gvenlii uzman alma sresi

Gvenlii Uzmann Ayda Ka Saat altrmakla Ykmlsnz?
Gvenlii Uzman Sre Hesaplamas Nasl Yaplyor?

gvenlii uzman sre hesaplamas 29 Aralk 2012 Cumartesi gn Resmi Gazete'de yaynlanan Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik'in "i gvenlii uzmannn alma sreleri" adl 12. maddesine gre yaplr.

Bu maddeye gre,

  • 10dan az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alan bana ylda en az 60 dakika.

Dier iyerlerinde,

  • Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 8 dakika.
  • ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 12 dakika.
i gvenlii uzman bulundurmak zorundadr.irketimin Tehlike Snfn Nasl renirim?

irketlerin tehlike snflar 26 Aralk 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yaynlanan Sal ve Gvenliine likin Tehlike Snflar Listesi Teblii'ne gre belirlenir.

irketinizin tehlike snfn renmek iin Sal ve Gvenliine likin Tehlike Snflar Listesi'ne bakabilirsiniz.