya scak hava datclarnn perakende ticareti (soba, kuzine vb. ile parçalar) Az Tehlikeli
47.59.14 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda elektriksiz frn ve ocaklar ile ofben ve termosifon gibi su stclar vb.lerinin perakende ticareti (gaz, sv veya kat yaktl) Az Tehlikeli
47.59.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bys. dier ev eyalarnn perakende ticareti (ev tipi tart ve basküller, güne ve bahçe emsiyeleri, ev tipi çakmaklar ile ev temizlii için süpürge ve frçalar, ev tipi metal kutu, kasa ve çerçeveler, vb.) Az Tehlikeli
47.6 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kültür ve elence mallarnn perakende ticareti  
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kitaplarn perakende ticareti  
47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamndaki kitaplar vb.) Az Tehlikeli
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gazeteler ve krtasiye ürünlerinin perakende ticareti  
47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda krtasiye ürünlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.62.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gazete ve dergilerin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda müzik ve video kaytlarnn perakende ticareti  
47.63.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda müzik ve video kaytlarnn perakende ticareti (dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile bo olanlar dahil) Az Tehlikeli
47.64 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti  
47.64.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bys. avclk ve balkçlk teçhizat ile malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avclk amaçl tüfekler ve mühimmatlar ile olta çubuu, inesi ve mantarlar ile yapma balklar, yapma kular, vb.) Tehlikeli
47.64.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda motorlu tatlar dndaki elence ve spor amaçl tatlarn perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayk, bot, balon, zeplin, vb. ile deniz tatlar için dtan takmal motorlar dahil) Az Tehlikeli
47.64.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kamp malzemeleri perakende ticareti (çadr ve uyku tulumlar dahil) Az Tehlikeli
47.64.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bisiklet perakende ticareti Az Tehlikeli
47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda spor ayakkabs perakende ticareti (kayak botlar dahil) Az Tehlikeli
47.64.07 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda jimnastik ve atletizm eya ve ekipmanlar ile form tutma merkezlerine ait eya ve ekipmanlarn perakende ticareti (halter, yürüme bantlar, vb.) Az Tehlikeli
47.64.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier spor malzemelerinin perakende ticareti (paraütler, rotoütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçl ip ve urganlar, binicilik kamçlar, kayak ve patenler vb.) Az Tehlikeli
47.65 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda oyunlar ve oyuncaklarn perakende ticareti  
47.65.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda oyun ve oyuncaklarn perakende ticareti (her türlü materyalden yaplm bebek, oyun kad, havai fiek, jetonla çalan dier oyun makineleri, sihirbazlk veya aka malzemeleri, vb.) Az Tehlikeli
47.7 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier mallarn perakende ticareti  
47.71 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda giyim eyalarnn perakende ticareti  
47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bebek ve çocuk giyim eyas perakende ticareti (bebek iç giyim eyalar dahil) Az Tehlikeli
47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda giysi aksesuarlar perakende ticareti (eldiven, kravat, apka, earp, al, mendil, kemer, pantolon asks, emsiye, baston, vb. (güne emsiyeleri hariç)) Az Tehlikeli
47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kürklü deriden giyim eyalarnn perakende ticareti (ilenmi kürklü deriler dahil) Az Tehlikeli
47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier d giyim perakende sat (palto, kaban, anorak, takm elbise, ceket, pantolon, ort (tekstil kumandan veya örgü ve t ii)) Az Tehlikeli
47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöambr, kombinezon, iç etek, jüpon, sabahlk, atlet, fanila, sütyen, korse, tiört, külotlu çorap, tayt, vb.) Az Tehlikeli
47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda deri veya deri bileimli giyim eyas perakende ticareti Az Tehlikeli
47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda süveter, kazak, hrka, yelek ve benzeri eyalarn perakende ticareti Az Tehlikeli
47.71.09 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda i giysisi perakende ticareti (endüstriyel ve mesleki pantolonlar, bahçvan tipi i tulumlar, binici/külot pantolonlar, ortlar, takmlar, ceketler ve blazerler, vb.) Az Tehlikeli
47.71.10 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kullanlm giysiler ve aksesuarlarnn perakende ticareti Az Tehlikeli
47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda spor giysisi perakende ticareti (eofman, mayo, kayak giysisi, daclk kyafetleri, vb) Az Tehlikeli
47.71.12 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gelinlik perakende ticareti Az Tehlikeli
47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bys. giyim eyas perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kattan, dokusuz kumatan ya da emdirilmi veya kaplanm tekstil kumandan giysiler) Az Tehlikeli
47.72 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ayakkab ve deri eyalarn perakende ticareti  
47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ayakkab, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkablar ile tamam tekstilden olanlar hariç) Az Tehlikeli
47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bavul, el çantas ve dier seyahat aksesuarlarnn perakende ticareti (deriden, deri bileimlerinden, plastik levhadan, tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) Az Tehlikeli
47.72.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda saraciye ürünleri ve koum takm perakende ticareti (eyer, semer, vb.) Az Tehlikeli
47.72.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ayakkab parçalar perakende ticareti (deri, ayakkab sayas, topuk, topuk yast, ayakkab balar vb.) Az Tehlikeli
47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda baka yerde snflandrlmam deriden veya deri bileimlerinden dier ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri bileimli giyim eyas hariç) Az Tehlikeli
47.73 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda eczaclk ürünlerinin perakende ticareti  
47.73.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda insan salna yönelik eczaclk ürünlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.73.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hayvan salna yönelik ilaç, a, vb. ürünlerin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.74 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti  
47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç dier medikal ürünler dahil) Az Tehlikeli
47.75 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kozmetik ve kiisel bakm malzemelerinin perakende ticareti  
47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kozmetik ve kiisel bakm malzemelerinin perakende ticareti (di frçalar, saç frçalar, elektriksiz tra makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doal sünger, sabun dahil) Az Tehlikeli
47.76 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanlar ve ev hayvanlar yemleri perakende ticareti  
47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ev hayvanlar ile bunlarn mama ve gdalarnn perakende ticareti (süs balklar, köpek, ku, hamster, kaplumbaa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) Az Tehlikeli
47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumlar, kesme çiçek, dikim bitkileri, canl bitkiler, yumrular ve kökler, a kalemleri, mantar miseli, aaç fidanlar vb.) Az Tehlikeli
47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haere ilaçlar, yabanc ot ilaçlar vb.) Tehlikeli
47.77 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda saat ve mücevher perakende ticareti  
47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda altn ve dier deerli metallerden tak, eya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüten olanlar hariç) Az Tehlikeli
47.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gümü tak, eya ve mücevherat perakende ticareti (gümüçü ürünleri perakende ticareti) Az Tehlikeli
47.77.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler) perakende ticareti Az Tehlikeli
47.77.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda doal inciden veya kültür incisinden ürünler ile deerli ya da yar deerli talardan ürünlerin perakende ticareti (prlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yaplan ürünler) Az Tehlikeli
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier yeni mallarn perakende ticareti  
47.78.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda pul ve jeton perakende ticareti (özel günlerde çkarlan pul ve paralarn perakende ticareti dahil) Az Tehlikeli
47.78.02 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kömür ve yakacak odun perakende ticareti Az Tehlikeli
47.78.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda gözlük, kontak lens, gözlük cam vb. perakende ticareti (gözlükçülerin hizmetleri) Az Tehlikeli
47.78.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda hediyelik eyalarn, elii ürünlerin ve imitasyon taklarn perakende ticareti (sanat eserleri hariç) Az Tehlikeli
47.78.05 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda silah ve mühimmat perakende ticareti (sportif ve avclk amaçl olanlar hariç) Tehlikeli
47.78.06 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti (ticari sanat galerilerinin hizmetleri ile ressamlarn, gravürcülerin, heykeltralarn, bestekarlarn ve dier sanatçlarn orijinal çalmalar) (antika eyalar hariç) Az Tehlikeli
47.78.07 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda optik ve hassas aletlerin perakende ticareti (mikroskop, dürbün ve pusula dahil, gözlük cam, fotografik ürünler hariç) Az Tehlikeli
47.78.08 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda büro makine ve ekipmanlarnn perakende ticareti (hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve faks cihazlar, çizim masalar vb.) Az Tehlikeli
47.78.09 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda evlerde kullanlan fuel oil perakende ticareti (dökme olanlar ile müterinin istedii yere ulatrlarak yaplan dorudan fuel oil sat hariç) Tehlikeli
47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda evlerde kullanlan tüpgaz perakende ticareti Çok Tehlikeli
47.78.15 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuatclar, ampuanlar vb. dahil, kiisel hijyen için olanlar hariç) Az Tehlikeli
47.78.16 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yün, tiftik vb. perakende ticareti Az Tehlikeli
47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda fotorafçlk malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli
47.78.23 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yangn söndürücüler ve ekipmanlarnn perakende ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek basnçl olanlar hariç) Az Tehlikeli
47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti Az Tehlikeli
47.78.27 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bebek arabalar ve bunlarn parçalarnn perakende ticareti Az Tehlikeli
47.78.28 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda canl büyükba ve küçükba hayvanlarn perakende ticareti (ev hayvanlar hariç) Tehlikeli
47.78.29 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda canl kümes hayvanlarnn perakende ticareti Tehlikeli
47.78.30 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda tekstilden çuval, torba, vb. perakende ticareti (eya paketleme amacyla kullanlanlar) Az Tehlikeli
47.78.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda bys. dier yeni (kullanlmam) mallarn perakende ticareti (sentetik sünger dahil) Az Tehlikeli
47.79 Kullanlm mallarn satld maazalardaki perakende ticaret  
47.79.01 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda antika perakende ticareti Az Tehlikeli
47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda ikinci el kitaplarn perakende ticareti (sahaflarn faaliyetleri) Az Tehlikeli
47.79.04 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda kullanlm mobilya, elektrikli ve elektronik ev eyas perakende ticareti Az Tehlikeli
47.79.05 Kullanlm mallarn müzayede salonlar vastasyla perakende ticareti Az Tehlikeli
47.79.90 Belirli bir mala tahsis edilmi maazalarda dier ikinci el eya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara tatlar ve motosiklet parçalar ile giysi hariç) Az Tehlikeli
47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla yaplan perakende ticaret  
47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla gda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti  
47.81.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla alkollü ve alkolsüz içecek perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla sebze ve meyve (taze veya ilenmi) perakende ticareti (zeytin dahil, seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.03 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla et ve et ürünleri (sucuk, salam, pastrma, kümes hayvan eti, vb.) perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla yumurta perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla yenilebilir kat ve sv ya perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.06 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla sigara, tütün vb. perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.07 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla süt ve süt ürünleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla balk ve dier su ürünleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla frn ürünleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla ekerleme perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla dier gda ürünleri perakende ticareti (bal, un, tahl, pirinç, bakliyat, vb. dahil, seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla tekstil, giyim eyas ve ayakkab perakende ticareti  
47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla iç giyim eyas, d giyim eyas, çorap, giysi aksesuar ve ayakkab perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla tuhafiye, manifatura ve mefruat ürünleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla dier mallarn perakende ticareti  
47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla ev ve büro mobilyalar (aaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla cam, ayna perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.03 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla canl büyük ve küçük ba hayvan perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Tehlikeli
47.89.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek topra ve sakslar dahil) perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri ile el aletleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.06 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla ev hayvanlar ve yemleri perakende ticareti (muhabbet kuu, kedi, köpek vb.) (seyyar satclar hariç) Tehlikeli
47.89.07 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla fotorafçlk malzemeleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla imitasyon tak, süs eyas, turistik ve hediyelik eya perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla kiisel bakm ürünleri ve kozmetik ürünleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla mutfak eyalar ile banyo ve tuvalette kullanlan eyalarn perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla spor malzemeleri, av ve kamp malzemeleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.12 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla temizlik ürünleri ve malzemeleri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.14 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla canl kümes hayvan perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Tehlikeli
47.89.15 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla kitap perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.16 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla oyun ve oyuncak perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.17 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla müzik ve video kaset, CD ve DVD'leri perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla hal, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vastasyla bys. dier mallarn perakende ticareti (seyyar satclar hariç) Az Tehlikeli
47.9 Maazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dnda yaplan perakende ticaret  
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yaplan perakende ticaret  
47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yaplan perakende ticaret Az Tehlikeli
47.99 Maazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dnda yaplan dier perakende ticaret  
47.99.10 Otomatik sat makineleri ile yaplan perakende ticaret Az Tehlikeli
47.99.11 Maaza, tezgah, pazar yeri dnda yaplan perakende ticaret (ev ev dolaarak veya komisyoncular tarafndan perakende olarak yaplanlar) (seyyar satclar dahil, motorlu araçlarla yaplanlar hariç) Az Tehlikeli
47.99.12 Maaza, tezgah, pazar yeri dnda müterinin istedii yere ulatrlarak yaplan dorudan yakt sat (kalorifer yakt, yakacak odun, vb.) Tehlikeli
47.99.13 Maaza, tezgah, pazar yeri dnda motorlu araçlarla çeitli mallarn perakende ticareti Az Tehlikeli
H ULATIRMA VE DEPOLAMA  
49 Kara tamacl ve boru hatt tamacl  
49.1 Demir yolu ile ehirler aras yolcu tamacl  
49.10 Demir yolu ile ehirler aras yolcu tamacl  
49.10.01 Demir yolu ile ehirler aras yolcu tamacl Az Tehlikeli
49.2 Demir yolu ile yük tamacl  
49.20 Demir yolu ile yük tamacl  
49.20.01 Demir yolu ile ehirler aras ve ehiriçi yük tamacl (donmu ürünlerin, petrol ürünlerinin, dökme sv ve gazlarn, kuru yüklerin, vb. tanmas) Tehlikeli
49.3 Kara tamacl ile yaplan dier yolcu tamacl  
49.31 Kara tamacl ile yaplan ehir içi ve banliyö yolcu tamacl  
49.31.01 Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile ehir içi ve banliyö yolcu tamacl (ehir içi ve banliyö tamaclnn parças olan füniküler, teleferik, vb. dahil) Az Tehlikeli
49.31.04 Halk otobüsü ile yaplan ehir içi ve banliyö yolcu tamacl Az Tehlikeli
49.31.05 Belediye otobüsü ile yaplan ehir içi ve banliyö yolcu tamacl (belediyenin salad havaalan otobüsü dahil) Az Tehlikeli
49.31.06 Minibüs ve dolmu ile yaplan ehir içi ve banliyö yolcu tamacl (belirlenmi güzergahlarda) Az Tehlikeli
49.31.90 Kara yolu tamacl ile yaplan dier ehir içi ve banliyö yolcu tamacl (troleybüs, vb. dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalan otobüsü hariç) (belirlenmi güzergahlarda) Az Tehlikeli
49.32 Taksi tamacl  
49.32.01 Taksi ile yolcu tamacl (dolmular hariç) Az Tehlikeli
49.32.02 Sürücüsü ile birlikte dier özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti Az Tehlikeli
49.39 Baka yerde snflandrlmam kara tamacl ile yaplan dier yolcu tamacl  
49.39.01 ehirler aras tarifeli kara yolu yolcu tamacl (ehirler aras otobüs ve tramvay, ehirler aras personel ve okul servisleri, vb. dahil, ehir içi ve ehirler aras havaalan servisleri ile ehir içi havaalan otobüsleri hariç) Az Tehlikeli
49.39.02 Kara yolu ehir içi ve ehirler aras havaalan servisleri ile yolcu tamacl Az Tehlikeli
49.39.03 ehir içi, banliyö ve krsal alanlarda kara yolu ile personel, örenci, vb. grup tamacl (ehir içi personel ve okul servisleri, vb.) Az Tehlikeli
49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararas yolcu tamacl Az Tehlikeli
49.39.06 Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemi güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu tamacl (ehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil) Az Tehlikeli
49.39.08 nsanlar veya hayvanlar tarafndan çekilen tatlarla veya yük hayvanlar ile yolcu tamacl (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu tamacl) Az Tehlikeli
49.39.90 Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (ehir içi, banliyö veya metropol transit sistemlerin parças olanlar hariç) ve dier oförlü tatlarla baka yerde snflandrlmam kara yolu yolcu tamacl Tehlikeli
49.4 Kara yolu ile yük tamacl ve tamaclk hizmetleri  
49.41 Kara yolu ile yük tamacl  
49.41.01 Karayolu ile ehir içi yük tamacl (gda, sv, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.02 Kara yolu ile ehirler aras yük tamacl (gda, sv, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.03 Kara yolu ile uluslararas yük tamacl (gda, sv, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.05 Kara yolu ile canl hayvan tamacl (çiftlik hayvanlar, kümes hayvanlar, vahi hayvanlar vb.) Tehlikeli
49.41.06 oförü ile birlikte kamyon ve dier motorlu yük tama araçlarnn kiralanmas Az Tehlikeli
49.41.07 Karayolu ile insan veya hayvan tarafndan çekilen tatlarla yük tamacl (tornet, at arabas vb. ile yük tamacl) Az Tehlikeli
49.41.08 Kara yolu ile ehir içi yük tamacl (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) Çok Tehlikeli
49.41.09 Kara yolu ile ehirler aras yük tamacl (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) Çok Tehlikeli
49.41.10 Kara yolu ile uluslararas yük tamacl (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) Çok Tehlikeli
49.41.90 Kara yolu ile çeitli tama türüne uygun konteyner ve dier yük tamacl hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç) Tehlikeli
49.42 Ev ve i yerlerine verilen tamaclk hizmetleri  
49.42.01 Kara yolu tamacl ile ev ve i yerlerinin tanmas (evden eve nakliyat, vb.) Tehlikeli
49.5 Boru hatt tamacl  
49.50 Boru hatt tamacl  
49.50.01 Boru hatt ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri tamacl Çok Tehlikeli
49.50.03 Boru hatt pompa istasyonlarn iletme hizmetleri Çok Tehlikeli
49.50.04 Boru hatt ile doalgaz tamacl Çok Tehlikeli
49.50.90 Boru hatt ile dier mallarn tamacl (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.) Çok Tehlikeli
50 Su yolu tamacl  
50.1 Deniz ve ky sularnda yolcu tamacl  
50.10 Deniz ve ky sularnda yolcu tamacl  
50.10.12 Deniz ve ky sularnda yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatyla birlikte kiralanmas (gezinti tekneleri dahil) Tehlikeli
50.10.13 Ky sularnda yolcularn feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle tanmas (deniz otobüsleri iletmecilii dahil, uluslararas denizler ile göl ve nehirlerde yaplanlar hariç) Tehlikeli
50.10.14 Deniz ve ky sularnda yat iletmecilii Az Tehlikeli
50.10.15 Deniz ve ky sularnda gezi veya tur bot ve teknelerinin iletilmesi (yat iletmecilii hariç) Tehlikeli
50.10.16 Uluslararas denizlerde yolcularn gemilerle tanmas Tehlikeli
50.10.90 Deniz ve ky sularnda dier yolcu tamacl (deniz taksi vb. dahil) Tehlikeli
50.2 Deniz ve ky sularnda yük tamacl  
50.20 Deniz ve ky sularnda yük tamacl  
50.20.17 Uluslararas sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasallarn tanker gemilerle tanmas (gazlar hariç) Çok Tehlikeli
50.20.18 Uluslararas sularda dökme kuru yük tanmas (kimyasallarn tanmas hariç) Tehlikeli
50.20.19 Uluslararas sularda ve kabotaj hattnda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnalarn, petrol kulelerinin vb.nin tanmas) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.20 Uluslararas sularda frigorifik gemilerle dondurulmu veya soutulmu mallarn tanmas Tehlikeli
50.20.21 Uluslararas sularda çoklu tama türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle tanmas Tehlikeli
50.20.22 Uluslararas sularda ve kabotaj hattnda yük tamacl gemilerinin mürettebatyla birlikte kiralanmas (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.23 Uluslararas sularda dier dökme svlarn tanker gemilerle tanmas (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazlarn ve kimyasallarn tanmas hariç) Tehlikeli
50.20.24 Uluslararas sularda gazlarn tanker gemilerle tanmas Çok Tehlikeli
50.20.25 Kabotaj hattnda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasallarn tanker gemilerle tanmas (gazlar hariç) (iç sular hariç) Çok Tehlikeli
50.20.26 Kabotaj hattnda dökme kuru yük tanmas (kimyasallarn tanmas hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.27 Kabotaj hattnda frigorifik gemilerle dondurulmu veya soutulmu mallarn tanmas (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.28 Kabotaj hattnda çoklu tama türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle tanmas (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.29 Kabotaj hattnda dier svlarn tanker gemilerle tanmas (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazlarn ve kimyasallarn tanmas hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.30 Kabotaj hattnda gazlarn tanker gemilerle tanmas (iç sular hariç) Çok Tehlikeli
50.20.90 Uluslararas sularda yaplan dier yük tamacl Tehlikeli
50.20.91 Kabotaj hattnda yaplan dier yük tamacl (iç sular hariç) Tehlikeli
50.3 ç sularda yolcu tamacl  
50.30 ç sularda yolcu tamacl  
50.30.08 ç sularda yolcu tamacl (nehir, kanal ve göllerde yaplanlar, vb.) (gezinti amaçl olanlar dahil) Tehlikeli
50.30.09 ç sularda yolcu tama gemilerinin ve teknelerinin mürettebatyla birlikte kiralanmas Tehlikeli
50.4 ç sularda yük tamacl  
50.40 ç sularda yük tamacl  
50.40.05 ç sularda yük tamacl (nehir, kanal ve göllerde yaplanlar, vb.) Tehlikeli
50.40.07 ç sularda yük tama gemi ve teknelerinin mürettebatyla birlikte kiralanmas hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli
50.40.08 ç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnalarn, amandralarn vb.nin tanmas) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli
51 Hava yolu tamacl  
51.1 Hava yolu ile yolcu tamacl  
51.10 Hava yolu ile yolcu tamacl  
51.10.01 Hava yolu yolcu tamacl (tarifeli olanlar) Tehlikeli
51.10.02 Hava yolu yolcu tamacl (turistik ve gezi amaçl olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi tamacl dahil) Tehlikeli
51.10.03 Hava yolu yolcu tama araçlarnn mürettebatyla birlikte kiralanmas Tehlikeli
51.2 Hava yolu ile yük tamacl ve uzay tamacl  
51.21 Hava yolu ile yük tamacl  
51.21.17 Hava yolu ile yük tamacl Tehlikeli
51.22 Uzay tamacl  
51.22.02 Uzay tamacl (uydularn ve uzay tatlarnn frlatlmas, yük ve yolcularn uzaya tanmas) Çok Tehlikeli
52 Tamaclk için depolama ve destekleyici faaliyetler  
52.1 Depolama ve ambarlama  
52.10 Depolama ve ambarlama  
52.10.02 Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gda ürünleri dahil dondurulmu veya soutulmu mallar için depolama) Tehlikeli
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarnn iletilmesi vb.) Tehlikeli
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri Çok Tehlikeli
52.10.05 Dökme sv depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (ya, arap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç) Tehlikeli
52.10.90 Dier depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sv ve gaz depolama faaliyetleri hariç) Tehlikeli
52.2 Tamaclk için destekleyici faaliyetler  
52.21 Kara tamacln destekleyici hizmet faaliyetleri  
52.21.04 Kara yolu tamacl ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardm faaliyetleri Tehlikeli
52.21.05 Demir yolu tamacln destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas deitirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dahil, emanetçilik hariç) Az Tehlikeli
52.21.06 Kara tamaclna yönelik emanet bürolar iletmecilii (demir yollarnda yaplanlar dahil) Tehlikeli
52.21.07 Otopark ve garaj iletmecilii (bisiklet parklar ve karavanlarn kn saklanmas dahil) Az Tehlikeli
52.21.08 Otoyol, tünel ve köprü iletmecilii Az Tehlikeli
52.21.09 Kara yolu yolcu tamaclna yönelik otobüs terminal hizmetleri Az Tehlikeli
52.21.10 Kara yolu yolcu tamaclna yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarnn iletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
52.21.12 Kara tamacln destekleyici olarak gazlarn svlatrlmas Çok Tehlikeli
52.21.13 Yolcu tamacl kooperatiflerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.21.90 Kara tamacln destekleyici dier hizmetler (kamyon terminal iletmecilii dahil) Az Tehlikeli
52.22 Su yolu tamacln destekleyici hizmet faaliyetleri  
52.22.06 Su yolu tamacln destekleyici olarak liman ve su yollarnn iletilmesi (limanlarn, iskelelerin, rhtmlarn, su yolu havuzlarnn, deniz terminallerinin vb. iletilmesi) (deniz feneri, fener dubas vb. iletilmesi hariç) Tehlikeli
52.22.07 Su yolu tamacln destekleyici olarak deniz feneri, fener dubas, fener gemisi, amandra, kanal iaretleri vb. seyir yardmclar ile verilen hizmet faaliyetleri Az Tehlikeli
52.22.08 Deniz ve ky sular ile iç sularda klavuzluk ve rhtma yanatrma faaliyetleri (geminin havuzlanmas ve havuzdan çkarlmas dahil) Tehlikeli
52.22.10 Deniz ve ky sular ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarnn kurtarlmas vb.) Tehlikeli
52.22.90 Su tamacln destekleyici dier hizmetler Tehlikeli
52.23 Hava yolu tamacln destekleyici hizmet faaliyetleri  
52.23.03 Havaalan yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boaltma hizmetleri hariç) Tehlikeli
52.23.04 Havaalan iletmecilii (uçak pisti iletme hizmetleri ve hava yolu yolcu terminali hizmetleri dahil, havaalan yer hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
52.23.06 Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalannda yer alan kule ve radar istasyonlar tarafndan salanan hizmetler dahil) Tehlikeli
52.23.07 Uzay tamacln destekleyici hizmetler Çok Tehlikeli
52.23.90 Hava tamacln destekleyici dier faaliyetler (havaalanlarnda yangn söndürme ve yangn önleme faaliyetleri, hava tatlarnn çekilmesi, vb.) Çok Tehlikeli
52.24 Kargo yükleme boaltma hizmetleri  
52.24.08 Su yolu tamaclyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boaltma hizmetleri (konteyner yükleme boaltma hizmetleri dahil) Tehlikeli
52.24.09 Hava yolu tamaclyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boaltma hizmetleri Tehlikeli
52.24.10 Kara yolu tamaclyla ilgili kargo yükleme boaltma hizmetleri Tehlikeli
52.24.11 Demir yolu tamaclyla ilgili kargo yükleme boaltma hizmetleri Tehlikeli
52.29 Tamacl destekleyici dier faaliyetler  
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.02 Uluslararas deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.04 Gümrük komisyoncularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçlarn tartlmas, vb.) Az Tehlikeli
52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.09 Yetkili gümrük müavirlii veya gümrük müavirlii Az Tehlikeli
52.29.11 Tama belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi Az Tehlikeli
52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.16 Tanan mallarn kasalardan, sandklardan vb.lerinden çkarlmas, numune alnmas, incelenmesi vb. faaliyetler Az Tehlikeli
52.29.17 Yük tamacl kooperatiflerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.18 Kabotaj hatt deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
52.29.90 Bys. tamacl destekleyici dier faaliyetler (grup sevkiyatnn organizasyonu, mallarn tanmas srasnda korunmas için geçici olarak kasalara vb. yerletirilmesi, yüklerin birletirilmesi, gruplanmas ve parçalara ayrlmas, vb. dahil) Tehlikeli
53 Posta ve kurye faaliyetleri  
53.1 Evrensel hizmet yükümlülüü altnda postaclk faaliyetleri  
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüü altnda postaclk faaliyetleri  
53.10.01 Evrensel hizmet yükümlülüü altnda postaclk faaliyetleri (kargo ve kurye irketlerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
53.2 Dier posta ve kurye faaliyetleri  
53.20 Dier posta ve kurye faaliyetleri  
53.20.08 Gda, mobilya vb. satn alnan eylere ilikin evlere datm faaliyetleri (ehir içi yük tamacl ve evden eve nakliyat vb. hariç) Tehlikeli
53.20.09 Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yaplanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüü altnda postaclk faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
53.20.10 Paket ve koli gibi kargolarn toplanmas, snflandrlmas, tanmas ve datm faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüü altnda postaclk faaliyetleri hariç) Tehlikeli
I KONAKLAMA VE YYECEK HZMET FAALYETLER  
55 Konaklama  
55.1 Oteller ve benzeri konaklama yerleri  
55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri  
55.10.02 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti salanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç) Az Tehlikeli
55.10.05 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti salanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç) Az Tehlikeli
55.2 Tatil ve dier ksa süreli konaklama yerleri  
55.20 Tatil ve dier ksa süreli konaklama yerleri  
55.20.01 Tatil ve dier ksa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, da evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti salanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
55.20.03 Kendine ait veya kiralanm mobilyal evlerde bir aydan daha ksa süreli olarak konaklama faaliyetleri Az Tehlikeli
55.20.04 Tatil amaçl pansiyonlarn faaliyetleri Az Tehlikeli
55.3 Kamp alanlar, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri  
55.30 Kamp alanlar, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri  
55.30.36 Kamp alanlarnn, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadr veya karavan ile kamp kurma amaçl açk hava tesisi salanmas, yetikinler veya çocuklar için kamp programlarnda ve avclk kamplarnda konaklama hizmetinin salanmas, vb.) Az Tehlikeli
55.9 Dier konaklama yerleri  
55.90 Dier konaklama yerleri  
55.90.01 Örenci ve içi yurtlar, pansiyonlar ve odas kiralanan evlerde yaplan konaklama faaliyetleri (tatil amaçl olanlar hariç) Az Tehlikeli
55.90.02 Misafirhaneler, ordu evi, polis evi ve öretmen evleri ile eitim ve dinlenme tesisleri gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
55.90.03 Dier konaklama yerlerinin faaliyetleri (baka bir birim tarafndan iletildiinde yatakl vagonlar, vb. dahil, misafirhaneler, öretmen evi, vb. hariç) Az Tehlikeli
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri  
56.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri  
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri  
56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayklarda yaplanlar dahil) Az Tehlikeli
56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçlarn faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.03 Çorbaclarn ve ikembecilerin faaliyetleri (imalatçlarn faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.04 Dondurmaclarn faaliyetleri (imalatçlarn faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.05 Oturacak yeri olmayan fast-food sat yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al götür tesisleri ve benzerleri tarafndan salanan dier yemek hazrlama ve sunum faaliyetleri Az Tehlikeli
56.10.06 Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.07 Cier, kokoreç, köfte ve kebapçlarn faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.08 Dier lokanta ve restoranlarn (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.09 Pastanelerin ve tatlclarn faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.10 Pizzaclarn faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.14 Baka birimler tarafndan iletildiinde gemi ve trenlerde restoran iletmecilii (yemekli vagon, vb.) Az Tehlikeli
56.10.17 Mantc ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçlarn ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli
56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food sat yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) tarafndan salanan yemek hazrlama ve sunum faaliyetleri Az Tehlikeli
56.10.19 Yiyecek arlkl hizmet veren kafeteryalarn faaliyetleri Az Tehlikeli
56.2 Darya yemek hizmeti sunan iletmelerin (catering) faaliyetleri ve dier yiyecek hizmetleri faaliyetleri  
56.21 Özel günlerde darya yemek hizmeti sunan iletmelerin faaliyetleri  
56.21.01 Özel günlerde darya yemek sunan iletmelerin faaliyetleri Az Tehlikeli
56.29 Dier yiyecek hizmeti faaliyetleri  
56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya iyeri kantinleri, vb.) Az Tehlikeli
56.29.03 Hava yolu irketleri ve dier ulatrma irketleri için sözlemeye bal düzenlemelere dayal olarak yiyecek hazrlanmas ve temini hizmetleri Az Tehlikeli
56.29.90 Darya yemek sunan dier iletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, iyeri, üniversite, vb. mensuplar için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç) Az Tehlikeli
56.3 çecek sunum hizmetleri  
56.30 çecek sunum hizmetleri  
56.30.02 Çay ocaklar, kraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonlar ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti Az Tehlikeli
56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli
56.30.04 Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Tehlikeli
56.30.05 Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonlar, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Tehlikeli
56.30.06 Trenlerde ve gemilerde iletilen barlarn faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli
56.30.08 Boza, algam ve sahlep sunum faaliyeti Az Tehlikeli
56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile dier içecek sunum faaliyetleri Az Tehlikeli
J BLG VE LETM  
58 Yaymclk faaliyetleri  
58.1 Kitaplarn, süreli yaynlarn yaymlanmas ve dier yaymclk faaliyetleri  
58.11 Kitap yaym  
58.11.01 Kitap yaym (broür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarnn, ders kitaplarnn ve yardmc ders kitaplarnn yaymlanmas hariç) Az Tehlikeli
58.11.03 Çocuk kitaplarnn yaymlanmas Az Tehlikeli
58.11.04 Ders kitaplarnn ve yardmc ders kitaplarnn yaymlanmas (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil) Az Tehlikeli
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yaymlanmas  
58.12.01 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yaymlanmas (telefon rehberleri, i ve ticaret rehberleri, belediye ve ehir rehberleri, vb.) Az Tehlikeli
58.13 Gazetelerin yaymlanmas  
58.13.01 Gazetelerin yaymlanmas (haftada en az dört kez yaymlananlar) (reklam gazeteleri dahil) Az Tehlikeli
58.14 Dergi ve süreli yaynlarn yaymlanmas  
58.14.02 Eitime destek amaçl dergi ve süreli yaynlarn yaymlanmas (haftada dörtten az yaymlananlar) Az Tehlikeli
58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yaynlarn yaymlanmas (haftada dörtten az yaymlananlar) Az Tehlikeli
58.14.90 Dier dergi ve süreli yaynlarn yaymlanmas (haftada dörtten az yaymlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.) Az Tehlikeli
58.19 Dier yaynclk faaliyetleri  
58.19.04 Deerli katlarn yaymlanmas faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet vb. deerli katlar) Az Tehlikeli
58.19.90 Bys. dier yaynclk faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartlar vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.) Az Tehlikeli
58.2 Yazlm programlarnn yaymlanmas  
58.21 Bilgisayar oyunlarnn yaymlanmas  
58.21.01 Bilgisayar oyunlarnn yaymlanmas Az Tehlikeli
58.29 Dier yazlm programlarnn yaymlanmas  
58.29.01 Dier yazlm programlarnn yaymlanmas Az Tehlikeli
59 Sinema filmi, video ve televizyon programlar yapmcl, ses kayd ve müzik yaymlama faaliyetleri  
59.1 Sinema filmi, video ve televizyon program faaliyetleri  
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programlar yapm faaliyetleri  
59.11.03 Sinema filmi, video ve televizyon programlar yapm faaliyetleri (belgesel yapmcl dahil) Az Tehlikeli
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programlar çekim sonras faaliyetleri  
59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programlar çekim sonras faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asl kopyalarn aktarm, renk düzeltme, saysal iyiletirme, görsel efekt, animasyon, alt yaz, balklandrma, grafik, vb. iler) Az Tehlikeli
59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programlar datm faaliyetleri  
59.13.02 Sinema filmi, video ve televizyon programlar datm faaliyetleri (film haklar ve gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalmalarn gösterimi, yaymlanmas ve kiralanmas için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin datlmas vb.) Az Tehlikeli
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri  
59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Az Tehlikeli
59.2 Ses kayd ve müzik yayncl faaliyetleri  
59.20 Ses kayd ve müzik yayncl faaliyetleri  
59.20.01 Müzik yaymcl faaliyetleri (basl müzik notalar, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.) Az Tehlikeli
59.20.02 Ses kayt ve canl kayt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziin ses kayt stüdyosunun özel teknik ekipmanlar kullanlarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canl etkinliklerde yaplan kayt hizmetleri vb.) Tehlikeli
59.20.03 Orijinal ses kaytlarn kullanm hakk için lisanslama faaliyetleri Az Tehlikeli
59.20.06 Radyo program yapmclk faaliyetleri Az Tehlikeli
60 Programclk ve yaynclk faaliyetleri  
60.1 Radyo yayncl  
60.10 Radyo yayncl  
60.10.09 Radyo yayncl (radyo yayn stüdyolar vb.) Az Tehlikeli
60.2 Televizyon programcl ve yayncl faaliyetleri  
60.20 Televizyon programcl ve yayncl faaliyetleri  
60.20.01 Televizyon programcl ve yayncl faaliyetleri Az Tehlikeli
61 Telekomünikasyon  
61.1 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri  
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri  
61.10.15 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu alar üzerinden internet eriiminin salanmas hariç) Az Tehlikeli
61.10.17 Kablolu alar üzerinden internet eriiminin salanmas Az Tehlikeli
61.2 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri  
61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri  
61.20.02 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz alar üzerinden internet eriiminin salanmas ve uydu üzerinden yaplanlar hariç) Az Tehlikeli
61.20.03 Kablosuz alar üzerinden internet eriiminin salanmas Az Tehlikeli
61.3 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri  
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri  
61.30.01 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri Tehlikeli
61.9 Dier telekomünikasyon faaliyetleri  
61.90 Dier telekomünikasyon faaliyetleri  
61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarna yönelik radar istasyonlarnn iletilmesi Tehlikeli
61.90.05 nternet kafelerin faaliyetleri Az Tehlikeli
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satclarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
61.90.90 Bys. dier telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletiim telemetresi vb. uzmanlk gerektiren telekomünikasyon uygulamalarnn salanmas, çevrim içi internet eriimi salanmas, VOIP salanmas, vb.) Tehlikeli
62 Bilgisayar programlama, danmanlk ve ilgili faaliyetler  
62.0 Bilgisayar programlama, danmanlk ve ilgili faaliyetler  
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri  
62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri taban, network, web sayfas vb. yazlmlar ile müteriye özel yazlmlarn kodlanmas vb) Az Tehlikeli
62.02 Bilgisayar danmanlk faaliyetleri  
62.02.01 Bilgisayar danmanlk faaliyetleri (donanm gereksinimleri gibi donanmla ilgili biliim konularnda uzman görüü salanmas, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanmas ve tasarlanmas vb.) Az Tehlikeli
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri  
62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Az Tehlikeli
62.09 Dier bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri  
62.09.01 Bilgisayarlar felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri Az Tehlikeli
62.09.02 Dier bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kiisel bilgisayarlarn ve çevre birimlerinin kurulumu, yazlm kurma vb.) Az Tehlikeli
63 Bilgi hizmet faaliyetleri  
63.1 Veri ileme, barndrma ve ilgili faaliyetler; web portallar  
63.11 Veri ileme, barndrma ve ilgili faaliyetler  
63.11.08 Veri ileme, barndrma ve ilgili faaliyetler (veri girii, verinin ilenmesi, özel raporlarn oluturulmas, depolanmas, vb.) Az Tehlikeli
63.12 Web portallar  
63.12.01 Web portal faaliyetleri Az Tehlikeli
63.9 Dier bilgi hizmet faaliyetleri  
63.91 Haber ajanslarnn faaliyetleri  
63.91.01 Haber ajanslarnn faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarnn faaliyetleri) Az Tehlikeli
63.99 Baka yerde snflandrlmam dier bilgi hizmet faaliyetleri  
63.99.01 Baka yerde snflandrlmam dier bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi aratrma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.) Az Tehlikeli
K FNANS VE SGORTA FAALYETLER  
64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonlar hariç)  
64.1 Parasal arac kurulularn faaliyetleri  
64.11 Merkez bankas faaliyetleri  
64.11.06 Merkez bankas faaliyetleri Az Tehlikeli
64.19 Dier parasal araclk faaliyetleri  
64.19.01 Bankalarn faaliyetleri (katlm bankalar, mevduat bankalar, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankas ve yatrm bankalar hariç) Az Tehlikeli
64.2 Holding irketlerinin faaliyetleri  
64.20 Holding irketlerinin faaliyetleri  
64.20.19 Holding irketlerinin faaliyetleri (bal itiraklerini yönetenler hariç) Az Tehlikeli
64.3 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlklar  
64.30 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlklar  
64.30.01 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlklar Az Tehlikeli
64.9 Dier finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonlar hariç)  
64.91 Finansal kiralama  
64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) Az Tehlikeli
64.92 Dier kredi verme faaliyetleri  
64.92.01 Dier kredi verme faaliyetleri (bankaclk sistemi dnda borç para verilmesi, uluslararas ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlam kurulularca konut kredisi verilmesi, rehin karlnda borç para verilmesi vb.) (ikrazatçlar hariç) Az Tehlikeli
64.92.04 Tarm kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri Az Tehlikeli
64.92.07 krazatçlarn faaliyetleri Az Tehlikeli
64.92.08 Tüketici finansman irketlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99 Baka yerde snflandrlmam dier finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonlar hariç)  
64.99.01 Faktöring faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99.03 Gayrimenkul yatrm ortakl Az Tehlikeli
64.99.08 Yatrm bankacl faaliyetleri Az Tehlikeli
64.99.09 Varlk yönetim irketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yaplanlar) Az Tehlikeli
64.99.10 Menkul kymet yatrm ortakl Az Tehlikeli
64.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve dier riskten korunma sözlemelerinin yazlmas, vb. dahil) Az Tehlikeli
65 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)  
65.1 Sigorta  
65.11 Hayat sigortas  
65.11.02 Hayat sigortas faaliyetleri Az Tehlikeli
65.12 Hayat sigortas dndaki sigortalar  
65.12.13 Hayat sigortas dndaki sigortaclk faaliyetleri (salk, yangn, motorlu tat, konut, tarm, denizcilik, havaclk, kaza, doal afet, ulatrma, nakliyat, para kayb, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) Az Tehlikeli
65.2 Reasürans  
65.20 Reasürans  
65.20.01 Reasürans faaliyetleri (sigorta irketleri tarafndan taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilikin riskin üstlenilmesi) Az Tehlikeli
65.3 Emeklilik fonlar  
65.30 Emeklilik fonlar  
65.30.01 Emeklilik fonu faaliyetleri Az Tehlikeli
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardmc faaliyetler  
66.1 Finansal hizmetler için yardmc faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonlar hariç)  
66.11 Finansal piyasalarn yönetimi  
66.11.02 Finansal piyasalarn yönetimi (emtia sözlemeleri borsas, menkul kymetler borsas, hisse senedi borsas, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafndan yaplanlar hariç) Az Tehlikeli
66.12 Menkul kymetler ve emtia sözlemeleri aracl  
66.12.01 Menkul kymetler araclk faaliyetleri (borsa aracl ve vadeli ilemler dahil) Az Tehlikeli
66.12.04 Döviz bürolarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
66.12.06 Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarnn faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
66.12.08 Emtia sözlemeleri araclk faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19 Finansal hizmetler için yardmc dier faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonlar hariç)  
66.19.02 potekli sat ile kredi simsarl ve danmanl faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonlar ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
66.19.03 Finansal danmanlk faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.04 Menkul kymetlerin operasyon ve takas ilemi faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.05 Yatrm bankaclna ilikin yardmc faaliyetler (birleme ve devir faaliyeti, iletme finansman ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.) Az Tehlikeli
66.19.06 Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi araclk faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.07 Yediemin faaliyetleri Az Tehlikeli
66.19.90 Baka yerde snflandrlmam finansal hizmetlere yardmc dier faaliyetler (finansal ilemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardmc faaliyetler  
66.21 Risk ve hasar deerlemesi  
66.21.01 Risk ve hasar deerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperlii dahil) Az Tehlikeli
66.22 Sigorta acentelerinin ve araclarnn faaliyetleri  
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
66.22.02 Sigorta brokerlarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardmc dier faaliyetler  
66.29.01 Aktüerya faaliyetleri Az Tehlikeli
66.29.90 Baka yerde snflandrlmam sigorta ve emeklilik fonuna yardmc dier faaliyetler (kurtarlan sigortal eyann idaresi, vb.) Az Tehlikeli
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri  
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri  
66.30.02 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müterek fonlarn yönetimi, emeklilik fonlarnn yönetimi, vb.) Az Tehlikeli
L GAYRMENKUL FAALYETLER  
68 Gayrimenkul faaliyetleri  
68.1 Kendine ait gayrimenkulun alnp satlmas  
68.10 Kendine ait gayrimenkulun alnp satlmas  
68.10.01 Kendine ait gayrimenkulün alnp satlmas (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) Az Tehlikeli
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya iletilmesi  
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya iletilmesi  
68.20.02 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) Az Tehlikeli
68.3 Bir ücret veya sözleme temeline dayal olan gayrimenkul faaliyetleri  
68.31 Gayrimenkul acenteleri  
68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleme temeline dayal olarak satn alnmas, satlmas ve kiralanmasnda araclk, vb.) Az Tehlikeli
68.31.02 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak yaplan gayrimenkul danmanlk ve ekspertiz faaliyetleri Az Tehlikeli
68.32 Bir ücret veya sözleme temeline dayal olarak gayrimenkulun yönetilmesi  
68.32.02 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak yaplan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticilii, mobil ev alanlarnn, müterek mülkiyetli konutlarn, devre mülklerin, ikamet amaçl olmayan mülklerin, vb. yönetimi) Az Tehlikeli
68.32.03 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak yaplan kira toplama faaliyetleri Az Tehlikeli
68.32.04 Bir ücret veya sözlemeye dayal olarak yaplan apartman yöneticilii Az Tehlikeli
M MESLEK, BLMSEL VE TEKNK FAALYETLER  
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri  
69.1 Hukuk faaliyetleri  
69.10 Hukuk faaliyetleri  
69.10.01 Bilirkii faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli
69.10.02 Hukuk müavirlii Az Tehlikeli
69.10.03 Hukuk danmanl ve temsil faaliyetleri (avukatlk faaliyetleri) Az Tehlikeli
69.10.04 Dier hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakk ve dier fikri mülkiyet haklar, varlklarn tasviyesi vb. danmanlk ve dier yasal hizmetler) Az Tehlikeli
69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.08 Sosyal güvenlik müavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlatrma faaliyetleri (igücü ve yönetim arasnda, iletmeler arasnda veya ahslar arasnda ortaya çkan anlamazln çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) Az Tehlikeli
69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danmanl  
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danmanl  
69.20.01 Mali müavirlik hizmetleri Az Tehlikeli
69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.03 Vergi danmanl ve vergi beyannamesinin hazrlanmas faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.04 Yeminli mali müavirlik faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.05 Mali denetim faaliyetleri Az Tehlikeli
70 dare merkezi faaliyetleri; idari danmanlk faaliyetleri  
70.1 dare merkezi faaliyetleri  
70.10 dare merkezi faaliyetleri  
70.10.01 dare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafndan ayn irket veya giriimin dier birimlerine salanan yönetim hizmetleri ile bal itiraklerini yöneten holdingler dahil) Az Tehlikeli
70.2 dari danmanlk faaliyetleri  
70.21 Halkla ilikiler ve iletiim faaliyetleri  
70.21.01 Halkla ilikiler ve iletiim faaliyetleri Az Tehlikeli
70.22 letme ve dier idari danmanlk faaliyetleri  
70.22.02 letme ve dier idari danmanlk faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, i süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularnda danmanlk) Az Tehlikeli
70.22.03 nsan kaynaklar yönetim danmanl faaliyetleri Az Tehlikeli
71 Mimarlk ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri  
71.1 Mimarlk ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danmanlk  
71.11 Mimarlk faaliyetleri  
71.11.01 Mimarlk faaliyetleri ve mimari danmanlk faaliyetleri Az Tehlikeli
71.11.02 ehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazm imar plan, vaziyet plan vb. dahil) Az Tehlikeli
71.11.04 Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danmanlk faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danmanlk  
71.12.01 Yer yüzeyinin aratrlmas ve harita yapmna yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, toporafik, vb. haritalarn hazrlanmas) Az Tehlikeli
71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili aratrma ve danmanlk hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yata, yer alt toprak oluumu, vb. hizmetler) (petrol ve doalgaz için olanlar hariç) Az Tehlikeli
71.12.05 Petrol ve doalgaz çkarm projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12.06 Ulatrma projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yollar, havaalan, petrol ve gaz tamaclk projeleri, liman vb.) Az Tehlikeli
71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri (içme suyu datm sistemleri, pompa istasyonlar, yamur suyu yönetim sistemleri, atk sularn toplanmas vb. projeler) Az Tehlikeli
71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulam araçlar, sanayi makineleri, vb.) Az Tehlikeli
71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yaktlar kullananlar ile nükleer, su, güne, rüzgar ve dier enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve datm hatlarna yönelik hizmetler) Az Tehlikeli
71.12.10 Mühendislik danmanlk hizmetleri (bir projeyle balantl olarak yaplanlar hariç) Az Tehlikeli
71.12.11 Yap denetim kurulular (a snf) Az Tehlikeli
71.12.12 Yap denetim kurulular (b snf) Az Tehlikeli
71.12.13 Yap denetim kurulular (c snf) Az Tehlikeli
71.12.90 Dier projelere yönelik mühendislik ve danmanlk faaliyetleri (telekomünikasyon ve yaynclk projeleri, doalgaz ve buhar datm projeleri ve dierleri ile inaat projelerinin yönetimi dahil)) Az Tehlikeli
71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri  
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri  
71.20.05 Kara yolu tama araçlarnn teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve dier kara yolu araçlarnn periyodik teknik muayene hizmetleri) Tehlikeli
71.20.07 Bileim ve saflk konularnda teknik test ve analiz faaliyetleri (atk, yakt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli
71.20.08 Su, hava vb. kirlilii konularnda teknik test ve analiz faaliyetleri Tehlikeli
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve dier maddelerin mukavemeti, esneklii, iletkenlii gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli
71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandrlmas faaliyetleri (tüketim mallar, motorlu kara tatlar, uçaklar, ilaçlar vb.) Az Tehlikeli
71.20.11 Gda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gda hijyeni alannda teknik test faaliyetleri) Tehlikeli
71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletiim ekipman vb. ekipmanlarn test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli
71.20.13 Polis laboratuvarlarnn analiz faaliyetleri Tehlikeli
71.20.90 Dier teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yaplarn kusurlarn belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalmalarn doruluunun kantlanmas, kaynaklarn radyolojik muayenesi ve dierleri) Çok Tehlikeli
72 Bilimsel aratrma ve gelitirme faaliyetleri  
72.1 Doal bilimler ve mühendislikle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri  
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri  
72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri Tehlikeli
72.19 Doal bilimler ve mühendislikle ilgili dier aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri  
72.19.01 Doal bilimler ve mühendislikle ilgili dier aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri (tarmsal aratrmalar dahil) Tehlikeli
72.2 Sosyal bilimlerle ve beeri bilimlerle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri  
72.20 Sosyal bilimlerle ve beeri bilimlerle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri  
72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beeri bilimlerle ilgili aratrma ve deneysel gelitirme faaliyetleri Az Tehlikeli
73 Reklamclk ve piyasa aratrmas  
73.1 Reklamclk  
73.11 Reklam ajanslarnn faaliyetleri  
73.11.01 Reklam ajanslarnn faaliyetleri (kullanlacak medyann seçimi, reklamn tasarm, sözlerin yazlmas, reklam filmleri için senaryonun yazm, sat noktalarnda reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) Az Tehlikeli
73.11.03 Reklam araç ve eantiyonlarn datm ve teslimi faaliyetleri Az Tehlikeli
73.12 Çeitli medya reklamlar için alan ve zamann bir ücret veya sözlemeye dayal olarak sat  
73.12.02 Çeitli medya reklamlar için alan ve zamann bir ücret veya sözlemeye dayal olarak sat (ilan tahtas, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarnn ve zamanlarnn sat dahil) Az Tehlikeli
73.2 Piyasa ve kamuoyu aratrma faaliyetleri  
73.20 Piyasa ve kamuoyu aratrma faaliyetleri  
73.20.03 Piyasa ve kamuoyu aratrma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamalar vb.) Az Tehlikeli
74 Dier mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
74.1 Uzmanlam tasarm faaliyetleri  
74.10 Uzmanlam tasarm faaliyetleri  
74.10.01 ç mimarlarn faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) Az Tehlikeli
74.10.02 Dier uzmanlam tasarm faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkab gibi kiisel eyalar ve ev eyalar tasarm ile endüstriyel tasarm dahil, iç mimarlarn ve uzmanlam grafik tasarmclarn faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
74.10.03 Uzmanlam grafik tasarmclarnn faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarm dahil) Az Tehlikeli
74.2 Fotorafçlk faaliyetleri  
74.20 Fotorafçlk faaliyetleri  
74.20.22 Tüketicilere yönelik fotorafçlk faaliyetleri (pasaport, okul, düün vb. için vesikalk ve portre fotorafçl vb.) Az Tehlikeli
74.20.25 Hava ve su alt fotorafçl faaliyetleri Çok Tehlikeli
74.20.26 Reklamclk ile ilgili fotorafçlk faaliyetleri (reklam görselleri, broür, gazete ilan, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kyafetlerinin, makinelerin, binalarn, kiilerin, vb.nin fotoraflarnn çekilmesi) Az Tehlikeli
74.20.27 Etkinlik fotorafçl ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve dier ilgi çekici olaylarn fotoraflanmas veya videoya çekilmesi) Az Tehlikeli
74.20.28 Bamsz foto muhabirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
74.20.29 Fotoraf ileme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin baslmas, negatiflerin veya slaytlarn çoaltlmas, fotografik slaytlarn hazrlanmas, filmlerin kopyalanmas vb.) Az Tehlikeli
74.20.90 Dier fotorafçlk faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoraflarn restorasyonu ve rötulama, vb.) Az Tehlikeli
74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  
74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme bürolar, mütercimlik ve tercümanlk faaliyetleri vb. dahil) Az Tehlikeli
74.9 Baka yerde snflandrlmam dier mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
74.90 Baka yerde snflandrlmam dier mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
74.90.02 yeri komisyonculuu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli iletmelerin alm ve satmnn düzenlenmesi vb.) Az Tehlikeli
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oran bilgi faaliyetleri Az Tehlikeli
74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler Az Tehlikeli
74.90.05 Sanatç, sporcu, ovmen, manken ve dierleri için ajanslarn ve menajerlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
74.90.90 Baka yerde snflandrlmam dier mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danmanl, güvenlik danmanl, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafndan verilen danmanlk hizmetleri, patent aracl vb.) Az Tehlikeli
75 Veterinerlik hizmetleri  
75.0 Veterinerlik hizmetleri  
75.00 Veterinerlik hizmetleri  
75.00.02 Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için ambulans faaliyetleri dahil) Tehlikeli
75.00.04 Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç) Tehlikeli
N DAR VE DESTEK HZMET FAALYETLER  
77 Kiralama ve leasing faaliyetleri  
77.1 Motorlu kara tatlarnn kiralanmas ve leasingi  
77.11 Motorlu hafif kara tatlarnn ve arabalarn kiralanmas ve leasingi  
77.11.01 Motorlu hafif kara tatlarnn ve arabalarn sürücüsüz olarak kiralanmas ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) Az Tehlikeli
77.12 Kamyonlarn kiralanmas ve leasingi  
77.12.01 Motorlu ar kara tatlarnn sürücüsüz olarak kiralanmas ve leasingi (3.5 tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarmsal makine ve ekipmanlar ile inaat makine ve ekipmanlarnn kiralanmas ve leasingi hariç) Az Tehlikeli
77.2 Kiisel eyalarn ve ev eyalarnn kiralanmas ve leasingi  
77.21 Elence ve spor eyalarnn kiralanmas ve leasingi  
77.21.01 Elence ve spor amaçl olarak at, midilli, deve vb. kiralanmas ve leasingi Az Tehlikeli
77.21.02 Bisikletlerin kiralanmas ve leasingi Az Tehlikeli
77.21.04 Elence ve spor amaçl sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsz olarak kiralanmas ve leasingi Az Tehlikeli
77.21.90 Dier elence ve spor eyalarnn kiralanmas ve leasingi (kar kaya, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtas, su kaya, golf sopas, kamp malzemesi, plaj sandalyesi ve emsiyesi, saha oyunlar için malzeme, oyuncak vb.) Az Tehlikeli
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanmas  
77.22.01 Video kasetlerinin, plaklarn ve disklerin kiralanmas Az Tehlikeli
77.29 Baka yerde snflandrlmam dier kiisel ve ev eyalarnn kiralanmas ve leasingi  
77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eyas, ayakkab ve mücevherlerin kiralanmas Az Tehlikeli
77.29.02 Bys. dier kiisel ve ev eyalarnn kiralanmas ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki, vb. dahil, müzik aleti, giyim eyas, mücevher, vb. ile video kasetler, büro mobilyalar, elence ve spor ekipmanlar hariç) Az Tehlikeli
77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanmas ve leasingi Az Tehlikeli
77.3 Dier makine, ekipman ve maddi mallarn kiralanmas ve leasingi  
77.31 Tarmsal makine ve ekipmanlarn kiralanmas ve leasingi  
77.31.01 Tarmsal makine ve ekipmanlarn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (tarmsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sama makinesi, arclk makinesi, vb. dahil, çim biçme makineleri hariç) Az Tehlikeli
77.32 Bina ve bina d inaatlarda kullanlan makine ve ekipmanlarn kiralanmas ve leasingi  
77.32.01 Bina ve bina d inaatlarda kullanlan makine ve ekipmanlarn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (vinç kamyonu, inaat ve toprak tamak için traktör, yol greyderi ve silindiri, buldozer, yap iskelesi, antiye kulübesi, vb.) (kurma/sökme hariç) Az Tehlikeli
77.33 Büro makine ve ekipmanlarnn (bilgisayarlar dahil) kiralanmas ve leasingi  
77.33.01 Büro makine ve ekipmanlarnn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa, vb. dahil, bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyalar hariç) Az Tehlikeli
77.33.02 Büro mobilyalarnn kiralanmas ve leasingi (büro sandalyesi ve masasnn kiralanmas dahil) Az Tehlikeli
77.33.03 Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (elektronik veri ilemci, merkezi ilem birimi, çevre birimleri, manyetik veya optik okuyucular, vb.) Az Tehlikeli
77.34 Su yolu tamacl ekipmannn kiralanmas ve leasingi  
77.34.01 Su yolu tamacl ekipmanlarnn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (yolcu ve yük tamacl için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç) Az Tehlikeli
77.35 Hava tamacl araçlarnn kiralanmas ve leasingi  
77.35.01 Hava tamacl araçlarnn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (uçak, helikopter, balon, vb.) Az Tehlikeli
77.39 Baka yerde snflandrlmam dier makine, ekipman ve eyalarn kiralanmas ve leasingi  
77.39.01 Demir yolu ulam ekipmanlarnn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (lokomotif ve dier vagonlar, metro vagonlar, hafif demir yolu ekipmanlar, tramvay, vb.) Az Tehlikeli
77.39.02 Konteynerlerin kiralanmas veya leasingi (konaklama ve büro amaçl olanlar, birden çok tama türlerine uygun olanlar ve dierleri) Az Tehlikeli
77.39.03 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi Az Tehlikeli
77.39.04 Maden ve petrol sahasnda kullanlan ekipmanlarn operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi Az Tehlikeli
77.39.05 Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi Az Tehlikeli
77.39.06 Mesleki ve bilimsel amaçl ölçüm ve kontrol ekipmanlarnn operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi (tbbi cihaz ve ekipmanlarn kiralanmas dahil) Az Tehlikeli
77.39.07 Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanlar, sinema filmi yapm ekipmanlar, telefon, faks makinesi, çar cihaz ve hücresel telefonlarn operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi (kiisel ve ev eyas olan TV, radyo, kameralar hariç) Az Tehlikeli
77.39.08 Madeni para ile çalan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi Az Tehlikeli
77.39.10 Takm tezgahlarnn ve dier ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanmas veya leasingi Az Tehlikeli
77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanmas (kostümler hariç) Az Tehlikeli
77.39.13 Hayvanlarn kiralanmas faaliyetleri (hayvan sürüleri, yar atlar vb.) (elence ve spor amaçl olanlar hariç) Az Tehlikeli
77.39.90 Baka yerde snflandrlmam genellikle endüstride sermaye mal olarak kullanlan dier makine, ekipman ve eyalarn operatörsüz olarak kiralanmas ve leasingi (sergi malzemesi, palet, vb. dahil, kiisel eyalar ve ev eyalar hariç) Az Tehlikeli
77.4 Fikri mülkiyet haklarnn ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakk alnm olan çalmalar hariç)  
77.40 Fikri mülkiyet haklarnn ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakk alnm olan çalmalar hariç)  
77.40.01 Fikri mülkiyet haklarnn ve benzer ürünlerin leasingi (patentli varlklar, markalar, imtiyaz sözlemeleri, vb. dahil, telif hakk alnm olan çalmalar hariç) Az Tehlikeli
78 stihdam faaliyetleri  
78.1 bulma acentelerinin faaliyetleri  
78.10 bulma acentelerinin faaliyetleri  
78.10.01 bulma acentelerinin faaliyetleri (ie girecek kiilerin seçimi ve yerletirilmesi faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli
78.10.04 Oyuncu seçme ajanslar ve bürolarnn faaliyetleri (tiyatro rol datm ajanslar vb.) Az Tehlikeli
78.2 Geçici i bulma acentelerinin faaliyetleri  
78.20 Geçici i bulma acentelerinin faaliyetleri  
78.20.01 Geçici i bulma acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
78.3 Dier insan kaynaklarnn salanmas  
78.30 Dier insan kaynaklarnn salanmas  
78.30.03 Dier insan kaynaklarnn salanmas (uzun süreli çalma dönemleri için personel salanmas hizmetleri) Az Tehlikeli
79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve dier rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler  
79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri  
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri  
79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulam için bilet rezervasyon ilemleri ve bilet sat, seyahat, tur, ulam ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende sat, vb.) Az Tehlikeli
79.12 Tur operatörü faaliyetleri  
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turlarn düzenlenmesi) Az Tehlikeli
79.9 Dier rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler  
79.90 Dier rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler  
79.90.01 Turist rehberlii ve ziyaretçiler için danmanlk faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi salanmas) Az Tehlikeli
79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve dier elence etkinlikleri için yer ayrma (rezervasyon) ve bilet satlmas faaliyeti Az Tehlikeli
79.90.90 Bys. dier rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttrma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
80 Güvenlik ve soruturma faaliyetleri  
80.1 Özel güvenlik faaliyetleri  
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri  
80.10.05 Özel güvenlik faaliyetleri (irketlerce zrhl araç salama, para, vb. deerli eylerin toplanmas ve datm, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpei eitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenlii hariç) Tehlikeli
80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri  
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri  
80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hrsz ve yangn alarm, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakm, alnan alarm sinyali ile sistemin dorulanmas ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi) Az Tehlikeli
80.3 Soruturma faaliyetleri  
80.30 Soruturma faaliyetleri  
80.30.04 Soruturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli
80.30.05 mza ve el yazs tespit faaliyetleri Az Tehlikeli
81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri  
81.1 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri  
81.10 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri  
81.10.01 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (iletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakm, çöplerin bertaraf, koruma ve güvenlik, posta datm, çamarhane, resepsiyon vb. yardmc hizmet ve görevlerin birden fazlasnn salanmas) Tehlikeli
81.2 Temizlik faaliyetleri  
81.21 Binalarn genel temizlii  
81.21.01 Binalarn genel temizlii (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, maaza vb. her türlü binann genel temizlii dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlam temizlik faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
81.22 Dier bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri  
81.22.01 Dier bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binalarn d, pencere, baca, frn, kalorifer kazan, havalandrma kanal, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizlii vb. uzmanlam temizlik faaliyetleri) Çok Tehlikeli
81.29 Dier temizlik faaliyetleri  
81.29.02 Yol ve pistlerdeki kar ve buzun kaldrlmas (kum, tuz dökülmesi dahil) Tehlikeli
81.29.03 Park ve caddelerin süpürülerek ykanmas, temizlenmesi faaliyetleri Az Tehlikeli
81.29.04 Böceklerin, kemirgenlerin ve dier zararllarn imhas ve haere kontrol faaliyetleri (tarmsal zararllarla mücadele hariç) Çok Tehlikeli
81.29.90 Dier temizlik faaliyetleri (yüzme havuzlar, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve ielerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto ykama hariç) Çok Tehlikeli
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakm faaliyetleri  
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakm faaliyetleri  
81.30.01 Gürültü, rüzgar, erozyon, yansma, vb.ne kar koruyucu bitkilerin dikimi ve bakm Az Tehlikeli
81.30.05 Spor alanlar (futbol sahalar, golf alanlar gibi), oyun alanlar, güne banyosu için çimenler ve dier elence parklar için yeil alanlarn dikimi ve bakm faaliyetleri Az Tehlikeli
81.30.90 Dier çevre düzenlemesi ve bakm ile peyzaj projelerinin uygulanmas faaliyetleri (park, bahçe ve yeil alanlarn dikimi, bakm ve onarm) Az Tehlikeli
82 Büro yönetimi, büro destek ve i destek faaliyetleri  
82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri  
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri  
82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayt tutulmas, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun salanmas) Az Tehlikeli
82.19 Fotokopi çekme, doküman hazrlama ve dier uzmanlam büro destek hizmetleri  
82.19.01 Fotokopi, doküman hazrlama ve dier uzmanlam büro destek hizmetleri (doküman hazrlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazm hariç) Az Tehlikeli
82.19.03 Tez vb. yazm bürolarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
82.2 Çar merkezlerinin faaliyetleri  
82.20 Çar merkezlerinin faaliyetleri  
82.20.01 Çar merkezlerinin faaliyetleri Tehlikeli
82.3 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu  
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu  
82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri Az Tehlikeli
82.9 Baka yerde snflandrlmam iletme destek hizmet faaliyetleri  
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayt bürolarnn faaliyetleri  
82.91.01 Tahsilat bürolar ve kredi kayt bürolarnn faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç toplama, kiilerin veya iletmelerin kredi veya çalma geçmileri hakknda bilgi toplama, vb.) Az Tehlikeli
82.92 Paketleme faaliyetleri  
82.92.01 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleme temelinde yiyecek, içecek dahil svlarn ielenmesi, kat maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.) Tehlikeli
82.92.05 Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleme temelinde svlarn ielenmesi, kat maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.) Çok Tehlikeli
82.99 Baka yerde snflandrlmam dier iletme destek hizmet faaliyetleri  
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve snma sayaçlarn okuma ve faturalama faaliyetleri Az Tehlikeli
82.99.04 Trafik müavirlii Az Tehlikeli
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayt faaliyetleri Az Tehlikeli
82.99.06 Telefona dayal destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandrma hizmetleri) Az Tehlikeli
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dndakiler) Az Tehlikeli
82.99.08 takipçilii faaliyeti Az Tehlikeli
82.99.90 Baka yerde snflandrlmam dier i destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen mallarn geri alnmas, indirim kuponu datm hizmetleri, park sayacndan paralarn toplanmas ve dier i destek hizmetleri) Az Tehlikeli
O KAMU YÖNETM VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLK  
84 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik  
84.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarnn yönetimi  
84.11 Genel kamu idaresi faaliyetleri  
84.11.41 Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.11.42 Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.11.43 Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlk, mal müdürlükleri, vergi daireleri, Saytay, kamu borç ve fonlarnn yönetimi dahil) Az Tehlikeli
84.11.44 Genel personel ileri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.11.45 Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.11.46 Muhtarlarn faaliyetleri Az Tehlikeli
84.11.47 Valiliklerin ve kaymakamlklarn kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli
84.11.48 Yasama ve yürütme hizmetleri Az Tehlikeli
84.11.90 Kamu için dier destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritaclk vb.) Az Tehlikeli
84.12 Salk, eitim, kültürel hizmetler ve dier sosyal hizmetleri salayan kurulularn faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)  
84.12.11 Eitime ilikin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.12.12 skan ve toplum refahna ilikin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma programlar dahil) Az Tehlikeli
84.12.13 Sala ve sosyal hizmetlere ilikin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.12.14 Spor, dinlence, kültür ve dine ilikin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13 etkinliinin artrlmasna yönelik katk ve düzenleme faaliyetleri  
84.13.11 Çok amaçl gelitirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel kalknma projeleri dahil) Az Tehlikeli
84.13.12 Genel ekonomik, ticari ve igücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarnn oluturulmas, tevik faaliyetleri, patent ileri, genel istihdam politikalar, meteoroloji ileri, istihdam vb.) Az Tehlikeli
84.13.13 Madencilik, doal kaynaklar, imalat ve inaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13.14 Tarm, ormanclk, balkçlk ve avclkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13.15 Ticaret, otelcilik ve lokantaclk ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13.16 Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13.17 Ulatrma ve iletiim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli
84.13.18 Yakt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanl, vb.) Az Tehlikeli
84.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin salanmas  
84.21 Dileri ile ilgili hizmetler  
84.21.05 D ileri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt d diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
84.21.06 Yurt d diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabanc konsolosluklar hariç) Az Tehlikeli
84.22 Savunma faaliyetleri  
84.22.05 Askeri savunma hizmetleri (silahl kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler) Tehlikeli
84.22.06 Sivil savunma hizmetleri Az Tehlikeli
84.23 Adalet ve yarg organlarnn faaliyetleri  
84.23.04 Adalet ve yarg organlarnn faaliyetleri (icra müdürlükleri vb. dahil, ceza infaz kurumlarnn ve mahkemelerin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
84.23.05 Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eitim ve rehabilitasyon faaliyetleri hariç) Tehlikeli
84.23.06 Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yarg organlar dahil) Az Tehlikeli
84.24 Kamu düzeni ve güvenlii ile ilgili faaliyetler  
84.24.01 Kamu düzeni ve güvenlii ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb.) Tehlikeli
84.25 tfaiye hizmetleri  
84.25.01 tfaiye hizmetleri (hava tatlaryla yaplanlar ile orman yangnlaryla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli
84.25.02 Hava tatlar yoluyla yaplan itfaiye hizmetleri (orman yangnlaryla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli
84.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri  
84.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri  
84.30.01 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Az Tehlikeli
P ETM  
85 Eitim  
85.1 Okul öncesi eitim  
85.10 Okul öncesi eitim  
85.10.01 Kamu kurumlar tarafndan verilen okul öncesi eitim faaliyeti (okula yönelik eitim verilmeyen gündüz bakm (kre) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
85.10.02 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen okul öncesi eitim faaliyeti (okula yönelik eitim verilmeyen gündüz bakm (kre) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
85.2 lköretim  
85.20 lköretim  
85.20.06 Kamu kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköretim faaliyeti Az Tehlikeli
85.20.07 Kamu kurumlar tarafndan verilen ilköretim faaliyeti (yetikinlere yönelik okuma yazma programlarnn verilmesi dahil, engelliler için verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.20.08 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköretim faaliyeti Az Tehlikeli
85.20.09 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen ilköretim faaliyeti (yetikinlere yönelik okuma yazma programlarnn verilmesi dahil, engelliler için verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.3 Ortaöretim  
85.31 Genel ortaöretim  
85.31.12 Kamu kurumlar tarafndan verilen genel ortaöretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.31.13 Kamu kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel ortaöretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli
85.31.14 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen genel ortaöretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.31.16 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik genel ortaöretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli
85.32 Teknik ve mesleki orta öretim  
85.32.10 Kamu kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik teknik ve mesleki ortaöretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli
85.32.11 Kamu kurumlar tarafndan verilen teknik ve mesleki ortaöretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eitim hariç) Tehlikeli
85.32.12 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik teknik ve mesleki ortaöretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli
85.32.13 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen teknik ve mesleki ortaöretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eitim hariç) Tehlikeli
85.32.14 Çraklk eitimi Tehlikeli
85.32.15 Ticari sertifika veren havaclk, yelkencilik, gemicilik, vb. kurslarn faaliyetleri Tehlikeli
85.32.16 Ticari tat kullanma belgesi veren sürücü kurslarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
85.32.90 Mesleki amaçl eitim veren dier kurslarn faaliyetleri Az Tehlikeli
85.4 Ortaöretim sonras yükseköretim derecesinde olmayan eitim ve yükseköretim  
85.41 Ortaöretim sonras yükseköretim derecesinde olmayan eitim  
85.41.01 Ortaöretim sonras yükseköretim derecesinde olmayan eitim faaliyeti Az Tehlikeli
85.42 Yükseköretim  
85.42.01 Kamu kurumlar tarafndan verilen yükseköretim faaliyeti (yükseköretim düzeyinde eitim salayan konservatuarlar dahil) Az Tehlikeli
85.42.03 Özel öretim kurumlar tarafndan verilen yükseköretim faaliyeti (yükseköretim düzeyinde eitim salayan konservatuarlar dahil) Az Tehlikeli
85.5 Dier eitim  
85.51 Spor ve elence eitimi  
85.51.03 Spor ve elence eitim kurslar (futbol, dövü sanatlar, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgçlk, paraüt, briç, yoga, vb. eitimi ile profesyonel spor eitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.52 Kültürel eitim  
85.52.05 Kültürel eitim veren kurslarn faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eitimi dahil, temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.53 Sürücü kursu faaliyetleri  
85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havaclk, yelkencilik, gemicilik eitimi hariç) Az Tehlikeli
85.59 Baka yerde snflandrlmam dier eitim  
85.59.01 Halk eitim merkezlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
85.59.03 Bilgisayar, yazlm, veritaban, vb. eitimi veren kurslarn faaliyetleri (temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.59.05 Orta öretime, yüksek öretime, kamu personeli, vb. snavlara yönelik yardmc dersler veren dershanelerin faaliyetleri Az Tehlikeli
85.59.06 Biçki, diki, nak, halclk, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
85.59.08 Kuran kurslar ve dier dini eitim veren yerlerin faaliyetleri (temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.59.09 Dil ve konuma becerileri eitimi veren kurslarn faaliyetleri (temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
85.59.12 Muhasebe eitimi kurslarnn faaliyeti Az Tehlikeli
85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköretim düzeyinde bire bir eitim) Az Tehlikeli
85.59.90 Baka yerde snflandrlmam dier eitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlk, hayatta kalma, toplulua konuma, hzl okuma, vb. eitimi dahil, yetikin okuma yazma programlar ile temel, orta ve yükseköretim düzeyinde verilen eitim hariç) Az Tehlikeli
85.6 Eitimi destekleyici faaliyetler  
85.60 Eitimi destekleyici faaliyetler  
85.60.02 Eitimi destekleyici faaliyetler (eitim rehberlik, danmanlk, test deerlendirme, örenci deiim programlarnn organizasyonu, yaprak test ve soru bankas hazrlama gibi eitimi destekleyen örenim d faaliyetler) Az Tehlikeli
Q NSAN SALII VE SOSYAL HZMET FAALYETLER  
86 nsan sal hizmetleri  
86.1 Hastane hizmetleri  
86.10 Hastane hizmetleri  
86.10.04 Kamu kurumlar tarafndan verilen insan salna yönelik özel ihtisas gerektiren yatakl hastane hizmetleri (kadn doum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalklar hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli
86.10.05 Kamu kurumlar tarafndan verilen insan salna yönelik yatakl hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile diçilik, ambulansla tama, tbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli
86.10.12 Özel salk kurumlar tarafndan verilen insan salna yönelik özel ihtisas gerektiren yatakl hastane hizmetleri (kadn doum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalklar hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli
86.10.13 Özel salk kurumlar tarafndan verilen insan salna yönelik yatakl hastane hizmetleri (özel veya vakf üniversite hastaneleri dahil, diçilik, ambulansla tama, tbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli
86.2 Tp ve diçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri  
86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri  
86.21.02 Aile ve toplum sal merkezleri tarafndan salanan yatl olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile ebeler, hemireler ve fizyoterapistlerce gerçekletirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli
86.21.03 Özel salk kurumlar tarafndan polikliniklerde salanan yatl olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatl hastane faaliyetleri ile ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.21.04 Özel muayenehanelerde salanan yatl olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.21.90 Dier yatl olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, i yeri, okul vb. yerlerde salananlar dahil, ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri  
86.22.02 Özel muayenehanelerde salanan uzman hekimlik ile ilgili yatl olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.22.05 Özel salk kurumlar tarafndan poliklinik ve yatl olmayan tp merkezlerinde salanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.22.06 Aile ve toplum sal merkezleri tarafndan salanan yatl olmayan uzman hekimlik uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.22.07 Diyaliz merkezleri (hastane d) Tehlikeli
86.22.90 Dier yatl olmayan uzman hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, i yeri, okul vb. yerlerde salananlar dahil, ebe, hemire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.23 Diçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri  
86.23.01 Özel salk kurumlar tarafndan salanan di hekimlii uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile di hijyenistleri gibi paramedikal di sal personelinin faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.23.03 Özel muayenehanelerde salanan di hekimlii uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile di hijyenistleri gibi paramedikal di sal personelinin faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.23.05 Kamu kurumlar tarafndan salanan di hekimlii uygulama faaliyetleri (yatl hastane faaliyetleri ile di hijyenistleri gibi paramedikal di sal personelinin faaliyetleri hariç) Tehlikeli
86.9 nsan sal ile ilgili dier hizmetler  
86.90 nsan sal ile ilgili dier hizmetler  
86.90.01 Hemirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakm, koruma, anne bakm, çocuk sal ve hemirelik bakm alanndaki benzeri hizmetler dahil, hemireli yatl bakm tesislerinin faaliyetleri ile tp doktorlarnn hizmetleri hariç) (hastane d) Tehlikeli
86.90.03 Tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan akupunkturla tedavi faaliyeti (hastane d) Tehlikeli
86.90.04 Ambulansla hasta tama faaliyeti (hastane d) Tehlikeli
86.90.05 Ebe, salk memuru, sünnetçi, ineci, pansumanc vb.leri tarafndan verilen hizmetler (tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan gebelik süresince ve doum sonras izleme ve tbbi ilemleri kapsayan aile planlamas hizmetleri dahil) (hastane d) Tehlikeli
86.90.06 Fizyoterapi hizmetleri (tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane d) Tehlikeli
86.90.07 Analiz veya raporlama olmakszn tehis amaçl görüntüleme hizmetleri (tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan röntgen, ultrason, manyetik rezonans (MR) vb. görüntüleme hizmetleri) (hastane d) Çok Tehlikeli
86.90.09 Kan, sperm ve organ bankalarnn faaliyetleri (hastane d) Çok Tehlikeli
86.90.10 Tbbi laboratuvarlarn hizmetleri (adli tp ve di laboratuvarlarnn faaliyetleri hariç) (hastane d) Çok Tehlikeli
86.90.14 Tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan akl sal hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafndan salanan hizmetler) (hastane d) Az Tehlikeli
86.90.16 Adli tp laboratuvarlarnn faaliyetleri Çok Tehlikeli
86.90.90 Bys. dier paramedikal insan sal hizmetleri (tp doktorlar dnda yetkili kiilerce salanan mesleki terapi, aroma terapi, konuma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakm, di hijyeni vb. hizmetler) (hastane d) Az Tehlikeli
87 Yatl bakm faaliyetleri  
87.1 Hemireli yatl bakm faaliyetleri  
87.10 Hemireli yatl bakm faaliyetleri  
87.10.01 Hemireli yatl bakm faaliyetleri (hemireli bakm evlerinin, hemireli huzur evlerinin faaliyetleri dahil, sadece asgari düzeyde hemire bakm salanan yal evlerinin, yetimhanelerin, yurtlarn faaliyetleri ile evlerde salanan hizmetler hariç) Tehlikeli
87.2 Zihinsel engellilik, ruh sal ve madde bamllna yönelik yatl bakm faaliyetleri  
87.20 Zihinsel engellilik, ruh sal ve madde bamllna yönelik yatl bakm faaliyetleri  
87.20.02 Zihinsel engellilik, ruh sal ve madde bamllna yönelik yatl bakm faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatl sosyal hizmet faaliyetleri hariç) Tehlikeli
87.3 Yallara ve bedensel engellilere yönelik yatl bakm faaliyetleri  
87.30 Yallara ve bedensel engellilere yönelik yatl bakm faaliyetleri  
87.30.02 Yallara ve bedensel engellilere yönelik yatl bakm faaliyetleri (destekli yaam tesisleri, hemire bakm olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemire bakm olan evlerin faaliyetleri dahil, yallar için hemire bakml evlerin faaliyetleri hariç) Tehlikeli
87.9 Dier yatl bakm faaliyetleri  
87.90 Dier yatl bakm faaliyetleri  
87.90.03 Çocuklara ve gençlere yönelik dier yatl bakm faaliyetleri (kimsesiz çocuklar için sosyal hizmetler, çocuk bakm evleri dahil, çocuk slah evlerinin ve hemireli bakm tesislerinin faaliyetleri ile bedensel engelliler için olanlar hariç) Az Tehlikeli
87.90.04 Çocuklara ve gençlere yönelik slah evleri ile çocuk suçlu ve sabkallar için bakm evlerince salanan dier yatl bakm faaliyetleri Az Tehlikeli
87.90.90 Yetikinlere yönelik bys dier yatl bakm faaliyetleri (snma evleri, geçici evsiz barnaklar, suçlu ve sabkallar için bakm evleri dahil, hemireli bakm tesislerinin faaliyetleri ile yallar ve bedensel engelliler için olanlar hariç) Az Tehlikeli
88 Barnacak yer salanmakszn verilen sosyal hizmetler  
88.1 Yallar ve bedensel engelliler için barnacak yer salanmakszn verilen sosyal hizmetler  
88.10 Yallar ve bedensel engelliler için barnacak yer salanmakszn verilen sosyal hizmetler  
88.10.02 Yallar ve bedensel engelliler için barnacak yer salanmakszn verilen sosyal hizmetler (yatl bakm faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakm (kre) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
88.9 Barnacak yer salanmakszn verilen dier sosyal hizmetler  
88.91 Çocuk gündüz bakm (kre) faaliyetleri  
88.91.01 Çocuk gündüz bakm (kre) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakcl dahil, okul öncesi eitim faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
88.99 Baka yerde snflandrlmam barnacak yer salanmakszn verilen dier sosyal yardm hizmetleri  
88.99.07 Barnacak yer salanmakszn mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
88.99.08 Bys. barnacak yer salanmakszn verilen dier sosyal yardm hizmetleri (aile rehberlii, borç danmanl, sosyal hizmet için para toplama, evlat edindirme, evsiz, afetzede ve mültecilere geçici barnak salama, yardm için uygun kii belirleme, vb.) Az Tehlikeli
88.99.09 Barnacak yer salanmakszn çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç) Az Tehlikeli
R KÜLTÜR, SANAT, ELENCE, DNLENCE VE SPOR  
90 Yaratc sanatlar, gösteri sanatlar ve elence faaliyetleri  
90.0 Yaratc sanatlar, gösteri sanatlar ve elence faaliyetleri  
90.01 Gösteri sanatlar  
90.01.14 Canl tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapmlarn sahneye konulmas faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil) Az Tehlikeli
90.01.15 Orkestra ve bandolarn faaliyetleri Az Tehlikeli
90.01.16 Bamsz müzisyen, ses sanatçs, konumac, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik gruplar dahil) Az Tehlikeli
90.01.17 Bamsz manken ve modellerin faaliyetleri Az Tehlikeli
90.01.18 Bamsz aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
90.01.20 Sirklerin faaliyetleri Tehlikeli
90.01.90 Bys. dier gösteri sanatlar Az Tehlikeli
90.02 Gösteri sanatlarn destekleyici faaliyetler  
90.02.11 Gösteri sanatlarna yönelik yönetmenlerin ve yapmclarn faaliyetleri Az Tehlikeli
90.02.12 Gösteri sanatlarna yönelik dier destekleyici faaliyetler (sahne tasarmclar, dekoratörleri ve kostüm tasarmclarnn faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, klandrma ve ses ekipmanlarnn iletilmesi) Tehlikeli
90.03 Sanatsal yaratclk faaliyetleri  
90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltra, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçs, vb. bireysel sanatçlarn faaliyetleri (hakkakçlk, hattatçlk, eya ve motif süslemecilii (tezyinatçlk) dahil) Az Tehlikeli
90.03.11 Bamsz gazetecilerin faaliyetleri Az Tehlikeli
90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dahil) Az Tehlikeli
90.04 Sanat tesislerinin iletilmesi  
90.04.01 Sanat tesislerinin iletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonlar ve dier sanat tesisleri) Az Tehlikeli
91 Kütüphaneler, arivler, müzeler ve dier kültürel faaliyetler  
91.0 Kütüphaneler, arivler, müzeler ve dier kültürel faaliyetler  
91.01 Kütüphane ve arivlerin faaliyetleri  
91.01.02 Kütüphane ve arivlerin faaliyetleri (devlet arivleri dahil) Az Tehlikeli
91.02 Müzelerin faaliyetleri  
91.02.01 Müzelerin faaliyetleri Az Tehlikeli
91.03 Tarihi alanlar ve yaplar ile benzeri turistik yerlerin iletilmesi  
91.03.02 Tarihi alanlar ve yaplar ile benzeri turistik yerlerin iletilmesi (tarihi alanlarn ve yaplarn korunmas dahil) Az Tehlikeli
91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiat koruma alanlaryla ilgili faaliyetler  
91.04.02 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiat koruma alanlaryla ilgili faaliyetler (milli parklar dahil) Tehlikeli
92 Kumar ve müterek bahis faaliyetleri  
92.0 Kumar ve müterek bahis faaliyetleri  
92.00 Kumar ve müterek bahis faaliyetleri  
92.00.01 Müterek bahis faaliyetleri (at yar, köpek yar, futbol ve dier spor yarmalar konusunda bahis hizmetleri) Az Tehlikeli
92.00.02 Loto, vb. saysal ans oyunlarna ilikin faaliyetler (piyango biletlerinin sat dahil) Az Tehlikeli
92.00.03 Kumarhanelerin faaliyetleri (çevrim içi olanlar dahil) Az Tehlikeli
93 Spor faaliyetleri, elence ve dinlence faaliyetleri  
93.1 Spor faaliyetleri  
93.11 Spor tesislerinin iletilmesi  
93.11.01 Spor tesislerinin iletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahalar, yar pistleri, stadyumlar, yüzme havuzlar, tenis kortlar, bovling alanlar, boks arenalar, vb. tesisler) Az Tehlikeli
93.11.02 Hipodromlarn iletilmesi Az Tehlikeli
93.12 Spor kulüplerinin faaliyetleri  
93.12.01 Atclk ve okçuluk kulüplerinin faaliyetleri Tehlikeli
93.12.03 Futbol, voleybol, basketbol vb. kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.04 Güre kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.05 Jokey kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.06 Tenis kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.09 Atletizm kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.12.90 Dier spor kulüplerinin faaliyetleri (golf, bovling, satranç, kayak, buz pateni, vb. kulüpleri) Az Tehlikeli
93.13 Form tutma salonlar ile vücut gelitirme salonlar  
93.13.01 Form tutma ve vücut gelitirme salonlarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
93.19 Dier spor faaliyetleri  
93.19.01 Kendi hesabna bireysel çalan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eitmeni vb. sporcularn faaliyetleri Az Tehlikeli
93.19.02 Spor ve elence amaçl spor etkinlii ve karlamas düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.19.03 Spor ve elence amaçl sporlara ilikin destek hizmetler (balkçlk ve avclk spor alanlarnn iletilmesi, avclk, balkçlk ve daclk rehberlii, yar at ahr ve yar arac garajlarnn hizmetleri, spor ve elence hayvanlarnn eitimi, vb.) Tehlikeli
93.19.04 Spor ligleri ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
93.19.05 Bilardo salonlarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
93.19.06 At poligonlarnn faaliyetleri Tehlikeli
93.19.90 Dier spor ve elence amaçl spor hizmetleri (paraüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgçlk hizmetleri ve bys. Dier spor ve elence hizmetleri) Tehlikeli
93.2 Elence ve dinlence faaliyetleri  
93.21 Elence parklar ve lunaparklarn faaliyetleri  
93.21.01 Elence parklar ve lunaparklarn faaliyetleri Tehlikeli
93.29 Dier elence ve dinlence faaliyetleri  
93.29.01 Plaj alanlarnn iletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parças olan soyunma odas, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanmas dahil) Az Tehlikeli
93.29.02 Düün, balo ve kokteyl salonlarnn iletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
93.29.03 Bozuk para veya jetonla çalan oyun makinelerinin iletilmesi (langrt, tilt, atari salonlar, vb.) Az Tehlikeli
93.29.05 Dans pistlerinin, diskoteklerin iletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
93.29.07 Marina, vb. dinlence amaçl ulatrma tesislerinin iletilmesi Az Tehlikeli
93.29.08 Havai fiek ile "ses ve k" gösterisi faaliyetleri Tehlikeli
93.29.09 Kayak pistlerinin iletilmesi Az Tehlikeli
93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarnn faaliyetleri (konaklamal olanlar ile elence parklar ve lunaparklarn iletilmesi hariç) Az Tehlikeli
93.29.90 Baka yerde snflandrlmam çeitli elence hizmetleri (boa gürei, rodeo vb.) Tehlikeli
S DER HZMET FAALYETLER  
94 Üye olunan kurulularn faaliyetleri  
94.1 , iveren ve meslek kurulularnn faaliyetleri  
94.11 ve iveren kurulularnn faaliyetleri  
94.11.03 Esnaf ve sanatkar odalar, birlikleri ve üst kurulularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.04 Çiftçi ve ziraat odalar, birlikleri ve üst kurulularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.05 Ticaret ve sanayi odalar ve üst kurulularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.06 veren sendikalarnn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.90 Dier i ve iveren odalar, birlikleri ve üst kurulularnn faaliyetleri (içi, iveren ve memur sendikalar hariç) Az Tehlikeli
94.12 Profesyonel meslek kurulularnn faaliyetleri  
94.12.01 Barolarn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.12.05 Mesleki birlikler, dernekler ve odalarn faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci, yazar vb. dernek ve odalar) (barolar hariç) Az Tehlikeli
94.12.90 Dier profesyonel meslek kurulularnn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.2 Sendika faaliyetleri  
94.20 Sendika faaliyetleri  
94.20.01 çi ve memur sendikalarnn faaliyetleri (üst kurulular dahil) Az Tehlikeli
94.9 Dier üyelik organizasyonlarnn faaliyetleri  
94.91 Dini kurulularn faaliyetleri  
94.91.02 Üyelik gerektiren dini kurulularn faaliyetleri (cami, kilise, sinagog vb. yerlerde ibadet edenlere dorudan hizmet salayan dini organizasyonlarn veya kiilerin faaliyetleri vb.) Az Tehlikeli
94.92 Siyasi kurulularn faaliyetleri  
94.92.02 Siyasi kurulularn faaliyetleri (siyasi partiler, vb.) Az Tehlikeli
94.99 Baka yerde snflandrlmam dier üye olunan kurulularn faaliyetleri  
94.99.01 Üyelik gerektiren çevre ve doal hayatn korunmasna yönelik dernek ve birliklerin faaliyetleri (vahi yaam koruma kurulular dahil) Az Tehlikeli
94.99.02 Üyelik gerektiren gençlik dernek ve birliklerinin faaliyetleri (örenci birlikleri ile izci birlik ve kulüpleri dahil) Az Tehlikeli
94.99.03 Üyelik gerektiren yurtsever dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sava gazisi birlikleri vb.) Az Tehlikeli
94.99.04 Üyelik gerektiren hayvanlar koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (hayvanlar koruma dernei, vb.) Az Tehlikeli
94.99.05 Üyelik gerektiren kadn haklar koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.08 Okul aile birlikleri Az Tehlikeli
94.99.09 Üyelik gerektiren kültür, dayanma ve elence dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.12 Üyelik gerektiren ideoloji ve düünce kurulularnn ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.13 Üyelik gerektiren sivil arama ve kurtarma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sivil savunma faaliyetleri hariç) Tehlikeli
94.99.14 Üyelik gerektiren bireysel özgürlük ve insan haklar dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.15 Üyelik gerektiren gönüllü salk dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.16 Engellilere, etnik gruplara ve aznlklara yönelik üyelik gerektiren birlik ve kurulularn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.17 Üyelik gerektiren toplumsal hayat gelitirme ve iyiletirmeye yönelik oluturulan birlik ve kurulularn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.18 Üyelik gerektiren tüketici haklarn savunan birlikler ve kurulularn faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.19 Havacln gelitirilmesine yönelik üyelik gerektiren kurulu ve derneklerin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.20 Üye olunan derneklerin üst kurulular ve üst birlikleri (i, iveren ve mesleki birlik ve derneklerin üst kurulular hariç) Az Tehlikeli
94.99.21 Üyelik gerektiren yardm kurulularnn ve derneklerinin faaliyetleri (doal afetlerde zarar görenler, evsizler, fakirler için organizasyonlar, vb.) (arama ve kurtarma hariç) Az Tehlikeli
94.99.22 Üyelik gerektiren eitim ve aratrma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.23 Üyelik gerektiren konut ve kalknma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.24 Üyelik gerektiren mezun dernek ve birliklerinin faaliyetleri (profesyonel meslek kurulular hariç) Az Tehlikeli
94.99.90 Üyelik gerektiren baka yerde snflandrlmam dier üye olunan kurulularn faaliyetleri (klasik araba birlikleri, kirac birlikleri, vb. dahil) Az Tehlikeli
95 Bilgisayarlarn, kiisel eyalarn ve ev eyalarnn onarm  
95.1 Bilgisayarlarn ve iletiim araç ve gereçlerinin onarm  
95.11 Bilgisayarlarn ve bilgisayar çevre birimlerinin onarm  
95.11.01 Bilgisayarlarn ve bilgisayar çevre birimlerinin onarm (ATM'ler ve pos cihazlar dahil) Az Tehlikeli
95.12 letiim araç ve gereçlerinin onarm  
95.12.01 letiim araç ve gereçlerinin onarm (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonlar, çar cihazlar, ticari kameralar vb.) Az Tehlikeli
95.2 Kiisel eyalar ile ev eyalarnn onarm  
95.21 Tüketici elektronii ürünlerinin onarm  
95.21.01 Tüketici elektronii ürünlerinin bakm ve onarm (televizyon, radyo, CD/DVD oynatclar, ev tipi video kameralar vb.) Az Tehlikeli
95.22 Evde kullanlan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarm  
95.22.01 Evde kullanlan elektrikli cihazlarn onarm (buzdolab, frn, çamar makinesi, bulak makinesi, oda klimas, elektrikli küçük ev aletleri, vb.) Tehlikeli
95.22.02 Ev ve bahçe gereçlerinin onarm (mutfak eyas, makas, çim biçme makinesi, budama makaslar, vb.) Az Tehlikeli
95.22.03 Termosifon, ofben, banyo kazan vb. bakm ve onarm (merkezi stma kazanlarnn (boylerler) onarm hariç) Tehlikeli
95.23 Ayakkab ve deri eyalarn onarm  
95.23.01 Ayakkab ve deri eyalarn onarm (ayakkab, valiz, el çantas, vb.) (deri giyim eyas hariç) Tehlikeli
95.24 Mobilyalarn ve ev döemelerinin onarm  
95.24.01 Mobilyalarn ve ev döemelerinin onarm (büro ve ev mobilyalarnn yeniden döenmesi, kaplanmas, onarm ve yenilenmesi dahil, hal ve kilim onarm hariç) Tehlikeli
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarm  
95.25.01 Saatlerin onarm (kronometreler dahil, devam kayt cihazlar hariç) Az Tehlikeli
95.25.02 Mücevherlerin onarm Az Tehlikeli
95.29 Baka yerde snflandrlmam dier kiisel eyalarn ve ev eyalarnn onarm  
95.29.02 Giyim eyas ve ev tekstil ürünlerinin onarm ve tadilat (deri giyim eyalar hariç) Az Tehlikeli
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakm ve onarm (kayak, sörf tahtas, paten, raket, dier spor ve açk hava oyunlarna ait eya ve ekipmanlar) (spor ve elence amaçl silahlarn onarm hariç) Az Tehlikeli
95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoaltma hizmetleri Az Tehlikeli
95.29.05 Bisiklet onarm Az Tehlikeli
95.29.06 Müzik aletlerinin bakm ve onarm (piyano akordu dahil) Az Tehlikeli
95.29.07 Deri ve deri bileimli giyim eyalar ile kürk giyim eyalarnn onarm Az Tehlikeli
95.29.90 Baka yerde snflandrlmam dier kiisel ve ev eyalarnn bakm ve onarm (kitap, aydnlatma eyalar, oyuncak, vb. onarm ile kimlik kartlarnn plastikle kaplanmas dahil) Az Tehlikeli
96 Dier hizmet faaliyetleri  
96.0 Dier hizmet faaliyetleri  
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin ykanmas ve (kuru) temizlenmesi  
96.01.01 Çamarhane hizmetleri (para veya jetonla çalan makinelerle yaplanlar dahil) Az Tehlikeli
96.01.02 Hal ve kilim ykama hizmetleri Az Tehlikeli
96.01.03 Giyim eyas ve dier tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aamasnda yaplanlar hariç) Tehlikeli
96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve dier tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) Çok Tehlikeli
96.01.05 Giyim eyas ve dier tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri dahil) Tehlikeli
96.02 Kuaförlük ve dier güzellik salonlarnn faaliyetleri  
96.02.01 Güzellik salonlarnn faaliyetleri (cilt bakm, ka alma, ada, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduu salonlar) (salk bakm hizmetleri hariç) Tehlikeli
96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber iletmelerinin faaliyetleri Tehlikeli
96.02.03 Kadnlar için kuaför iletmelerinin faaliyetleri Tehlikeli
96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonlarn faaliyetleri Tehlikeli
96.02.05 Sadece adaclk hizmeti sunan salonlarn faaliyetleri Tehlikeli
96.03 Cenaze ileri ile ilgili faaliyetler  
96.03.01 Cenaze ileri ile ilgili faaliyetler (cenaze ykama yerlerinin iletilmesi, cenazenin nakli, ykama hizmetleri, mezar yeri sat, defin hizmetleri, cenaze levazmatçl vb.) Az Tehlikeli
96.04 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri  
96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri Tehlikeli
96.04.02 Kaplca, lca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) Tehlikeli
96.04.03 Zayflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin iletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarnn ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) Tehlikeli
96.09 Baka yerde snflandrlmam dier hizmet faaliyetleri  
96.09.01 Ayakkab boyama hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.02 Nikah salonlarnn hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.03 Fal , astroloji ve spiritualist hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.04 Genel tuvaletlerin iletilmesi faaliyeti Az Tehlikeli
96.09.05 Hamallk hizmetleri Tehlikeli
96.09.07 Kendi hesabna çalan valelerin hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
96.09.09 Tantrma bürolarnn ve evlendirme ajanslarnn hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.10 Kendi hesabna çalan yamak, garson, vb. hizmet sunanlarn faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.12 Genelev hizmetleri Tehlikeli
96.09.14 Ev hayvanlar bakm hizmetleri (ev hayvanlarna verilen besleme, bakm, barndrma, kuaförlük, eitim, vb. hizmetler) Tehlikeli
96.09.15 ecere bulma faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.16 Jeton ile çalan kiisel hizmet makinelerinin iletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalk fotoraf, emanet dolaplar, tart, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dahil, oyun ve kumar makineleri ile çamarhane hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.90 Baka yerde snflandrlmam dier hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli
T HANEHALKLARININ VERENLER OLARAK FAALYETLER; HANEHALKLARI TARAFINDAN KEND KULLANIMLARINA YÖNELK OLARAK AYRIM YAPILMAMI MAL VE HZMET ÜRETM FAALYETLER  
97 Ev içi çalan personelin iverenleri olarak hanehalklarnn faaliyetleri  
97.0 Ev içi çalan personelin iverenleri olarak hanehalklarnn faaliyetleri  
97.00 Ev içi çalan personelin iverenleri olarak hanehalklarnn faaliyetleri  
97.00.10 Ev içi çalan personelin iverenleri olarak hanehalklarnn hizmetleri Az Tehlikeli
98 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam mal ve hizmetler  
98.1 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam mallar  
98.10 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam mallar  
98.10.01 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam mallar Az Tehlikeli
98.2 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam hizmetler  
98.20 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam hizmetler  
98.20.01 Hanehalklar tarafndan kendi kullanmlarna yönelik olarak üretilen ayrm yaplmam hizmetler Az Tehlikeli
U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSLCLKLERNN FAALYETLER  
99 Uluslararas örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri  
99.0 Uluslararas örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri  
99.00 Uluslararas örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri  
99.00.15 Uluslararas örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (yabanc ülke elçilikleri, milletleraras ibirlii örgütleri, vb. dahil) Az Tehlikeli
V KEND ADINA MENKUL SERMAYE RADI FAALYETLER (TEMETTÜ, BANKA FAZ, TRAK KAZANÇLARI VB.)  
66.13.01 Kendi adna menkul sermaye irad faaliyetleri (temettü, banka faizi, itirak kazançlar vb.) Az Tehlikeli