Acil Durum Eylem Plan

yerindeki çalma ortam, kullanlan maddeler, i ekipman ve çevre artlarn dikkate alp;

öncelikle çalann saln ve güvenliini daha sonra çevreyi koruyan Acil durum eylem plan hazrlanr.